Toimintakertomukset

Jätkäsaari-seuran toimintakertomus vuodelta 2021

Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintaa vuoden 2021 aikana leimasi jo toista vuotta jatkuva maailmanlaajuinen koronavirusepidemia, jonka aiheuttamat kokoontumisrajoitukset estivät edelleen esimerkiksi tapahtumien järjestämisen. Seura sopeutti toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin esimerkiksi keskittymällä kokoontumisrajoituksista riippumattomiin toimintamuotoihin.

Hallinto

Jätkäsaari-seuran puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Lari Ahokas ja hallitukseen kuuluivat Juha Saarinen (varapuheenjohtaja), Jaani Tanskanen (taloudenhoitaja), Helena Vormala (sihteeri) sekä Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Mauri Siirala. Seuran toimintaan syyskokouksen jälkeen ilmoittautunut Marko Järvelin toimi alkuvuodesta seuran toimihenkilönä ja kevätkokouksesta alkaen virallisestikin hallituksen jäsenenä.

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, 14.1. (järjestäytymiskokous), 26.1., 18.2., 10.3., 8.4., 20.5., 14.6., 4.8., 24.8., 18.10., 8.11. ja 7.12.2021. Koronavirusepidemian jatkuessa toista vuotta hallituksen kokoukset pidettiin etäyhteyden välityksellä.

Seura piti sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa etäyhteyksien välityksellä yhdistyslain koronavirusepidemian johdosta tehtyjen väliaikaisten muutosten nojalla. Kokoontumisrajoitusten takia kokousten yhteydessä ei ollut muuta ohjelmaa ja kokouksissa käsiteltiin vain välttämättömät asiat.

Kevätkokouksessa 29.4.2021 hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 toimijoille sekä valittiin hallituksen jäseneksi Marko Järvelin.

Syyskokouksessa 22.11.2021 seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Lari Ahokas ja hallituksen jäseniksi Tarja Hailikari, Marko Järvelin, Balan Pillai, Jarmo Riipinen, Juha Saarinen, Mauri Siirala ja Jaani Tanskanen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Vormala ja Riitta Tainio. ja varatoiminnantarkastajaksi . Lisäksi hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Tapahtumat ja muu toiminta

Seuran edustajat osallistuivat vuodelta 2020 koronavirusepidemian takia siirretyn Jätkäsaaren kaupunginosajuhla Hyvän tuulen festin valmisteluun mm. koulun vanhempainyhdistyksen edustajien ja muiden kaupunginosa-aktiivien kanssa. Juhla oli määrä pitää elokuussa, mutta uuden koronavirusaallon takia viime hetkellä uudelleen kiristyneet kokoontumisrajoitukset tekivät tapahtuman järjestämisen mahdottomaksi ja juhla päätettiin siirtää edelleen kesään 2022. Seura päätti vuosikokouksessaan pyrkiä vakiinnuttamaan Hyvän tuulen festin Jätkäsaaren toistuvaksi kaupunginosajuhlaksi.

Seura valmisteli yhteistyökumppaniensa kanssa myös itsenäisyyspäivätapahtumaa Jätkäsaaren asukkaille, mutta tämäkin tapahtuma jouduttiin perumaan jälleen uuden koronavirusaallon takia viime hetkellä kiristyneiden kokoontumisrajoitusten takia.

Jätkäsaaren liikenneasioiden tiimoilta seura piti yhteyttä mm. Helsingin liikenneturvayhdistys Helyyn ja Forum Virium Helsinkiin. Seura oli mukana suunnittelemassa Forum Viriumin kanssa Jätkäsaaren alueella toteutettuja liikennekokeiluja ja tiedotti niistä verkkosivuillaan.

Seura ehdotti uudelleen Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeeksi  vuonna 2019 hankekierroksen äänestyksessä menestynyttä, mutta täpärästi rahoitettavien joukosta pudonnutta hanketta ”Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus”. Tällä kertaa hankkeen budjetti oli huomattavasti kohonnut vuokrakulujen takia ja kilpailu toteutuslistalle pääsystä kiristynyt, joten vaikka hanke sai enemmän ääniä kuin edelliskierroksella, se jäi silti edelleen täpärästi toteutuslistalta.

