Viestintäsuunnitelma

Helkan viestintäsuunnitelma

Helkalle on laadittu viestintäsuunnitelma keväällä 2009. Viestintäsuunnitelman tarkoituksena on auttaa Helkaa viestimään yhä tehokkaammin ja onnistuneemmin jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen. Viestintäsuunnitelmassa on kartoitettu Helkan tehtäviä, arvoja ja visiota sekä viestinnän nykytilaa, tavoitteita ja vastuutahoja. Suunnitelma toimii Helkan työntekijöiden ohjeistuksena ja käytännön työkaluna viestinnän kehittämisessä sekä välineenä vision ja viestinnän tavoitteita kohti suunnatessa. 

Katso Helkan viestintäsuunnitelma.

Lisätietoa viestintäsuunnitelmasta saa Helkan toimistolta
sp. helka[at]helka.net