Toimintasuunnitelma 2004

Kotikatu

Kotikadun tavoitteena on tuottaa ja välittää paikallista tietoa, mahdollistaa asukkaiden osallisuutta, vaikuttaa alueen imagoon ja paikalliskulttuurin vaalimiseen. Lisäksi tavoitteena on löytää jatkuvasti uusia keinoja, joilla voi parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa asuinympäristöään – kaupunginosaa – koskevissa kysymyksissä.

Nykytilanne

Kotikadun tärkeä käytännön tavoite on tarjota kaupunginosayhdistyksille pitkäjänteistä tukea ja opastusta internet-kotisivujen rakentamisessa ja ylläpidossa. Helka tarjoaa yhdistyksille ilmaisen kotisivutilan Helkan Kotikatu-palvelimella, jolloin ne saavat käyttöönsä www-osoitteen tyyliä www.kaupunginosat.net/nimi. Näin syntyvät kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin , jossa voi saada ja tuottaa paikallista tietoa yhteisillä foorumeilla ja jossa kaupunginosat saavat näkyvyyttä ulospäin.

Uusi julkaisumedia luo toiminnan suuntaa

Kotikadun tavoitteena on edelleen olla välineenä kuntalaisten, hallinnon ja päättäjien väliseen vuorovaikutukseen. Toiminnan vakiinnuttua painopiste tulee siirtymään yhä enemmän verkottumiseen ja sisällön kehittämiseen, eli saada sivustoista dynaamiset

Toimintavuonna selvitetään mahdollisuuksia uuden julkaisujärjestelmän käyttöönottamiseksi. Tavoitteena on selain- ja tietokantapohjainen helppokäyttöinen internet-sisällön hallintajärjestelmä.

Koulutus ja kurssit

Ylimenokauden ajan käytössä tulee olemaan kaksi järjestelmää. Koulutusta annetaan tarpeen mukaan, mutta painopistealue tulee olemaan uuden julkaisujärjestelmän sisäänajo. Tavoitteena on siirtää koulutustoiminta mahdollisimman suurelta osalta verkkoon.

Kevään 2004 aikana on suunnitteilla jatkaa kurssitusta uudella julkaisujärjestelmällä ja kuvankäsittelyä PhotoShop-ohjelmalla. Näitä järjestetään tarpeen mukaan. Syksyllä on tarkoitus jatkaa pienryhmillä pajatyöskentelyä esim. kerran viikossa tai joka toinen viikko.