Syyskokouksen 2023 esityslista

Helkan syyskokous 2023

Aika:
maanantai 27.11.2023 klo 18.00
Paikka: Kulttuurikeskus Caisan auditorio, Kaikukatu 4 B.

Esityslista

Kahvitus klo 16.30 alkaen, Kulttuurikeskus Caisan aulatilassa
Klo 17.00 Tervetuloa, Helkan puheenjohtaja Matti Pyhtilä
Klo 17.05 Helkan Vuoden teko 2023 -huomionosoituksen jako
Klo 17.15 Alustus ja keskustelua: Helsingin kaupunkiluonto- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jussi Luomanen sekä kaupunkiluonto- ja maisemasuunnitteluyksikön päällikkö Katriina Arrakoski
Klo 18.00 alkaen käsitellään viralliset syyskokousasiat
Tilaisuus päättyy viimeistään n. 19.00.

Viralliset kokousasiat klo 18.00 alkaen:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus

Helkan sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä marraskuussa ja kokouskutsu
lähetettävä jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista sekä Helkan toimintasuunnitelma 2024 on julkaistu Helkan kotisivuilla sekä lähetetty jäsenyhdistysten puheenjohtajille ja sihteereille sähköpostilla 13.11.2023. Talousarvio 2024 ja valtakirjapohja on toimitettu jäsenyhdistyksille sähköisen kokouskutsun liitteinä.

4. Esityslistan hyväksyminen

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Helkan jäsenmaksut vuonna 2024   
Jäsenmäärä alle 50                                                  50 euroa
Jäsenmäärä 50-100                                                 100 euroa                                                             
Jäsenmäärä 101-500                                               150 euroa                               
Jäsenmäärä 501-1000                                            200 euroa                                    
Jäsenmäärä yli 1000                                                250 euroa                                    

Jäsenmaksut tulee suorittaa 31.05.2024 mennessä. Viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen lisämaksu (Helkan syyskokouksen päätös vuodelta 2003).

6. Päätetään toiminnantarkastajan palkkiosta

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Hallituksen esitys Helkan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi vuodelle 2024 on toimitettu jäsenille sähköisesti 13.11.2023.

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Erovuorossa ovat eteläisiä, läntisiä ja keskisiä kaupunginosia edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä asiantuntijajäsen. Varajäsenien tulee olla eri yhdistyksistä kuin varsinaiset
jäsenet.

Eteläiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Tarja Laitiainen, Kruununhaan asukasyhdistys
varajäsen                    Markku Koivusalo, Töölön kaupunginosat ry – Töölö

Läntiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen     Ben Grass, Lehtisaari-Seura
varajäsen                   Heikki Leppänen, Konala – Seura

Keskiset kaupunginosayhdistykset
varsinainen jäsen      Olli Salin, Hermanni-Vallila – Seura
varajäsen                    Keijo Lehikoinen, Artova

Asiantuntijajäsen    Pekka Tuominen, Helsingin yliopiston dosentti

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa
pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varahenkilö tarkastamaan seuraavan
kauden tilejä ja hallintoa

Syyskokouksen 2022 valitsemana toiminnantarkastajana on toiminut
HT-tilintarkastaja Tuula Hirvonen jahänen varahenkilönään Ulla Agopov Kumpula-Seurasta.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle Helkan sääntöjen 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

12. Kokouksen päättäminen


Helsingissä, lokakuun 23. päivänä 2023
Helsingin kaupunginosayhdistykset ry

Hallitus