Bunkkerin asemakaavan muutosehdotus

373

Jätkäsaari-seuran lausunto Jätkäsaaren Bunkkeria ja naapurikortteleita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta (julkaisu: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto, 2016:12173)

Jätkäsaaren Bunkkeri on näyttävin  tavarasatamatoiminnan ajalta säilynyt rakennus. Bunkkeri sijaitsee alueella, jonka asemakaava on hyväsytty 3.6.2009.  Bunkkerin säilyttämistä on pidetty tärkeänä ja sitä on kuvailtu Jätkäsaaren maamerkiksi, joka luo ” arvokkaan historilallisen kerroksen kaupunkikuvaan.” Vuonna 2009 hyväksytyssä asemakaavassa Bunkkerin muutokset ovat hienovaraisia ja sen mukaan se säilyisi  lähes alkuperäisen näköisenä muistomerkkinä vanhasta satamatoiminnasta.  Nyt esillä olevassa ehdotuksessa vain osa  Bunkkerista säilytettäisiin. Koska Jätkäsaariseura pitää tärkeänä, että Jätkäsaaren asukkaille saadaan kipeästi tarvittavat liikuntatilat, seura pitää ehdotettua suunnitelmaa tarkoituksenmukaisena.

Jätkäsaaari-seuran mielestä asukkaiden osallistumista kaupunginosan suunnitteluun pitää edistää kehittämällä suunnitteluaineiston ymmärrettävyyttä ja luotettavuutta. Jätkäsaaren rakentamista koskevat suunnittelmat muuttuvat jatkuvasti. Monen asukkaan muuttopäätös on perustunut jo hyväksyttyyn asemakaavaan. Hyväksytyn asemakaavan pitäisi antaa varma kuva tulevasta asuinympäristöstä. Jotta asukkaat ymmärtäisivät muutoksen merkityksen tulisi uutta ehdotusta verrata aikaisempaan hyväksyttyyn ehdotukseen erojen havainnollistamiseksi.  Esimerkiksi uudessa asemakaavaehdotuksessa ei mainita Bunkkerin korkeuden muutosta. Asiakirjassa todetaan ainoastaan, että maksimikorkeus nousee tasosta +43 tasoon +58.  Projektipäällikkö Matti Kaijansinkon mukaan Bunkkeri tulisi olemaan 16 metriä korkampi kuin aikaisemmin hyväksytyssä asemakaavassa. Uuden Bunkkerin varjostavuutta on tutkittu, mutta ko.  aineistossa on kuvaus varjostavuudesta vain touko- ja elokuulta,  jolloin varjostus on lähes vähäisimmillään. Saman aineiston tuulisuusmittauksissa on käytetty aikaisemmin hyväksyttyä, oleellisesti matalampaa  pienoismallia. Myös rakennuksen kuvat ovat vuoden 2009 suunnitelmasta. 

Helsingissä 18.4.2016

Jätkäsaari-seuran hallitus

Elina Kultaranta                                         Helena Vormala

Puheenjohtaja                                            sihteeri