Seura julisti Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden kanssa ensimmäistä kertaa jaettavaksi ”Vuoden Jätkäsaari-teko” -kunniamaininnan henkilölle, yritykselle, järjestölle tai muulle yhteisölle, joka on teollaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Ehdotuksia saatiin viisi, jotka olivat kaikki ansiokkaita. Ehdotuksia arvioi useista näkökulmista raati, jossa oli edustettuna Jätkäsaari-seuran ja Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden lisäksi Jätkäsaari-liikkeen ylläpito. Tunnustus myönnettiin yksimielisesti Jätkäsaaren puistojoogan vetäjälle Kirsi Kankaanpäälle.

Jätkäsaari-seuran hallitus osallistui ”Kerää roska päivässä” -haasteeseen elokuussa.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura teki vuoden aikana kannanottoja ja lausuntoja Helsingin kaupungille mm. Ahdinaltaan alueen, Jätkäsaaren asuntoreformikorttelin sekä Kellosaarenrannan asemakaavaehdotuksista sekä Lapinlahden sairaalan rantamuurin peruskorjaussuunnitelmasta, Jätkäsaarenlaiturin katusuunnitelmasta sekä Tammasaarenlaiturin täydennysrakentamissuunnitelmasta.

Seuran hallitus piti Jätkäsaaren alueella alkusyksystä kolme katselmusta, yhden Länsisatamankadun liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen alkuun liittyen liikennesuunnittelija Pekka Mukkalan kanssa, toisen Hietasaarenkallion alueen katukylttien ajanmukaisuudesta sekä kolmannen syyspäiväntasauksen aikaan Jätkäsaaren puisto- ja katualueiden valaistuksesta kaupunkitekniikan yksikön päällikkö Olli Markkasen kanssa. Katselmusten havainnot välitettiin kaupungin tietoon. Liikenneturvallisuuskatselmuksen ansiosta Länsisatamankadun risteyksiin saatiin lisää jalankulkijoista varoittavia huomiovaloja.

Seuran kommentteja julkaistiin mm. Jätkäsaaren liikennetilanteeseen liittyen Helsingin Sanomissa 21.7.2021.

Viestintä

Jätkäsaari-seuran esitteen vuonna 2020 julkaistusta 2500 kappaleen painoksesta jaettiin vuoden aikana noin puolet. Loppuvuodesta aloitettiin JS Suomi Oy:n kanssa seuraavan painoksen suunnittelu, jonka on tarkoitus ilmestyä vuonna 2022 Hyvän tuulen festiin mennessä. Esitteen postitus Jätkäsaaren uusille asukkaille kaupungin tervetulokirjeen mukana lakkasi syksyllä kaupunginkanslian luopuessa tervetulokirjeiden postituksesta. Esitettä oli edelleen jaossa mm. Jätkäsaaren kirjastossa ja sitä jaettiin myös postiluukkujakeluna uusiin asuintaloihin.

Seura julkaisi vuoden aikana sähköpostitse kaksi jäsentiedotetta, keväällä ja syksyllä.

Sidosryhmät

Jätkäsaari-seura oli kuluneena vuonna Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n jäsen. Seuran edustajana Helka ry:n hallituksen varajäsenenä toimi vuoden 2021 loppuun entinen puheenjohtaja Elina Kultaranta. Yhteistyössä muiden kaupunginosayhdistysten kanssa seura osallistui mm. lausuntoon Hietalahdenrannan ideasuunnitelmasta Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Punavuori-seuran kanssa sekä aloitti loppuvuodesta yhteistyön Lauttasaari-seuran kanssa valmisteilla olevaan Länsiväylän osayleiskaavaan vaikuttamiseksi.

Koronaviruksesta aiheutuvien kokoontumisrajoitusten takia Jätkäsaari-seura ei järjestänyt kunnallisvaalien yhteydessä omaa kunnallisvaalipaneelia, mutta jakoi sivuillaan tietoa Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueen kunnallisvaaliehdokkaista.

Seura tiedotti yhteistyössä mm. Viirus-teatterin yhteisöllisestä Jätkäsaaren sydän -produktiosta ja Eläkeliiton kävelyfutistapahtumista Jätkäsaaren asukkaille.

Helsingissä 28.3.2022

Jätkäsaari-seura ry.

Jätkäsaari-seuran toimintakertomus vuodelta 2019

Jätkäsaari-seura ry                                                                                                

Y-tunnus 1603102-0

Jätkäsaari-seura on vuonna 2018 rakentanut aktiivisesti verkostoa omalla alueellaan toimiviin asukkaisiin, vaikuttajiin, yhdistyksiin ja vuonna 2018 erityisesti yrittäjiin.

Seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta on toiminut kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen Helkan hallituksen varapuheenjohtajana vuoden 2018 aikana. Elina Kultaranta on varapuheenjohtajan ominaisuudessa osallistunut Helka ry:n hallituksen kokouksiin sekä Helkan ry:n järjestämiin muihin eri ryhmien kokouksiin.

Hyvän toivon kappelin uudet tilat Länsisatamankadun varrelle valmistuivat alkuvuodesta 2018. Piispa Teemu Laajasalo vihki kappelin sunnuntaina 11.3.2018. Lari Ahokas esitti Jätkäsaari-seuran puolesta pienen tervehdyksen tilaisuudessa. Myös puheenjohtaja Elina Kultaranta ja sihteeri Helena Vormala osallistuivat vihkimistilaisuuteen.

Kevätkokous 17.04.2018 Helsingin pelastusopistolla

Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta avasi kevätkokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi. Hän kertoi avauspuheessaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden tulevista tapahtumista. Hiilivapaat tanssit järjestetään 25.5.2018 Salmisaaressa ja Satamahulinat 12.8.2018 Pitsitalon viereisellä tontilla. Jätkäsaari-seura osallistui molempien tapahtumien järjestelyihin. Seuraavaksi

Helsingin pelastusopiston varautumisjohtaja Tomi Rask kertoi esityksessään mm. pelastajakoulutuksesta ja Helsingin Sataman edustaja Jussi Malm lähiaikojen liikennejärjestelyihin liittyvistä hankkeista.

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Seuran taloudenhoitaja Ari Yrjölä lopetti työnsä vuoden vaihteessa, mutta hän teki kuitenkin vielä vuoden 2017 tilinpäätöksen. Esiteltiin tuloslaskelma tilivuodelta 1.1 – 31.12.2017. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Hallituksen kokouksessa 9.1.2018 sovittiin, että Elina Kultaranta hoitaa seuran taloutta. Hänelle myönnettiin seuran tilin käyttöoikeus.

Satama-hulinat 12.8.2018

Helsingin Satama kutsui paikallisia asukkaita suunnittelemaan Satamahulinoita. Tilaisuuksia pidettiin kaksi, 4.4.2018 ja 6.6.2018, mutta kumpaankin tilaisuuteen osallistui vain muutamia alueen asukkaita. Satamahulinoissa sää oli poutainen ja paikalla kävi lukuisia vieraita nauttimassa runsaasta ohjelmasta. Jätkäsaari-seuralla oli alueella oma koju, jossa jaettiin Urbaani ja merellinen Jätkäsaari-esitettä, myytiin seuran T-paitoja ja värvättiin uusia jäseniä. Ylle Muhosella oli kojussa kahvia ja leivonnaisia tarjoava kahvila.

Urbaani ja merellinen Jätkäsaari -esite

Jätkäsaari-seura päätti kokouksessaan 3.10.2017 osallistua edelleenkin JS/Suomi Oy:n kanssa yhteistyössä uuden Jätkäsaari-esitteen toimittamiseen. Jätkäsaarta monipuolisesti esittelevästä Urbaani ja merellinen Jätkäsaari-lehdestä tuli uudessakin versiossa16-sivuinen kuvineen, teksteineen ja mainoksineen. Lehti valmistui toukokuussa 2018. Jätkäsaari-seura lupasi taas jakaa suurimman osan uudesta esitteestä. Esitettä jaettiin mm. kirjastoihin, Ruoholahden kauppakeskukseen sekä Jätkäsaareen muuttaneille uusille asukkaille.

Syyskokous 30.10.2018 Jätkäsaaren kirjastossa

Kokouksen alussa Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta avasi kokouksen ja toivotti tilaisuuden alustajan Kimmo Helistön ja vieraat tervetulleiksi. Puheenjohtaja kertoi lyhyesti seuran vuoden toiminnasta. Kimmo Helistö kertoi perustamastaan ja marraskuussa avattavasta uudesta saunasta ja ravintolasta, jotka sijaitsevat Airut-korttelissa Välimerenkatu 10:n sisäpihalla. Läsnäolijoilla oli tilaisuus esittää kysymyksiä luennoitsijalle.

