Vilkasta keskustelua Helsingin luonnonhoidosta 18.10.

Rakennusviraston ja HELKA:n yhdessä järjestämässä tilaisuudessa 18.10 käytiin keskustelua Helsingin luontoalueiden hoidosta ja kehittämisestä. Tilaisuudessa metsäsuunnittelija Tiina Saukkonen esitteli Helsingin luonnonhoidon strategian luonnosta, ja yhdistysten edustajat esittivät valmistelemansa kommenttipuheenvuorot. Lue muistiosta, millaisia ajatuksia yhdistysten edustajat välittivät huomioitavaksi strategiatyössä! 

Tilaisuuden muistio löytyy täältä. Asukkaiden antamaa palautetta hyödynnetään parhaillaan luonnonhoidon strategian viimeistelyssä. Strategian on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2007.  

Luonnonhoidon strategia on linjaus, joka jatkossa ohjaa luonnonhoitoa Helsingin kaupungin omistamilla viheralueilla. Katso luonnonhoidon strategian 22.9. päivätty LUONNOS ja 18.10. tilaisuuden kutsu.