Syyskokouksen 2014 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helkan syyskokous

Aika: torstaina 27. marraskuuta 2014, klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon kokoustila Voltissa (sisään Malminrinne 6:n puoleisesta ovesta, hissillä 3. kerrokseen)

ESITYSLISTA

Kahvitarjoilu alkaa klo 17.00, viralliset kokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen. Ennen virallisia kokousasioita, n. klo 17.20 alkaen kuullaan Helsingin Energian Kaukolämmön lyhyt ajankohtaisinfo. Sen jälkeen Helkan puheenjohtajan toimen jättävä Aija Staffans esittää katsauksen tänä vuonna päättyvään 10-vuotiskauteensa Helkan puheenjohtajana.

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen:

§ 1. Kokouksen avaus

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä puheenjohtajille että sihteereille sähköisesti ja kirjepostina 13.11.2014 (jäsentiedote 3/2014), valtakirjalomake puheenjohtajille. Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Hallitus ehdottaa Helkan jäsenmaksuihin korotuksia seuraavan taulukon esittämällä tavalla:

Helkan                                 vuosina                                 vuonna
jäsenmaksut                       2009-2014                             2015

Jäsenmäärä alle 100              80 euroa                                100 euroa
Jäsenmäärä 100-500             105 euroa                              150 euroa
Jäsenmäärä 501-1000           130 euroa                              200 euroa
Jäsenmäärä yli 1000             155 euroa                               250 euroa

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2015 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

§ 6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2015 on toimitettu jäsenille sähköisesti ja kirjepostin liitteinä 13.11.2014 (jäsentiedote 3/2014).

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Puheenjohtajaehdokkaiden esittäytymisen jälkeen suoritetaan uuden puheenjohtajan valinta.

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat pohjoisia, koillisia, itäisiä ja kaakkoisia kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen                  Timo Kopomaa, Maunula – Seura
varajäsen                             Seppo Latvala, Pakila – Seura

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen                   Riitta Korhonen, Viikki – Seura
varajäsen                              Elise Järvenpää, Tapaninvainion
kaupunginosayhdistys

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen                   Risto Rautiainen, Kontula – Seura
varajäsen                              Marika Lahti, Puotila – Seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen                  Veijo Lehto, Roihuvuori-Seura
varajäsen                             Juhani Lönnroth, Tammisalo – Seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2013 valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet Saara E.
Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöinään Pentti Hellevaara Siltasaariseurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

Esitellään jäsenyhdistysten edustajien Helkan puheenjohtajapalaverissa 28.10.2014 hahmottelema luonnos Helkan jäsenyhdistysten uudeksi alueelliseksi jaoksi ja käydään siitä yleiskeskustelu.

§ 12. Kokouksen päättäminen