Bunkkerin rakentaminen uudestaan liikkeelle

279

Bunkkerin kuva

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle Jätkäsaaren Bunkkerin kiinteistön myymistä sekä liikunta-, uimahalli- ja asuntohankkeen totuttamiseen liittyvän sopimuskokonaisuuden hyväksymistä noin 22,7 miljoonan euron kauppahinnalla SRV Rakennus Oy:lle.

Vuonna 1972 kappaletavaravarastoksi rakennetun Bunkkerin koko on 38 800 m2 ja se on muunneltavissa asuinalueen palvelutoiminnan käyttöön. Kaupunginvaltuusto valitsi toukokuussa 2016 SRV Rakennus Oy:n Bunkkerin hankekokonaisuuden toteuttajaksi, mutta Helsingin hallinto-oikeus kumosi päätöksen syyskuussa 2017. Päätöksessään hallinto-oikeus katsoi, että vaikka hankkeeseen kuuluvat liikunta- ja uimahallitilat olivat merkittävässä osassa, olisi siinä pääasiallisesti ollut kuitenkin kyse kiinteistön ja asuinrakennusoikeuden myymisestä. Kuntalain mukaan kiinteistön markkina-arvosta olisi pitänyt saada arvio puolueettomalta arvioijalta.

Oikeuskäsittelyn vuoksi Bunkkerin toteuttaminen on viivästynyt, mutta liikuntatilojen ja uimahallin saaminen alueelle on edelleen tarpeellista. Arvioiden mukaan alueella asuu 2020-luvun puolivälissä noin 17 000 asukasta. Liikuntatilat palvelisivat tulevan peruskoulun lisäksi myös eteläisen ja läntisen Helsingin asukkaita. Liikuntatilojen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2021 ja uimahallin vuonna 2022. Hankesuunnitelman mukaan kaupunki vuokraisi liikunta- ja uimahallitilat 25 vuodeksi.  Asuntoja Bunkkerin hanke sisältäisi 20 500 k-m2.

Hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti Bunkkerin hankekokonaisuuden tarkoituksenmukaiseksi toteuttamisvaihtoehdoksi nousi yksityisoikeudellinen kiinteistökauppa. SRV Rakennus Oy:llä on edellytykset jatkaa hankkeen toteuttamista kaupungin aiemman hyväksymän tarjouksen pohjalta. Tämä luo edellytykset hankkeen nopealle toteutukselle. Bunkkerin kiinteistön myymisestä ja siihen liittyvän sopimuskokonaisuuden hyväksymisestä päättää lopullisesti kaupunginvaltuusto.