Vyyhti-koulutukset käynnistyivät tulevaisuuteen luotaamalla!

vyyhti_tulevaisuusverstas_005_uutinen.jpg
vyyhti_tulevaisuusverstas_005_uutinen.jpg

Ensimmäinen Vyyhti-projektin koulutus järjestettiin 25.10.2011 Helkan toimistolla, kun kaupunginosa-aktiiveista koostuva tulevaisuusverstas ideoi kaupunginosayhdistysten toimintaa vuonna 2020. Tulevaisuudesta käsin katsoessa vuoden 2011 ongelmat näyttivät yksinkertaisemmilta ja helpommin ratkaistavilta ilman nykyelämän ongelmakohtia ja arkipäivän kiireitä.

vyyhti_tulevaisuusverstas_010_uutinen.jpgOsallistujien ideat luodattiin tulevaisuuteen erilaisten osallistavien menetelmien avulla. Osallistujat visualisoivat omaa kaupunginosaansa ja sen rakennetta ensin piirtäen, jonka jälkeen keskustelu kääntyi kaupunginosatoiminnan ajankohtaisiin aiheisiin vuonna 2011. Suurimmat haasteet kaupunginosayhdistysten toiminnassa tuntuivat vuonna 2011 liittyvän toiminnan rahoitukseen ja avoimuuteen, raskasrakenteisiin kokousmenetelmiin sekä kaupunginosatoimintaan innostamiseen.

vyyhti_tulevaisuusverstas_004_uutinen.jpgTyöpajan osallistujat vastasivat työpajan vetäjänä toimineen Metropolian Susanna Snellmanin vuodesta 2020 esittämiin kysymyksiin ideoiden samalla uusia ratkaisumalleja nykytoimintaan: osallistujien mukaan tulevaisuudessa kaupunginosayhdistysten hallitusten kokouskäytännöt tulevat olemaan aivan erilaisia kuin vuonna 2011, koska suurin osa kaikesta yhdistysten materiaalista tulee löytymään avoimesti internetistä. Kokoukset tullaan pitämään osittain virtuaalisesti ja useat eri työryhmät kokoontuvat tulevaisuudessa itsenäisesti kuormittamatta varsinaisia hallituksen kokouksia. Näin kokouskäytäntö kevenee.

vyyhti_tulevaisuusverstas_001_uutinen.jpgTyöpajassa todettiin, että jo vuonna 2011 useissa kaupunginosissa toimii palkattuja fasilitaattoreita, joista on saatu hyvin positiivisia kokemuksia. Työpajan osallistujat toivoivat tulevaisuudessa kaikkiin kaupunginosiin palkattua fasilitaattoria, joka auttaisi vapaaehtoistoiminnan pysyvyydessä ja tuloksellisuudessa. Fasilitaattorit toimisivat innostajina, kokoajina ja verkostojen ylläpitäjinä. Fasilitaattorit voisivat verkostoitua myös keskenään, tämä mahdollistaisi tehokkaan vapaaehtoistoiminnan yli kaupunginosarajojen.

Tulevaisuudessa fasilitaattorin palkkaaminen ratkaistaisi osallistujien mielikuvissa kaupunginosakohtaisesti, mutta osallistujat toivoivat, että kaupunki olisi kehittänyt helpon rahoitusmallin, jota voitaisi käyttää palkka-avustusten hakemiseen. Joissain kaupunginosissa rahoituksen ratkaisemiseksi ideoitiin oman huoltoyhtiön perustamista. Yhtiö hoitaisi keskitetysti koko alueen isännöinnin ja siihen kuuluisivat kaikki alueen taloyhtiöt.

Vyyhti-projekti kiittää kaikkia työpajaan osallistuneita! Tulevaisuusverstas oli antoisa ja positiivinen kokemus, josta tullaan järjestämään vielä erillinen osallistujakysely. Tällä tavoin menetelmää voidaan jalostaa vieläkin sopivammaksi koulutuskäyttöön.

Vyyhti-projekti tulee järjestämään jatkossa kaupunginosatoimijoille myös lisää koulutuksia Helkan kautta. Vyyhtiin voi tutustua osoitteessa vyyhti.metropolia.fi. Lisätietoa projektista voi tiedustella Helkan projektikoordinaattori Päivi Savolaiselta: p. 09 641 045,
sp. paivi.savolainen[at]helka.net