Seuran varsinaisessa syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. vahvistettiin vuodelle 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Kokouksessa hyväksyttiin seuran sääntöjen muutos, jonka perusteella pidennettiin syyskokouksen pitoaikaa marraskuun (aikaisemmin lokakuun) loppuun saakka. Lisäksi suoritettiin puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien valinnat. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Elina Kultaranta ja hallituksen jäseniksi Lari Ahokas, Ylle Muhonen, Balan Pillai, Mauri Siirala, Jarmo Riipinen ja Helena Vormala. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pauli Hilli ja varatoiminnantarkastajaksi Veikko Lahti.

Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana11 kertaa ja piti lisäksi sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Muu toiminta

Yritysyhteistyö

Jätkäsaari-seura suunnitteli alkuvuoden aikana jäsenkortin hankkimista jäsenilleen. Kortti sisältyisi jäsenmaksuun ja sillä olisi mahdollista saada alennuksia paikallisista yrityksistä. Asian suunnittelua varten perustettiin työryhmä, johon jäseniksi valittiin Ylle Muhonen, Jussi Holopainen, Aiki Annamaa, Balan Pillai, Elina Kultaranta ja Tapani Kultaranta. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella paikallisille yrittäjille jaettava esite jäsenkorttihankkeesta. Jätkäsaari-korttia suunnitteleva ryhmä ja paikalliset yrittäjät kokoontuivat 27.2.2018 Cafe Alejandrassa. Kortin selvittelyä päätettiin jatkaa, mutta loppujen lopuksi kortista ja sen käytöstä ei löytynyt yksimielisyyttä.

Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuma

Osuuskunta Suomen asuntomessut järjesti 27.3.2018 Jätkäsaaren kirjastossa asukastilaisuuden, jossa keskusteltiin ja suunniteltiin Elämisen polut -tapahtumaa Jätkäsaareen. Helena Vormala osallistui tilaisuuteen. Seuraava Elämisen polut -tapahtuman ideointi järjestettiin 15.5.2018 Clarion-hotellissa. Jarmo Riipinen ja Helena Vormala osallistuivat tapahtumaan. Ideoinnin pohjalta Suomen asuntomessut järjesti syksyllä 1-9.9.2018 Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuman Hyväntoivonpuistossa ja lähiympäristön taloissa. Jätkäsaari-seuralla oli koju tapahtumassa, jossa päivystettiin iltaisin. Jätkäsaari-esitteitä jaettiin messujen aikana n. 60 kpl ja hankittiin seuralle kymmenkunta uutta jäsentä.

Jätkäsaaren ja Ruoholahden turvallisuusilta

Turvallisuusilta järjestettiin 13.9.2018 Helsingin Pelastuslaitoksella. Parituntisen turvallisuusillan järjestivät Helsingin Pelastusliitto Hepe, Jätkäsaari-seura ja Ruoholahden Sanomat. Alustuksia pitivät Helsingin kaupunki, poliisi, Hepe ja Pelastuslaitos. Pauli Hilli ja Jarmo Riipinen osallistuivat tapahtumaan.

Helsingin osallistuva budjetointi -hanke OmaStadi

Stadiluotsi Jarkko Rantanen kertoi OmaStadi-hankkeesta 12.11.2018 Jätkäsaaren kirjastossa. Elina Kultaranta ja Helena Vormala osallistuivat tapahtumaan. Jätkäsaari-seura päätti osallistua omalla OmaStadi-ehdotuksellaan hankkeeseen. Ehdotuksessa seura esitti, että Jätkäsaaren kirjastolle hankitaan suuremmat ja paremmat tilat, jotka olisivat riittävän suuret erilaisiin asukas- ja muihin tilaisuuksiin.

Jätkäsaari-seuran postilaatikko

Seuralla on oma postilaatikko Jätkäsaaren kirjastossa, johon voi jättää uusien jäsenten jäsenilmoituksia sekä mahdollisia aloitteita ja kritiikkiä. Laatikon vieressä jäsenilmoituslomakkeita, kynä ja paperia.

Tapahtumista tiedottaminen

Jätkäsaari-seuran Facebook-sivuilla on vuoden aikana julkaistu Jätkäsaaren tapahtumia sekä Jätkäsaarta koskevaa muuta informaatiota. Sivuilla on vieraillut kävijöitä ja tykkääjiä. Myös Jätkäsaaren Internet-sivustolla on julkaistu runsaasti Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueen tapahtumia, mm. Konservatorion kuukausiohjelmat. Tapahtumat-osiota Helkan it-asiantuntija ei ole ehtinyt korjata, joten se poistettiin kokonaan sivustolta. Kaikki tapahtumat julkaistaan uutisina ja se on toiminut hyvin. Helka ry on kertonut olevansa luopumassa nettisivujen ylläpidon Joomla-ohjelmasta, tilalle tulee yksinkertaisempi ohjelmisto WordPress. 

