Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projekti ja Safety-toiminta

Helsingin kaupungin turvallisuusstrategian tavoitteita ovat laajapohjaisen yhteistyön rakentaminen rikoksentorjuntaan sekä avoimen yhteiskunnan säilyttäminen rikostorjunnan keinoja valitessa. Helka ry on ollut mukana laadittaessa Helsingin kaupungin turvallisuusstrategiaa. Helka on Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projektin myötä mukana myös kehittämässä toimivaa metodia turvallisuusstrategian toteuttamiseksi sekä rakentamassa käytännön toimintamallia suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin. Turvallisuus on kaikkien yhteinen asia ja siksi kaupungeilla on hyvä syy yhdistää voimansa ja menettelytapansa tässä asiassa.

YKS-projektit Safety-toiminnan käynnistäjinä ja vakiinnuttajina

YKS-projektien nimessä Y tarkoittaa ympäristön parantamista. Hyvin hoidettu ja viihtyisä ympäristö lisää turvallisuuden tunnetta ja oman asuinalueen ympäristön parantamiseen voivat kaikki osallistua. K tarkoittaa asuinalueen sisäisen kommunikaation kehittämistä. Ihmisillä tulee olla keino ja kanava kertoa kokemuksistaan ja rikospelon tunteistaan asiantuntijoille ja toisilleen. S tarkoittaa jatkuvaa seurantaa ja muutosten mittaamista. Oikea tieto oman asuinalueen todellisesta rikospelko- ja arkirikollisuustilanteesta on tärkeää. Satunnaiset rikokset, uutisointitapa ja huhut eivät tällöin horjuta asukkaiden perusturvallisuuden tunnetta.

YKS-toiminnan tarkoituksena on ollut Ympäristöä parantamalla, Kommunikaatiota ja viestintää kehittämällä ja jatkuvalla Seurannalla (kotialuekohtaiset vuotuiset seurantakyselyt) pyrkiä aktiivisesti vähentämään kotialueiden rikospelkoa ja arkirikollisuutta.

Helkan vuosina 2002-2004 toteutettu YKS-projekti oli Safety-toiminnan pilottiprojekti ja käynnisti Safety-toimintamallin mukaisen aluetoiminnan Helsingissä. Pilottialueina toimivat Etelä-Haaga, Maunula ja Merihaka ja vertailualueina Eira-Ullanlinna, Punavuori ja Pohjois-Haaga. Projekti oli paikallisten rikoksentorjuntahankkeiden vuoden 2003 kärkihanke. Vuoden 2004 syksyllä käynnistynyt YKS-pilottiprojektin jatkoprojekti YKS2-projekti vakiinnutti Safety-toimintamallin mukaisen aluetoiminnan eri puolilla kaupunkia. 

Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projekti Safety-toiminnan jatkajana

Vuonna 2008 Helkan YKS-projektien Safety-toimintaa jatketaan Turvallinen ja viihtyisä kotialue -projektina. Safety-toiminta käynnistyy kullakin kotialueella alueellisen yhteyshenkilön löytämisellä ja vapaaehtoisen toimintaryhmän, ns. Safety-ryhmän kokoamisella. Projektin kustantaman alkukartoituskyselyn jälkeen alueelliset vapaaehtoiset toimintaryhmät kokoontuvat muutamia kertoja vuodessa ideoimaan kotialueensa turvallisuutta ja viihtyisyyttä lisääviä konkreettisia toimenpiteitä, joita toteutetaan yhteistyötahojen kanssa vaiheittain (yhdessä kootun "ympäristö- ja kommunikaatio-suunnitelman" pohjalta). Tilanteen kehitystä seurataan vuotuisilla kyselyillä ja toimintaa kohdennetaan erityisesti alueen haasteellisimpiin paikkoihin (’hot spotit’).

Safety-toiminta kiinnostaa asukkaita ja yhä uusia kotialueita on liittynyt mukaan. Vuodesta 2004 aktiivisesti levitettyä toimintamallia viedään v. 2008 yhä uusille kotialueille ja kaupunginosiin. Vuoden 2008 alkupuolella Safety-ryhmiä on käynnistynyt jo 43 kotialueella:

Aurinkolahti – Uutela
Etelä-Haaga
Eteläiset kaupunginosat
Herttoniemenranta
Itä-Pakila
Itä-Pasila
Kallahti – Kallahdenniemi
Kamppi
Kannelmäki
Keski-Vuosaari
Kivihaka
Kivikko
Kontula
Kruununhaka
Kulosaari
Länsi-Herttoniemi
Länsi-Pakila
Länsi-Pasila
Malminkartano
Maunula
Mellunmäki
Meri-Rastila – Ramsinniemi
Merihaka
Munkkiniemi
Munkkisaari – Hernesaari
Myllypuro
Pihlajamäki
Pikku Huopalahti
Pirkkola
Pohjois-Haaga
Punavuori
Rastila – Kurkimoisio
Reimarla
Roihuvuori
Ruoholahti
Ruskeasuo
Savela
Siltamäki – Suutarila
Tapulikaupunki
Vaasanaukio
Vartiokylä – Puotila
Viikinmäki – Pihlajisto
Viikki

Vuoden 2008 tavoitteena on nostaa aktiivisten kotialueiden kokonaismäärää edelleen. Toiminnan hyviä käytäntöjä on tuotu esiin esimerkiksi Helsingin kaupungin Kamppi-Kluuvi -projektissa, jossa Helka on mukana asukaslähtöisen turvallisuustyön asiantuntijana. Myös Helsingin poliisi satsaa vahvasti lähipoliisitoimintaan ja on antanut eri yhteyksissä Safety-toiminnalle jatkuvaa luottamusta ja tukea.

Lisätiedot: Projektikoordinaattori Mikko Virkamäki
sp: mikko.virkamaki (ät) kotialue.fi
Helka ry, Ruoholahdenkatu 10 B, 4. krs, 00180 Helsinki
puhelin/faksi (09) 641 045