Toimintasuunnitelma 2006

Kotikatu

Kotikadun yleistavoitteiden toteuttamista jatketaan vuonna 2006; kaupunginosien kotisivujen avulla pyritään tuottamaan ja välittämään paikallista tietoa, mahdollistamaan asukkaiden osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia, vaalimaan paikalliskulttuuria sekä vaikuttamaan kaupunginosien imagoon.

 

Helka tarjoaa yhdistyksille edelleen ilmaista kotisivutilaa Kotikatu-palvelimeltaan, jolta saa käyttöönsä www-osoitteen tyyliin www.kaupunginosat.net/nimi Kaupunginosasivut muodostavat vähitellen laajenevan virtuaalisen kaupunginosaverkoston, www.kaupunginosat.net -portaalin, josta löytyy ja jossa tuotetaan paikallista tietoa yhteisellä foorumilla ja joka tuo kaupunginosille näkyvyyttä ulospäin.

Kotikadun tärkein käytännön tavoite on tarjota uutta (mambo) julkaisujärjestelmää kaupunginosien kotisivujen rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Vuonna 2006 yhä useampien kaupunginosien toivotaan siirtyvän käyttämään uutta systeemiä, tavoitteena ajankohtaiset ja sisältörikkaat alueelliset kotisivut. ”Vanhojen” kotisivusisältöjen siirtäminen uuden järjestelmän mukaiseen sivustopohjaan toteutetaan koulutusten yhteydessä. Toinen käytännön tavoite on levittää järjestelmää niihin kaupunginosiin, joilla ei vielä ole omia kotisivuja. Koulutuksessa korostetaan alueellista tiimityöskentelyä, johon liittyy kolmas tavoite: saada useita alueellisia toimijatahoja rakentamaan kaupunginosien kotisivuja yhteistyössä.

 

 

Kotisivukoulutuksissa Frontpage-ohjelmasta ja lisensseistä on kokonaan luovuttu. Uusi testattu julkaisujärjestelmä on otettu käyttöön ja koulutus suunnataan sen sisäänajamiseen. Helka tarjoaa jokaiselle uuteen järjestelmään haluavalle kaupunginosalle oman järjestelmäpohjan veloituksetta. Verkkoa pyritään hyödyntämään myös itse koulutustoiminnassa, joten kaupungiosasivustojen yläpalkeista löytyy kattava suomenkielinen ohjeisto. Kouluttajapohjan laajentamisen mahdollisuuksia tullaan selvittämään toimintavuoden 2006 aikana.

 

Kotikadun painopiste siirtyy edelleen kohti verkottumista ja sisältöjen kehittämistä. Toimintavuonna 2006 tullaan mm. selvittämään mahdollisuuksia eri hallintokuntien tiedotteiden välittämiseksi suoraan järjestelmään. Julkaisujärjestelmä muodostaa Helkalle ja sen hallitukselle yhä keskeisemmän työvälineen (tiedotus, arkistointi, keskustelut, intranet jne.). Uudenlaista toimintakulttuuria pyritään tarjoamaan aktiivisesti myös Helkan jäsenkunnalle. Koska kotikatu pyrkii olemaan väline kuntalaisten, hallinnon ja päättäjien välisessä vuorovaikutuksessa, se muodostaa tulevina vuosina merkittävän kytkentäpinnan myös Helkan Kansalaiskanava-projektissa.