Vaikuta tarkistettuun kouluverkkoselvitykseen!

Helsingin opetuslautakunta järjestää vielä lähiviikkoina asukkaille viimeisiä kuulemistilaisuuksia kouluverkkouudistukseen liittyen. Seuraavassa tilaisuuksien ajat ja paikat:

ke 11.4.  klo 17.00-18.00  Pukinmäen ala-aste
to 12.4.  klo 18.00  Herttoniemen ala-aste
to 19.4.  klo 18.00  Tapanilan ala-aste
ma 23.4.  klo 17.30  Yhtenäiskoulu, Käpylä
ti  24.4.  klo 18.00  Haagan peruskoulu, Isonnevantie

Kouluverkon tarkistamisen toinen lausuntokierros alkaa 27.3.07

Opetusvirastossa on valmistunut päätösesitys koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistamiseksi. Valmistelua edelsi syksyllä 2006 julkaistu Net Effect Oy:n taustaselvitys, joka oli lausuntokierroksella koulujen ja oppilaitosten johtokunnilla, opiskelijajärjestöillä sekä vanhempainyhdistysten ja kaupunginosayhdistysten kattoyhdistyksillä.

Opetusviraston esitys kouluverkon tarkistamiseksi tulee opetuslautakunnan jaostojen käsittelyyn huhti-toukokuussa ja opetuslautakuntaan toukokuussa. Asian käsittely pyritään saamaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn kesäkuun 2007 aikana.

Opetusviraston päätösesityksestä pyydetään lausunnot koulujen ja oppilaitosten johtokunnilta ja kaupungin eri hallintokunnilta. Palautetta voi antaa 27.3. – 13.4.2007 välisenä aikana joko sähköisesti osoitteeseen helsinginkouluverkko@edu.hel.fi tai kirjeitse osoitteella Helsingin kaupungin opetusvirasto/kirjaamo, PL 3000, 00099 Helsingin kaupunki (kuoreen merkintä ”kouluverkon tarkistaminen”). Sähköinen palautekanava suljetaan 19.4.2007. 

Opetusviraston esitys sekä valmistelutyössä käytetyt tausta-aineistot löytyvät linkistä: Opetusviraston esitys koulu- ja oppilaitosverkoston tarkistamiseksi 2008–2010.