Syyskokouksen 2022 esityslista

Helkan syyskokous 2022

Aika: maanantai 21.11.2022 klo 18.00
Paikka:
Kulttuurikeskus Caisan auditorio (os. Kaikukatu 4 B)

Esityslista

Kahvitus klo 16.30 alkaen, siirrytään Caisan auditorioon klo 17.00 mennessä
Klo 17.00 Tervetuloa, pj Hanna-Kaisa Siimes
Klo 17.05 Helkan Vuoden teko 2022 -huomionosoituksen jako
Klo 17.20 Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeisen puheenvuoro, aiheena mm. kaupungin sote-palveluverkon muutokset
Klo 18.00 alkaen käsitellään viralliset syyskokousasiat
Tilaisuus päättyy viimeistään n. 19.00.

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu
lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista sekä Helkan toimintasuunnitelma 2023 on julkaistu Helkan kotisivuilla sekä lähetetty jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sähköpostilla 7.11.2022. Talousarvio 2023 ja valtakirjapohja on toimitettu jäsenyhdistyksille sähköisen kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Helkan jäsenmaksut vuonna 2023   

Jäsenmäärä alle 50                                  50 euroa
Jäsenmäärä 50-100                                 100 euroa                                                 
Jäsenmäärä 101-500                               150 euroa                          
Jäsenmäärä 501-1000                             200 euroa                          
Jäsenmäärä yli 1000                                250 euroa                          

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2023 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2023 on toimitettu jäsenille sähköisesti 7.11.2022.

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat pohjoisia, koillisia, itäisiä ja kaakkoisia kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset
jäsenet.

Pohjoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Raimo Rahkonen, Pakila – Seura
varajäsen Hanna Temmes, Maunula-Seura (2021 loppuun asti) 

Koilliset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Timo Tossavainen,Siltamäki-Suutarila – Seura
varajäsen Maria Laurila, Malmi – Seura

Itäiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Nina Ruuttu, Vuosaari – Seura
varajäsen Marita Manninen, Myllypuro – seura

Kaakkoiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen Osmo Rantakari,Laajasalo-Degerö – Seura
varajäsen Emilia Packalén,Roihuvuoriseura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa
pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2021 valitsemana toiminnantarkastajana on toiminut
HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen jahänen varahenkilönään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

12. Kokouksen päättäminen


Helsingissä, lokakuun 24. päivänä 2022

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry
Hallitus