Yleiskaavan suunnittelijat tavattavissa vielä 12.1./19.1 ja 26.1. klo 16-18

tuusulanvayla newGym 74330 hki yleiskaava

Helsingin uusi yleiskaavaehdotus on nähtävillä 27.11.2015-29.1.2016. Yleiskaavasta pääsee keskustelemaan suunnittelijan kanssa Laiturilla (Narikkatorilla) vielä tammikuun ajan seuraavasti: 12.1., 19.1. ja 26.1. kello 16-18. Kaavaehdotus on julkisesti nähtävillä
– Virka Infossa (kaupungintalolla, Pohjoisesplanadi 11-13)
– info- ja näyttelytila Laiturilla (os. Narinkka 2)
– netissä:  http://www.hel.fi/suunnitelmat  ja http://www.yleiskaava.fi/yleiskaava/aineistot

Yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä. Siinä esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja maankäytön perustaksi. Kaava-alueeseen kuuluu koko Helsinki lukuun ottamatta Östersundomin aluetta ja tiettyjä osa-yleiskaavoja.

Yleiskaavaehdotuksesta voi tehdä kirjallisen muistutuksen, joka osoitetaan kaupunkisuunnittelulautakunnalle. Muistutuksia voi toimittaa ennen nähtävilläoloajan päättymistä joko

1) suoraan Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13, aukiolo: arkisin klo 8-16)
2) postitse osoitteella: Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkisuunnittelulautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
tai
3) sähköpostitse osoitteeseen: helsinki.kirjaamo[at]hel.fi Huom.aihekentän alkuun tulee kirjoittaa: Ksv/HEL 2015-012598

Lisätiedot: yleiskaava-arkkitehti Marja Piimies, p. 310 37329.