Yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston asukastapaamiset

Usean vuoden ajan on järjestetty asukastapaamisia, joissa yleisten töiden lautakunnan ja rakennusviraston edustajat ovat keskustelemassa alueen asioista ja vastaamassa niitä koskeviin kysymyksiin. Useimmat tilaisuudet ovat keränneet runsaasti asukkaita ja keskusteluissa ovat näkemykset tulleet hyvin esille. On myös kokemuksia siitä, että asioita on näin saatu viedyksi eteenpäin.

Helkan ja rakennusviraston välisissä neuvotteluissa on sovittu, että tapaamisia järjestetään edelleen. Vuosittain niitä voidaan järjestää 1 – 2 alkuvuodesta ja toiset 1 – 2 loppuvuodesta tarpeen mukaan. Alkuvuoden asukastapaamisista on tehtävä esitys jo edellisen vuoden puolella, viimeistään marras-joulukuun vaihteessa. Jotta tapaamiset onnistuisivat vuoden toisella puoliskolla, esitykset on tehtävä kesäkuun alkuun mennessä.

Kun kaupunginosayhdistys haluaa alueellaan järjestettävän tällaisen päättäjien, hallinnon ja asukkaiden yhteistapaamisen, asiasta on otettava yhteys rakennusviraston yhteyshenkilöön Leena Leppäahoon, sähköposti leena.leppaaho@hel.fi Hänen kanssaan on hyvä neuvotella asiasta etukäteen. Leena Leppäaho on pitkään hoitanut mm. tilaisuuksien järjestelyt, joten hänellä tietoa ja osaamista opastaa monenlaisissa asioissa. Asian on voi hoitaa myös ilmoittamalla siitä Helkan järjestösihteerille Seija Korpelalle, sähköposti seija.korpela@helka.net Tilaisuutta koskeva kotisivuille haluttu aineisto taas toimitetaan Nina Kalkille nina.kalk@helka.net

Näitä asukastilaisuuksia Helka pyrkii yhdessä rakennusviraston kanssa jatkuvasti kehittämään yhä monipuolisemmiksi ja eri osapuolia palvelevammiksi. Vireillä on myös muiden hallintokuntien edustajien saaminen mukaan tilaisuuksiin.