Syyskokous 2005

Aika: 29.11.2005 klo 17.00
Paikka: Villa Jyränkö, Helsingin kaupungin talvipuutarha, Hammarskjöldintie 1, Helsinki

Läsnä: Viralliset kokousedustajat (26 henkilöä) liitteen 1. mukaan (osanottajalista ja valtakirjat)

Muut läsnäolijat: liitteen 1. osanottajalistan mukaan, yhteensä 13 henkeä

§ 1. Kokouksen avaus

Helkan puheenjohtaja Aija Staffans avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi.

§ 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Kukkonen Kulosaarelaiset ry:stä. Sihteeriksi kutsuttiin toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hilkka Kuusinen Alppila-Seurasta ja Saara E. Tolonen Kallio-Seurasta.

§ 3. Todetaan kokouksen äänivaltaiset osanottajat ja kokouksen laillisuus.

Tarkastettujen valtakirjojen mukaan kokouksessa oli virallisesti edustettuina 26 jäsenyhdistystä. Liite 1.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Liite 2.

§ 5. Määrätään jäseniltä seuraavana toimintakautena kannettavan jäsenmaksun suuruus, sen suorittamisajankohta ja viivästymisestä perittävät lisämaksut

Jäsenmaksut päätettiin vuonna 2006 pitää hallituksen esityksen mukaisesti entisen suu-ruisina. Jäsenmaksun eräpäivä on edellisvuoden käytännön mukaisesti 31.7.2006.

Jäsenmaksut vuodelle 2006

yhdistys, jolla alle 100 jäsentä 76 euroa
yhdistys, jolla 100 – 500 jäsentä 101 euroa
yhdistys, jolla 501 – 1000 jäsentä 126 euroa
yhdistys, jolla yli 1000 jäsentä 151 euroa

§ 6. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

Vakiintuneen käytännön mukaan tilintarkastajat eivät ole laskuttaneet suorittamastaan tilintarkastuksesta. Tilintarkastajille voidaan kuitenkin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.

§ 7. Hyväksytään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio

Toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka esitteli vuoden 2006 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen esittämässä muodossa muutamin lisäyksin.
Liite 3.

Liiton talousarvio vuodelle 2005 hyväksyttiin. Talousarvio on alustava, koska kaupungin ensi vuoden avustuksen määrä saadaan tietää vasta tammikuussa 2006. Talousarvio sopeutetaan kaupungilta saatavan avustuksen mukaiseksi. Liite 4.

§ 8. Valitaan seuraavaksi toimintakaudeksi hallituksen puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti nykyinen puheenjohtaja Aija Staffans.

§ 9. Valitaan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten jäsenten tilalle

Hallituksesta olivat erovuorossa asiantuntijajäsen sekä eteläistä, keskistä ja läntistä suurpiiriä edustavat hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä. Varajäsenen tulee olla eri yhdistyksestä kuin varsinainen jäsen.

Helkan erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle(kaudeksi 2006-2007) valittiin:

Asiantuntijajäsen Martti Helminen (jatkaa)

Eteläinen suurpiiri
varsinainen jäsen Olli-Pekka Ihalainen, Eteläiset kaupunginosat (uusi)
varajäsen Marja Häyrinen-Alestalo, Lauttasaari-Seura (uusi)

Keskinen suurpiiri
varsinainen jäsen Raimo Nenonen, Kallio-Seura (jatkaa)
varajäsen Hilkka Kuusinen, Alppila-Seura (uusi)

Läntinen suurpiiri
varsinainen jäsen Tuula Salo, Pro Haaga (jatkaa)
varajäsen Jouko Hömppi, Pitäjänmäki-Seura (uusi)

Syyskokouksessa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni. Yhdistyksen virallista edustajaa pyydetään esittämään kokouksen alussa valtakirja.

§ 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet tarkastamaan seuraavan kauden tilejä ja hallintoa

Tilintarkastajiksi valittiin yksimielisesti uudelleen Saara E.Tolonen Kallio-Seurasta ja Pirkko Alaranta Töölö-Seurasta ja heidän varahenkilöinään valittiin yksimielisesti uudelleen Leena Ahtila Konala-Seurasta ja Marja-Terttu Hall Eteläisistä kaupunginosista.

§ 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat ja jäsenen kokouksen esityslistalle 7 §:n edellyttämällä tavalla pyytämät asiat.

Muita asioita ei ollut.

§ 12. Kokouksen päättäminen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24.

Pöytäkirjan vakuudeksi

Heikki Kukkonen
kokouksen puheenjohtaja

Pirjo Tulikukka
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjantarkastajat

Hilkka Kuusinen

Saara E. Tolonen

LIITTEITÄ 4 kpl:

Liite 1 Osallistujalista ja valtakirjat
Liite 2 Syyskokouksen 2005 esityslista
Liite 3 Helkan toimintasuunnitelma 2006
Liite 4 Helkan talousarvio 2006