Toimintasuunnitelma 2005

Kotikatu 

Kotikadun tavoitteena on tuottaa ja välittää paikallista tietoa, mahdollistaa asukkaiden osallisuutta, vaikuttaa alueen imagoon ja paikalliskulttuurin vaalimiseen.
Lisäksi tavoitteena on löytää jatkuvasti uusia keinoja, joilla voi parantaa asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia heidän omaa asuinympäristöään – kaupunginosaa – koskevissa kysymyksissä.

Nykytilanne

Kotikadun tärkeä käytännön tavoite on tarjota kaupunginosayhdistyksille pitkäjänteistä tukea ja opastusta internet-kotisivujen rakentamisessa ja ylläpidossa. HELKA tarjoaa yhdistyksille edelleen ilmaista kotisivutilaa Kotikatu-palvelimeltaan, jolta saa käyttöönsä www-osoitteen tyyliin www.kaupunginosat.net/nimi. Näin syntyvät kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin , josta löytyy ja jossa tuotetaan paikallista tietoa yhteisellä foorumilla ja joka tuo kaupunginosille näkyvyyttä ulospäin.

Julkaisujärjestelmä ohjaa toiminnan suuntaa

Kotikadun tavoitteena on edelleen olla väline kuntalaisten, hallinnon ja päättäjien välisessä vuorovaikutuksessa. Toiminnan vakiinnuttua painopiste siirtyy yhä enemmän verkottumiseen ja sisältöjen kehittämiseen. Toimintavuonna selvitetään mahdollisuuksia ottaa käyttöön loppuvuodesta 2004 testattu uusi julkaisujärjestelmä pilottien (Vuosaari, Alppila, Maunula ja HELKA) lisäksi muissakin kaupunginosissa. Eri hallintokuntien kanssa käydään neuvotteluja tiedotteiden välittämiseksi suoraan järjestelmään. Julkaisujärjestelmästä tulee HELKAlle ja sen hallitukselle yhä keskeisempi työväline (tiedotus, arkistointi, keskustelut, jne). Kotikatu siirtyy uuteen aikakauteen.

Koulutus ja kurssit

Ylimenokauden ajan käytössä on kaksi tapaa tehdä kotisivuja:
 1) frontpage-ohjelma ja sen vaatima tiedonsiirto-ohjelma kuten ennenkin ja
 2) uusi testattu julkaisujärjestelmä.
Koulutusta annetaan uuden julkaisujärjestelmän sisäänajoon. Tavoitteena on siirtää myös itse koulutustoimintaa mahdollisimman suurelta osin verkkoon, julkaisujärjestelmään. Helka kustantaa jokaiselle uuteen järjestelmään haluavalle kaupunginosalle oman järjestelmäpohjan.