Vaikuttavat asukkaat-vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haastajina

Arkkitehti AIJA STAFFANS väittelee aiheena ”Vaikuttavat asukkaat- vuorovaikutus ja paikallinen tieto kaupunkisuunnittelun haastajina” perjantaina 27.2.04 kello 12.00. Paikka TKK:n päärakennus E-sali, Otakaari 1.

Staffansin tutkimuksesssa tarkastellaan ensi kertaa uuden maankäyttö- ja rakennuslainkin edellyttämien vuorovaikutusprosessien toteutumista käytännössä. Tutkimuksessa kysytään mitä tapahtuu, kun asukkaat ryhtyvät aktiivisesti vaikuttamaan kaupunkisuunnitteluun.
Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan suunnittelua tiedonmuodostuksena kommunikatiivisen suunnitteluteorian, oppimisteorioiden ja organisaatioteorian avulla. Empiirisessä osassa esitellään Maunulan ja Lauttasaaren tapaustutkimukset esimerkkeinä osallistumisesta ja vaikuttamisesta kaupunkisuunnittelussa. Lisäksi aineistona on laaja lehtikirjoittelu kansalaisosallistumisesta, erityisesti em. tapaustutkimusten osalta.
Vastaväittäjänä on arkkitehtuurin teorian professori Kari Jormakka, Technische Universität Wien.
Tutkimus on tehty Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin yliopiston yhteisessä Kaupunkitutkimuksen ja -suunnittelun tutkijakoulussa 1999-2002. Tutkimus julkaistaan Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) sarjassa (A 29).
Aija Staffans työskentelee Arkkitehtuurin osastolla TKK:lla