Syyskokouksen 2013 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan syyskokous

Aika: keskiviikkona 27. marraskuuta 2013, klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditoriossa, Kampissa
(sisään Runeberginkatu 1:n kohdalta)

ESITYSLISTA

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00, alustukset alkavat n. klo 17.15 ja viralliset kokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen. Virallisia kokousasioita ennen kuullaan Helsingin Energian Kaukolämmön lyhyt ajankohtaisinfo. Illan pääaiheena on keskustelu asukas- ja asukastalotoiminnan resursseista ja tulevaisuudesta.

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen:

§ 1. Kokouksen avaus

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä puheenjohtajille että sihteereille sähköisesti ja kirjepostina 13.11.2013 (jäsentiedote 3/2013), valtakirjalomake puheenjohtajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014 on postitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Vuonna 2013 jäsenmaksut ovat olleet:

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä        80 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä      105 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä    130 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä        155 euroa

Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään vuonna 2014 edellä esitetyn suuruisina kaikissa neljässä maksuluokassa. Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2014 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

§ 6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2014 on toimitettu jäsenille sähköisesti ja kirjepostin liitteinä 13.11.2013 (jäsentiedote 3/2013).

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat eteläisiä, läntisiä ja keskisiä kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Tuula Palaste-Eerola, Katajanokka – Seura
varajäsen Jari Prevost, Kampin kaupunginosayhdistys

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Heikki Leppänen, Konala – Seura
varajäsen Lulu Nenonen, Pitäjänmäki – seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Timo Puska, Merihaka – Seura
varajäsen Janne Kareinen, Arabianranta – Toukola – Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys

Asiantuntijajäsen Tuuli Kaskinen

Lisäksi valitaan pohjoisista kaupunginosayhdistyksistä uusi varajäsen vuodelle 2014, kesken hallituskauden omasta pyynnöstään eronneen varajäsenen, Pakila-Seuran Gösta Engmanin, tilalle (toimikautta jäljellä 1 vuosi).

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2012 valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta ja heidän varahenkilöinään Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista ja Leena Ahtila Konala – Seurasta.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

§ 12. Kokouksen päättäminen