Toimintakertomus 2004

Kotikatu
 
Kotikadun avulla jatkettiin paikallistiedon tuottamista ja välittämistä, asukkaiden osallisuuden edistämistä sekä alueen imagoon ja paikalliskulttuurin vaalimiseen vaikuttamista. Kotikadun kaupunginosasivustoista on luotu internetissä toimiva portaali, joka sisältää mm. kaupunginosille näkyvyyttä tuovan linkkikokoelman. Kotikadun puitteissa annetaan tietoa ja ohjeita kotisivujen tekijöille, ylläpidetään kävijätilastoja sekä edistetään eri osapuolten verkottumista ja keskustelua.

Kotikadun tavoitetta toimia välineenä kuntalaisten, hallinnon ja päättäjien välisessä vuorovaikutuksessa konkretisoitiin. Kotikadulle pyrittiin löytämään selain- ja tietokantapohjainen helppokäyttöinen internet-sisällön hallintajärjestelmä, jota voitaisiin päivittää suoraan selaimen avulla. Tarjouskilpailun voittaneen Phoeniks Solutions’in kanssa pilotoitiin syksyn ajan tällaista uutta julkaisujärjestelmää. HELKAn uusi julkaisujärjestelmä mahdollistaa yhä laajenevan joukon helpon osallistumisen kaupunginosan kotisivujen sisältöjen tuottamiseen, jolloin sivustoista voidaan rakentaa aiempaa tuntuvasti dynaamisemmat.
Kaupunginosien käyttöön on koostettu myös ”mallisivustoa”, jota kaupunginosat voivat suoraan hyödyntää rakentaessaan uusia sivustojaan HELKAn julkaisujärjestelmään. Uuden julkaisujärjestelmän koulutukset aloitetaan alkuvuodesta 2005

HELKAn nettivastaava Nina Kalk veti 2.-5.2. kotisivujen päivitykseen ja käyttöön liittyvän koulutuksen HELKAn jäsenyhdistysten kotisivuvastaville. Koulutuksiin aiheutui tämän jälkeen tauko uuden järjestelmän testaamisen ja pilotoinnin takia. Uuden järjestelmän koulutuskausi alkaa keväällä 2005.