Uudenmaan kulttuuriympäristöjen helmet yleisessä keskustelussa 7.10. asti

Uudenmaan liitto on laatinut selvityksen maakunnan arvokkaista kulttuuriympäristöistä. Selvityksen luonnoksesta pyydetään nyt lausuntoja Uudenmaan kunnilta. Myös kansalaiset, maanomistajat ja järjestöt voivat antaa palautetta ja osallistua kulttuuriympäristöistä käytävään keskusteluun välillä 22.8.-7.10.2011. Selvitysluonnokseen voi tutustua Uudenmaan liiton verkkosivuillaSelvitystä esitellään myös sidosryhmäseminaarissa Missä maat on mainioimmat, ti 20.9. klo 9-13 Tilkan entisen sotilassairaalan auditoriossa. Ilmoittautumiset viimeistään 9.9. oheisesta linkistä.

Selvitykseen valittujen kohteiden erityispiirteistä ja rajauksista toivotaan laajaa keskustelua. Palautetta odotetaan erityisesti sellaisista kohteista, joiden maakunnallista arvoa olisi syytä vielä selvittää tarkemmin. Selvitystyön tuloksia hyödynnetään maakuntakaavoituksessa.

Lisätietoja maakunta-arkkitehti Elina Kuusistolta, puh. 040 770 6606, sp. elina.kuusisto[at]uudenmaanliitto.fi