Vireyttä vihreästä – Vihervuosi 2008

Järjestyksessään 4. Vihervuosi käynnistyy 12.2.2008 Tampereella. Tasavallan presidentti Tarja Halonen on teemavuoden suojelija. Aiemmat valtakunnalliset Vihervuodet on pidetty vuosina 1985, 1995 ja 2000.
Vihervuoden tunnuslause on "Vireyttä vihreästä – Vihervuosi 2008" ja vuoden kolme teema-aluetta ovat:
– Viheralueet ja pihat viihtyisiksi kaikille
– Ympäristökasvatus elävään käytäntöön
– Liiku terveemmäksi ja ulkoile

Vihervuoden verkkosivuille kootaan ajankohtaista tietoa teemavuodesta. Näiden sivujen kautta on myös mahdollista tuoda esiin erilaisia tapahtumia, tilaisuuksia, hankkeita ja muuta Vihervuoteen liittyvää toimintaa!

Ympäristöministerinä toiminut Stefan Wallin nimitti Vihervuodelle johtoryhmän 16.1.2007, jonka puheenjohtajana toimii Viherympäristöliiton hallituksen puheenjohtaja, oik. lis. Lauri Tarasti. Vihervuoden 2008 johtoryhmä on määritellyt teemavuoden tavoitteet ja muun sisällön iskulauseineen.

Keskeistä Vihervuoden toiminnassa on mm.:

  • viher- ja ympäristöalan keskusteluyhteyksien lisääminen niin suuren yleisön, eri yhteisöjen, laitosten, yritysten kuin viranomaistenkin suuntiin
  • muistuttaa vihreän ympäristön vaikutuksesta hyvinvointiin ja viihtyisyyteen
  • virikkeellisten ja innostavien lähiympäristöjen esittely
  • viherasioiden kattava kokoaminen: vihermatkailu, seminaarit, yleisötilaisuudet…

Vihervuoden 2008 koordinoijana toimii viheralan keskusjärjestö Viherympäristöliitto ry (www.vyl.fi).

Lisätietoja:

Pirkko-Liisa Merikoski
tiedottaja
Espoon tekninen ja ympäristötoimi
puh. 050 320 9719
pirkko-liisa.merikoski@espoo.fi

Roy Koto
tiedottaja
Helsingin kaupungin rakennusvirasto
puh. 3103 8644
roy.koto@hel.fi

Pirjo Kivistö
viestintäpäällikkö
Vantaan maankäytön ja ympäristön toimiala
puh. 040 849 6210
pirjo.kivisto@vantaa.fi