Ulkoilmatilaisuuksiin liittyvistä luvista perittävät maksut 4/2002

Helsingin Vesi PL 1100 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Viime syksynä apulaiskaupunginjohtaja Ilkka-Christian Björklund määräsi vs. virastopäällikön Matti Rytkölän perustamaan työryhmän selvittämään, millaisia lupia tarvitaan ja minkälaisia maksuja kerätään lähinnä kaupunginosayhdistysten järjestämistä erilaisista ulkoilmatilaisuuksista.

Työryhmässä, jonka puheenjohtaja on Matti Rytkölä, on ollut jäseninä kiinteistöviraston, rakennusviraston ja kulttuuriasiainkeskuksen edustajia sekä Helsingin Kaupunginosayhdistysten Liitto ry HELKAn edustaja.

Työryhmässä on päädytty yksimielisesti esittämään, että

1. niiden kaupunginosayhdistysten ja muiden yhteisöjen ulkoilmatapahtumat, jotka kulttuuriasiainkeskus on hyväksynyt Stadin Kansanjuhlat -tapahtumiksi, vapautettaisiin kokeiluluontoisesti kaupungin eri hallintokuntien perimistä maksuista määräajaksi.

2. Kokeiluaika alkaisi tästä vuodesta ja päättyisi vuoden 2004 lopussa. Näin saataisiin kokeilusta riittävästi kokemuksia.

Muilta osin HELKA viittaa kulttuuriasiainkeskuksen teille lähettämään, asiaa koskevaan esitykseen ja odottaa myönteistä suhtautumista työryhmän ehdotukseen.

Helsinki 2.4.2002

HELSINGIN KAUPUNGINOSAYHDISTYSTEN LIITTO RY HELKA
Puheenjohtaja Riitta Fabricius
Järjestösihteeri Seija Korpela 

JAKELU:Helsingin  Kiinteistövirasto, Helsingin Rakennusvirasto, Helsingin Liikuntavirasto, Helsingin Ympäristökeskus, Helsingin Energia, Helsingin Vesi