Bunkkerin käyttö

312

Kun Jätkäsaaren uutta osaa alettiin rakentaa muutamia vuosia sitten, sataman vanhaan kappaletavaravarastoon Bunkkeriin suunniteltiin uimahallia, liikuntatiloja kouluille ja asukkaille sekä Bunkkerin katolle asuntoja. Helsingin kaupungin rahapulan ja heikon taloudellisen tilanteen takia Bunkkerin rakentamista ei ole aloitettu. Nyt kaupunki on  käynnistämässä toteutuskilpailua, jonka voittaja rakentaisi Bunkkerin ja kaupunki jäisi pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi rakennukseen. Myös Verkkokauppa.com ja rakennuksen suunnitellut Bertel Ekengren ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rakennuksen käyttöön, mutta eri tarkoitukseen kuin mitä alunperin suunniteltiin.

Jätkäsaari-seura on lähettänyt Helsingin kaupunginhallitukselle kirjelmän. jossa se ottaa kantaa näihin uusiin suunnitelmiin.

Helsingin kaupunki, Kirjaamo                                                                                                                                                 19.11.2014

Helsingin kaupunginhallitus

PL 10

00099 Helsingin kaupunki

 

Jätkäsaaressa sijaitsevan Bunkkerin käyttö ja rakentaminen 

Taustaa 

Helsingin kaupunki on käynnistämässä toteutuskilpailua Jätkäsaaressa sijaitsevasta Bunkkerista syksyn 2014 aikana. Suunnitelman mukaan kilpailun voittaja toteuttaisi tilojen kehittämisen ja rakentamisen omalla kustannuksellaan. Liikuntatilojen ja uimahallin lisäksi Bunkkeriin on tarkoitus rakentaa myös mm. asuntoja. Kaupunki myisi tontin rakennuksineen kilpailun voittajalle ja vuokraisi pitkäaikaisesti omaan käyttöönsä uimahallin ja liikuntatilat. Liikuntatilat palvelisivat alueen kouluja.

Nyt Jätkäsaaressa sijaitseva Verkkokauppa.com yrittää torjua uimahallin rakentamisen Bunkkeriin perustellen sen kalleutta. Verkkokaupalla on nykyään varastotilaa Bunkkerissa ja se haluaisi jatkossa Bunkkerista tilaa omalle toiminnalleen, mm. edelleen varastotilaa ja lisäksi toimisto- ja liiketilaa. Verkkokaupan mukaan uimahallin rakentaminen muualle Jätkäsaareen tulisi halvemmaksi.

Bunkkerin suunnittelija Bertel Ekengren on myös osoittanut kiinnostusta Bunkkerin rakentamiseen. Hänen mukaansa uusi uimahalli tulisi rakentaa Bunkkerin eteläpuolelle, rakennuksen yläkerrokset purkaa ja rakentaa tilalle asuntoja. Muihin kerroksiin tulisi liikunta-, pysäköinti- ja varastotilaa.

Jätkäsaari-seuran mielipide

Jätkäsaariseura esittää mielipiteenään, että Bunkkerin suunnittelussa pitäisi noudattaa alkuperäistä suunnitelmaa, jonka mukaan Bunkkeriin tulee uimahalli, Jätkäsaaren koulujen tarvitsemat ja muut tarvittavat liikuntatilat sekä katolle mahdollisesti asuntoja. Valmistuessaan 2020-luvulla Jätkäsaaressa ja lähialueilla on asukkaita vähintään pienen kaupungin verran (17 000) ja lisäksi työpaikkoja, joten monenlaisia liikuntatiloja tarvitaan. Kun kerran on päätetty, että Bunkkeria ei pureta ja se säilytetään Jätkäsaaren maamerkkinä, sen käytön pitäisi hyödyttää paikallisia asukkaita.

Verkkokauppa.comin suunnitelmat saada Bunkkeri pääosin omaan käyttöönsä varasto- ja liiketilaksi ei palvele alueen asukkaita. Helsingin keskustan kallista tonttimaata ei tule luovuttaa varastoksi, siihen löytyy sopivampia tontteja pääkaupunkiseudulta. Miksi asiakkaiden tulisi matkustaa juuri Jätkäsaaren kärkeen ostoksiaan hakemaan, voihan niille rakentaa luovutuspisteen uuden varaston yhteyteen.

Bertel Ekengrenin suunnitelmat eivät myöskään vaikuta harkituilta ja edellyttävät Bunkkerin yläosien purkamista. Sinänsä uimahalli voisi sijaita muuallakin kuin Bunkkerissa, mutta Jätkäsaareen tarvitaan uimahalli ja runsaasti liikuntatiloja.

Jätkäsaari-seura ry

Pauli Hilli, hallituksen puheenjohtaja