Äänestä ja vaikuta Jätkäsaaren ilmanlaatuun

361


Äänestä ja vaikuta Helsingin ilmanlaatuun:  https://hope.useless.fi/ 

Oma ilmanlaatu on Healthy Outdoor Premises for Everyone HOPE -hankkeen osallistuvan budjetoinnin ideaan pohjautuva kokeilu.  Tavoitteena on parantaa Helsingin ilmanlaatua tarjoamalla tietoa ja keinoja miten jokainen voi vähentää omia ilmanlaatua heikentäviä päästöjään sekä  mahdollisuus päättää äänestämällä ilmanlaadun parantamiseen tähtäävistä kaupungin toimenpiteistä. Oma ilmanlaatu tarjoaa kaupunkilaisille myös väylän esittää omia ideoitaan teoiksi muille asukkaille ja toimenpiteiksi Helsingin kaupungille.

HOPE-hankkeen varsinaisia kohdealueita ovat Jätkäsaari, Vallila sekä Pakila. Oma ilmanlaatu tarjoaa näiden kolmen kaupunginosan asukkaille mahdollisuuden äänestää oman asuinalueen haasteisiin räätälöidyistä ilmanlaatua parantavista toimenpiteistä. Tästä johtuen kaikki toimenpiteet eivät ole tarjolla kaikissa kaupunginosissa. Kaupunginosakohtaiset toimenpiteet on suunniteltu kunkin alueen erityisiä haasteita silmällä pitäen yhdessä HOPE-hankkeen asiantuntijoiden kanssa.  Äänestykset ovat auki marraskuun 2020 ajan ja toteutettavaksi valikoituvat toimenpiteet toteutetaan vuoden 2021 aikana. 

Oma ilmanlaatu tarjoaa äänestysten ohella myös mahdollisuuden tarkastalla omien arjen valintojen vaikutusta ilmanlaatua heikentävien päästöjen muodostumiseen. Palvelusta löydät tietoa aiheesta sekä käytännön vinkkejä omien päästöjen vähentämiseen.

Kokeilun tarkoituksena on mahdollistaa ennakkoluuloton kokeileminen, yhteiskehittäminen sekä yhteinen oppiminen. Hankkeen kohteena olevat kaupunginosat toimivat tässä kokeilualustoina. Yhdessä ja jokainen omilla valinnoillamme voimme kehittää Helsingistä entistäkin paremman paikan elää ja asua kaikille. Mittaamme paikallista ilmanlaatua ja arvioimme toteuttamiemme toimenpiteiden vaikutuksia ilmanlaatuun sekä keräämme asukkailta palautetta. Vaikuttavimmat toimenpiteet pyritään myöhemmin tuomaan käyttöön Helsingissä sinne missä niistä on eniten hyötyä. 

Palvelun käyttö ja äänestäminen ei vaadi käyttäjältä rekisteröitymistä ja toimii mobiililaitteella sekä nettiselaimella. 

Palvelu avautuu 2.11.2020 ja äänestää voit 30.11.2020 saakka.

Äänestä toimenpiteitä, selvitä omien valintojesi vaikutus ja lue keinoista vähentää omia ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjäsi osoitteessa:  https://hope.useless.fi/ 

 Palvelun toteutuksesta vastaa hankekumppanimme UseLess, hiilijalanjälkilaskentaan erikoistunut helsinkiläinen startup-yritys.