Syyskokous 2003

Aika 26.11.2003 klo 17.00
Paikka Rakennusviraston kokoushuone 2, Kasarmikatu 21

Läsnä Viralliset kokousedustajat (26 henkilöä) liitteen 1 mukaan

Muut läsnäolijat
Fabricius Riitta HELKA puheenjohtaja
Halme Timo Viikki-Seura
Helminen Martti HELKA hallitus
Kalk Nina HELKA Kotikatuprojektin vetäjä
Nykyri Sirpa Malmi-Seura, HELKA hallitus
Salokorpi Asko Punavuoriseura
Staffans Aija
Tarjanne Liisa Töölö-Seura, HELKA hallitus
Tulikukka Pirjo HELKA toiminnanjohtaja

1. Kokouksen avaus

Liiton puheenjohtaja Riitta Fabricius avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2.Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Airaksinen Töölö-Seurasta. Sihteeriksi kutsuttiin uusi toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Halme ja Saara Tolonen ja ääntenlaskijoiksi valittiin Hilkka Kuusinen ja Ari Kallinen.

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 26 jäsenyhdistystä. Liite 1. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi Liite 2.

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimikautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin vuonna 2004 pitää hallituksen esityksen mukaisesti entisen suuruisina. Maksujen viivästymisestä päätettiin periä 5 euron suuruinen viivästymismaksu.

Jäsenmaksut vuonna 2004

yhdistys, jolla on alle 100 jäsentä 76 €
yhdistys, jolla on 100 – 500 jäsentä 101 €
yhdistys, jolla on 501 – 1000 jäsentä 126 €
yhdistys, jolla on yli 1000 jäsentä 151 €

6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Päätettiin muuttaa käytäntöä siten, että tilintarkastajille voidaan maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Liiton puheenjohtaja Riitta Fabricius esitteli vuoden 2004 toimintasuunnitelman.

Toimintasuunnitelma vuodelle 2004 hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa muutamin lisäyksin. Liite 3.

Liiton talousarvio vuodelle 2004 hyväksyttiin. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta tammikuussa 2004. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen mukaiseksi. Liite 4.

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Riitta Fabricius Metsälä-Seurasta jätti puheenjohtajan tehtävät. Varapuheenjohtaja Raimo Nenonen piti kiitospuheen puheenjohtajuudesta luopuneelle Riitta Fabriciukselle ja luovutti hänelle Helkan puolesta Iittalan Lasin filigraanivadin kiitokseksi Helkan hyväksi tehdystä pitkään jatkuneesta työstä. Samassa yhteydessä Helkan toimisto luovutti Riitta Fabriciukselle kukkaset. Hallituksen ja samalla Liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin arkkitehti Aija Staffans.

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksesta olivat erovuorossa asiantuntijajäsen sekä eteläistä, keskistä ja läntistä suuripiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Asiantuntijajäsen Martti Helminen valittiin uudelleen.

Eteläisen suurpiirin edustajat, varsinainen jäsen Liisa Tarjanne, Töölö-Seuran varapuheenjohtaja ja varajäsen Sirpa Saari, Eteläiset kaupungin-osat ry:n taloudenhoitaja, valittiin uudelleen.

Keskisen suurpiirin edustajat, varsinainen jäsen Raimo Nenonen, Kallio-Seuran puheenjohtaja ja varajäsen Ritva Westerlund, Pasila Seuran puheenjohtaja, valittiin uudelleen.

Läntisen suurpiirin edustajat, varsinainen jäsen Tuula Salo, Pro Haagan puheenjohtaja ja varajäsen Jukka Sarjanen, Pajamäki Seuran puheenjohtaja, valittiin uudelleen.

Syyskokous hyväksyi henkilövalinnat yksimielisesti ehdotusten mukaisina.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti uudelleen Saara Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta. Heidän varamiehikseen valittiin yksimielisesti uudelleen Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall, Eteläisistä kaupunginosista.

11. Käsitellään Pasila-Seura ry:n esitys Helkan eroamisesta Kotiseutuliitto ry:stä

Helkan hallitus on käsitellyt keskuudessaan asiaa ja ehdottaa että Helka pysyisi edelleen Kotiseutuliiton jäsenenä. Ehdotusta kannatettiin. Päätettiin jatkaa Helkan jäsenyyttä Kotiseutuliitossa.

12. Päätetään nykyisen puheenjohtajan, Riitta Fabriciuksen, kutsumisesta liiton kunniapuheenjohtajaksi

Helkan pitkäaikaista puheenjohtajaa, Riitta Fabriciusta, esitettiin Helkan kunniapuheenjohtajaksi. Riitta Fabricius valittiin yksimielisesti Helkan kunniapuheenjohtajaksi.

13. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat

Muita asioita ei ollut.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.00.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Pekka Airaksinen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Timo Halme

Saara Tolonen

LIITTEITÄ 5 kpl:

Liite 1 Osallistujalista ja valtakirjat
Liite 2 Syyskokouksen esityslista
Liite 3 Helkan toimintasuunnitelma 2004
Liite 4 Helkan talousarvio 2004
Liite 5 Kotikaturaportti