Syyskokous 2004

Aika 16.11.2004 klo 17.00
Paikka Rakennusviraston uudet kokoustilat, Kasarmikatu 21, Helsinki

Läsnä Viralliset kokousedustajat (22 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja val-takirjat)

Muut läsnäolijat (liitteen 1. osanottajalistan mukaan)

Staffans Aija HELKA puheenjohtaja
Nenonen Raimo Kallio-Seura, HELKA varapuheenjohtaja
Tulikukka Pirjo HELKA toiminnanjohtaja
Kalk Nina HELKA Kotikatu-vastaava
Ertola Terttu-Liisa Pakila-Seura, HELKA hallitus
Salminen Tytti Roihuvuori-Seura, HELKA hallitus
Helminen Martti HELKAn hallitus
Helansuo Juha Vuosaari-Seura
Karvonen Anu Metsälä-Seura
Nordman Liisa Siltamäki-Suutarila-Seura
Novala Annika Konala-Seura
Tuttavainen-Levanoja Tarja Katajanokka-Seura
Vähätalo Vesa Suurmetsä-Jakomäki-Seura

1. Kokouksen avaus

Merihaka-Seuran puheenjohtaja Timo Puska avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Sauli Rouhinen Malmi-Seurasta. Sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eero Penttinen Käpylä-Seurasta ja Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta.

3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 22 jäsenyhdistystä. Liite 1. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin vuonna 2004 pitää hallituksen esityksen mukaisesti entisen suuruisina. Keskustelussa esiin noussutta jäsenyhdistyksen erottamista maksamattoman jäsenmaksun vuoksi ei kannatettu. Vuoden 2005 jäsenmaksun eräpäiväksi päätettiin 30.6.2005, muilta osin jäsenmaksujen suhteen päätettiin noudattaa viimevuotista käytäntöä (maksujen viivästymisestä peritään 5 euron suuruinen viivästymismaksu).

Jäsenmaksut vuonna 2004

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä 76 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä 101 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä 126 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä 151 euroa

6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Tilintarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2005 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa muutamin lisäyksin. Täydennetty HELKAn toimintasuunnitelma 2005, liite 3.

Liiton talousarvio vuodelle 2005 hyväksyttiin. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta tammikuussa 2005. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen mukaiseksi. HELKAn talousarvio vuodelle 2005, liite 4.

8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija Staffans.

9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksesta olivat erovuorossa pohjoista, koillista, itäistä ja kaakkoista suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Pohjoinen suurpiiri
varsinainen jäsen Ulla Kaivola, Pakila-Seura,
varajäsen Anu Karvonen, Metsälä-Seura

Koillinen suurpiiri
varsinainen jäsen Lea Salminen, Savela-Seura
varajäsen Vesä Vähätalo, Suurmetsä-Jakomäki-Seura

Itäinen suurpiiri
varsinainen jäsen Helka Nurmi-Niemi, Kurkimäki-Seura
varajäsen Heikki Iihola, Puotila-Seura

Kaakkoinen suurpiiri
varsinainen jäsen Tytti Salminen, Roihuvuori-Seura
varajäsen Tapani Parviainen, Vartiosaari-Seura

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti uudelleen Saara Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta ja heidän varahenkilöinään valittiin yksimielisesti uudelleen Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Sauli Rouhinen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Eero Penttinen

Saara E. Tolonen

LIITTEITÄ 4 kpl:

Liite 1 Osallistujalista ja valtakirjat
Liite 2 Syyskokouksen 2004 esityslista
Liite 3 Helkan toimintasuunnitelma 2005
Liite 4 Helkan talousarvio 2005