Syyskokouksen 2015 esityslista

Helkan syyskokous 2015

Aika: 26.11.2015 klo 17.30
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditorio (Runeberginkatu 1)

ESITYSLISTA

Tilaisuus käynnistyy kahvitarjoilulla klo 16.45. Puheenjohtaja Veijo Lehto avaa tilaisuuden klo 17.00. Sen jälkeen kuullaan Helsingin Energian Kaukolämmön lyhyt ajankohtaisinfo. Vuoden teon palkitseminen suoritetaan klo 17.15. Viralliset syyskokousasiat käsitellään klo 17.30 alkaen. Virallisten kokousasioiden jälkeen kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava alustaa Helsingin uudesta yleiskaavasta ja vastailee kysymyksiin. Tilaisuus päättyy viimeistään n. 19.30.

Viralliset kokousasiat klo 17.30 alkaen:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus    

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä jäsenten puheenjohtajille että sihteereille sähköisesti ja kirjepostina 12.11.2015 (jäsentiedote 3/2015). Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2016, sekä valtakirjapohja on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut 

Helkan jäsenmaksut vuonna 2016:
      
Jäsenmäärä alle 100       80 euroa        
Jäsenmäärä 100-500     130 euroa        
Jäsenmäärä 501-1000    160 euroa        
Jäsenmäärä yli 1000       190 euroa      

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2016 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2016 on toimitettu jäsenille sähköisesti ja kirjepostin liitteinä 12.11.2015 (jäsentiedote 3/2015).

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat eteläisiä, keskisiä ja läntisiä kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet.

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Anu Soots, Eteläiset kaupunginosat
varajäsen                  Tuula Palaste-Eerola, Katajanokka – Seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Markku Kavonius, Hermanni-Vallila – Seura
varajäsen                  Kari Silfverberg, Puu-Vallilalaiset

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Heikki Leppänen, Konala – Seura
varajäsen                  Mikko Virkamäki, Pitäjänmäki – seura

Asiantuntijajäsen  Sirkku Wallin

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edus-tajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa    

Syyskokouksen 2014 valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet Saara E. Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöi-nään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.§

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

12. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, lokakuun 27. päivänä 2015

Helka ry
Hallitus