Talousarviot

Ehdotus Jätkäsaari-seuran talousarvioksi vuodelle 2024

Jätkäsaari-seuran talousarvio vuodelle 2024

   Talousarvio 2024Toteuma-ennuste 2023Talousarvio 2023
   1.1.–31.12. 20241.1.–31.12. 20231.1.–31.12. 2023
TULOT     
 Jäsenmaksut 1 200,00940,001 100,00
  Henkilöjäs. à 10€1 000,00740,00900,00
  Yhteisöjäs. à 100€200,00200,00200,00
      
 Myyntitulot 300,00250,00100,00
  Paitamyynti300,00250,00100,00
      
 TULOT YHTEENSÄ 1 500,001 190,001 200,00
      
      
MENOT     
 Jäsenmaksut –150,00–150,00–150,00
  Helka ry:n jäsenmaksu–150,00–150,00–150,00
      
 Hallintokulut –500,00–500,00–500,00
  Pankkikulut–300,00–300,00–300,00
  Toimistokulut–200,00–200,00–200,00
      
 Varsinaisen toiminnan kulut –1 700,00–609,32–2 200,00
  Hyvän Tuulen Fest varaus–1 000,000–1 500,00
  Vuoden Jätkä-saari-teko–200,00–50,70–200,00
  Jäsen-tilaisuudet–500,00–59,52–500,00
  Paitahankinta0–499,100
      
 MENOT YHTEENSÄ –2 830,00–1 259,32–2 830,00
      
TOIMINTA-VUOSI YHTEENSÄ  –830,00–69,32–1 630,00

Hyvän Tuulen Festin talousarvio 2024

Jätkäsaari-seura toimii Hyvän Tuulen Festin pääjärjestäjänä vuodesta 2023 eteenpäin. Tapahtuman kulut katetaan yritysten ja yhteisöjen osallistumismaksuilla sekä sponsoroinnilla tähdäten nollatulokseen kuten aiempina vuosina. Vuoden 2023 festin tuotto käytetään vuoden 2024 festin kuluihin. Tapahtuman pääjärjestäjänä Jätkäsaari-seura varautuu kattamaan tapahtumasta aiheutuvia ennakoimattomia kuluja (ks. yllä seuran budjetissa ”Hyvän tuulen fetin varaus”).

Koska Jätkäsaari-seura ei ole arvonlisäverovelvollinen, yhdistyksen tilin ja kirjanpidon kautta kierrätetään ainoastaan arvonlisäverottomat kulut. Arvonlisäverolliset kulut laskutetaan suoraan osallistuvilta yrityksiltä tai sponsoreilta, jotka voivat vähentää arvonlisäveron omassa toiminnassaan.

HUOM! Tapahtuman lopullinen budjetti päätetään vuoden 2024 aikana, esitetyt luvut ovat viitteellisia perustuen tämän hetken tietoon.

TULOT  Talousarvio 2024Toteuma-ennuste 2023 
   1.1.–31.12. 20241.1.–31.12. 2023 
      
 Avustukset    
  Siirto2 800,000,00 
  Avustukset8 000,0011 600,00 
      
 TULOT YHTEENSÄ 10 800,0011 600,00 
      
      
MENOT     
 Tapahtumakulut    
  Lava + tekniikka–4 200,00–3 400,00 
  Ohjelma–4 200,00–3 400,00 
  Turvallisuus, jätehuolto–2 000,00–1 800,00 
  Hallinto, viestintä–400,00–200,00 
      
 MENOT YHTEENSÄ –10 800,00–8 800,00 
      
YHTEENSÄ  0,002 800,00