Syyskokouksen 2016 esityslista

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry:n varsinainen syyskokous

Esityslista

Aika: tiistai 22.11.2016 klo 18.00
Paikka: Helsingin Energian Sähkötalon auditorio (Runeberginkatu 1)

ESITYSLISTA

Tilaisuus käynnistyy kahvitarjoilulla klo 16.30. Samaan aikaan käynnistyy Helsingin Energian tunnin mittainen katsaus kaupunginosatoimijoiden kannalta ajankohtaisiin energia-aiheisiin. Vuoden teko -huomionosoituksen luovutus klo 17.30. Helkan jäsenkyselyn tulosten esittely klo 17.40 alkaen. Viralliset syyskokousasiat käsitellään klo 18.00 alkaen. Tilaisuus päättyy viimeistään n. 19.30.

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on postitettu sekä jäsenten puheenjohtajille että sihteereille sähköisesti ja kirjepostina 8.11.2016 (jäsentiedote 3/2016). Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2017, sekä valtakirjapohja on toimitettu jäsenille kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Helkan jäsenmaksut vuonna 2016

Jäsenmäärä alle 100 80 euroa
Jäsenmäärä 100-500 130 euroa
Jäsenmäärä 501-1000 160 euroa
Jäsenmäärä yli 1000 190 euroa

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2017 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajien palkkioista

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2017 on toimitettu jäsenille sähköisesti ja kirjepostin liitteinä 8.11.2016 (jäsentiedote 3/2016).

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat koillisia, kaakkoisia, itäisiä ja pohjoisia kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset jäsenet.

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Elise Järvenpää, Tapaninvainion kaupunginosayhdistys
varajäsen Vesa Kinnunen, Tapanila – Seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Otto-Ville Mikkelä, Roihuvuori – Seura
varajäsen Karl-Johan Lönnroth, Tammisalo – Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Pirjo-Liisa Kangasniemi, Puotila – Seura
varajäsen Anja Hinkkanen, Vuosaari – Seura

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Timo Kopomaa, Maunula – Seura
varajäsen Seppo Latvala, Pakila – Seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2015 valitsemina toiminnantarkastajina ovat toimineet Saara E.
Tolonen Kallio – Seurasta ja Leena Ahtila Konala – Seurasta ja heidän varahenkilöinään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

12. Kokouksen päättäminen

Helsingissä, lokakuun 24. päivänä 2016

Helka ry
Hallitus