Syyskokouksen 2012 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan syyskokous

Aika: torstaina 29.11.2012 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa, Kampissa
(sisään Runeberginkadun puolelta)

ESITYSLISTA

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00, alustukset alkavat n. klo 17.15 ja viralliset kokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen. Virallisia kokousasioita edeltävän ohjelman aloittaa Helsingin Energian Kaukolämmön lyhyt ajankohtaisinfo. Tämän jälkeen Helka palkitsee vuoden teon 2012. Luvassa myös tietoisku pienestä kaupunginosatoimintaan liittyvästä tutkimuksesta sekä informaatiota Helkan Leader-projektista.

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen:

§ 1. Kokouksen avaus

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
ääntenlaskijat

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä puheenjohtajille että sihteereille sähköisesti ja kirjepostina 15.11.2012 (jäsentiedote 3/2012), valtakirjalomake puheenjohtajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2013 on postitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Vuonna 2012 jäsenmaksut ovat olleet:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä          80 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä       105 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä     130 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä          155 euroa

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2013 edellä esitetyn suuruisina kaikissa neljässä maksuluokassa. Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2013 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

§ 6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2013 on toimitettu jäsenille sähköisesti ja kirjepostin liitteinä 15.11.2012 (jäsentiedote 3/2012).

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat pohjoisia, koillisia, itäisiä ja kaakkoisia kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Simo Sankari, Maunula-Seura
varajäsen Matti Enroth, Pakila-Seura

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Katriina Alestalo, Tapulikaupunki-Seura
varajäsen Sanna Peltola, Viikki-Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Harry Piela, Helsingin Aurinkolahti-Seura
varajäsen Risto Rautiainen, Kontula-Seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Erkki Merimaa, Herttoniemi-Seura
varajäsen Veijo Lehto, Roihuvuori-Seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden toimintaa

Syyskokouksen 2011 valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta sekä heidän varahenkilöinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Leena Ahtila Konala – Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

§ 12. Kokouksen päättäminen