Vuoden 2019 demokratiatunnustus Helsingin stadiluotseille!

Stadiluotsit Oodissa 2019

Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta on saanut vuoden 2019 demokratiatunnustuksen! Sen myöntää vuosittain valtiovarainministeriön koordinoima Avoin hallinto-hanke. Demokratiatunnustus myönnetään demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Demokratiatunnustus myönnetään yhdelle valtion ja yhdelle kunnan toimijoille/organisaatiolle. Lämpimät onnittelut kaikille stadiluotseille tunnustuksen johdosta!

Helsingin kaupungin stadiluotsitoiminta sai kunnan demokratiatunnustuksen ja valtion demokratiatunnustus myönnettiin Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn AKU-hankkeelle. Nyt neljättä kertaa myönnetty tunnustus jaettiin Demokratiapäivässä ke 9.10. keskustakirjasto Oodissa. Tunnustukset jakoi kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.

Ehdotus stadiluotsitoiminnan huomioimiseen demokratiatunnuksella on lähtöisin Helka ry:ltä. Kaupunginosa-aktivismin toimintaympäristön muutoksia kartoittavassa Helkan kyselyssä (2019) stadiluotsien toiminta sai paljon myönteistä palautetta jäsenyhdistyksiltä. Stadiluotsit opastavat kaupunkilaisia omaehtoisen toiminnan, esimerkiksi paikallisten tapahtumien, järjestämisessä. Heillä on ollut erittäin asukaslähtöinen asenne ja toiminta on lähtökohtaisesti asukkaita voimaannuttavaa ja eriarvoisuutta torjuvaa. Toiminta edistää myös paikallista verkostoyhteistyötä.

Merkillepantavaa on, että idea stadiluotseista on alunperin lähtöisin kaupunkilaisilta itseltään. Se syntyi kaupungin järjestämillä osallistumisen kehittämispäivillä muutama vuosi sitten (fasilitoitujen ryhmätöiden tuloksena). Laaja joukko kaupunkilaisia kannatti erityisesti tämän idean toteuttamista Helsingin uudistuvan osallisuusmallin yhteydessä. Stadiluotsitoiminta käynnistyi v. 2018, jolloin kaupunkilaisten osallisuutta edistämään palkattiin seitsemän stadiluotsia (kaupungin seitsemään suurpiiriin).
Lisää stadiluotsitoiminnasta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/osallistu-ja-vaikuta/vaikuttamiskanavat/osallisuus-ja-vuorovaikutusmalli/Stadiluotsit/

Kuvassa Helsingin stadiluotsit vasemmalta: Pauli Saloranta, Outi Rissanen, Ella Tanskanen, Antti Sarpo – välissä ministeri Sirpa Paatero ja asukasyhteistyöpäällikkö Titta Reunanen – ja edelleen stadiluotsit Belinda Barbato, Silja Lindblad ja Jarkko Laaksonen (kuva Helka ry)
Stadiluotsit Oodissa 2019