Perinteistä seuran järjestämää loppuvuoden tapahtumaa Valon juhlaa ei tänä vuonna järjestetty.

Lausunnot ja kannanotot

Vuoden aikana Jätkäsaari-seura on kirjoittanut lausunnot Hernesaaren asemakaavaluonnoksesta 16.2.2018, Melkinlaiturin asemakaavaluon-noksesta 9.3.2018 ja Saukonkanavan etelänpuoleisten kortteleiden asemakaavanmuutoksesta 31.8.2018. Jätkäsaari-seura on allekirjoittanut adressin ”HSL lippu-uudistuksessa säilytettävä Ratikkalippu” 13.6.2018. Lisäksi Jätkäsaari-seura on kirjoittanut kannanoton Rion- ja Tyynenmerenkadun risteysjärjestelyistä 25.9.2018 ja kannanoton ”Eteläisten kaupunginosien poikittaisliikennettä ei saa heikentää” 9.12.2018. Lausunnot ja kannanotot on nähtävissä Jätkäsaaren nettisivuilla kohdassa www.kaupunginosat.net/jatkasaari -> Jätkäsaari-seura -> Kannanotot.

Jätkäsaari-seura ry:n jäsenistö

Seurassa oli vuoden 2018 lopulla 203 henkilöjäsentä sekä 6 yhteisöjäsentä. Seuraan on liittynyt jäseniä, jotka eivät ole jatkossa maksaneet jäsenmaksua, näitä jäseniä on nyt karsittu seuran jäsenluettelosta. Jäsenmaksu oli edelleen henkilöjäseniltä 10 euroa ja yhteisöjäseniltä 100 euroa vuodessa. Liittymisvuodelta henkilöjäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Jäsenmaksulomakkeet lähetettiin sähköpostilla niille jäsenille, joiden email-osoite oli tiedossa. Muille, joita on n. 40 henkeä, maksulomake lähetettiin edelleen kirjeitse.

Jätkäsaari-seura ry:n hallitus

Elina Kultaranta                                                 Helena Vormala

puheenjohtaja                                                    sihteeri                                                             

Toimintakertomus vuodelta 2018

Jätkäsaari-seura ry                                                                                                 

Y-tunnus 1603102-0

Toimintakertomus vuodelta 2018 / 02.04.2019

Jätkäsaari-seura on vuonna 2018 rakentanut aktiivisesti verkostoa omalla alueellaan toimiviin asukkaisiin, vaikuttajiin, yhdistyksiin ja vuonna 2018 erityisesti yrittäjiin.

Seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta on toiminut kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen Helkan hallituksen varapuheenjohtajana vuoden 2018 aikana. Elina Kultaranta on varapuheenjohtajan ominaisuudessa osallistunut Helka ry:n hallituksen kokouksiin sekä Helkan ry:n järjestämiin muihin eri ryhmien kokouksiin.

Hyvän toivon kappelin uudet tilat Länsisatamankadun varrelle valmistuivat alkuvuodesta 2018. Piispa Teemu Laajasalo vihki kappelin sunnuntaina 11.3.2018. Lari Ahokas esitti Jätkäsaari-seuran puolesta pienen tervehdyksen tilaisuudessa. Myös puheenjohtaja Elina Kultaranta ja sihteeri Helena Vormala osallistuivat vihkimistilaisuuteen.

Kevätkokous 17.04.2018 Helsingin pelastusopistolla

Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta avasi kevätkokouksen ja toivotti paikallaolijat tervetulleiksi. Hän kertoi avauspuheessaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden tulevista tapahtumista. Hiilivapaat tanssit järjestetään 25.5.2018 Salmisaaressa ja Satamahulinat 12.8.2018 Pitsitalon viereisellä tontilla. Jätkäsaari-seura osallistui molempien tapahtumien järjestelyihin. Seuraavaksi

Helsingin pelastusopiston varautumisjohtaja Tomi Rask kertoi esityksessään mm. pelastajakoulutuksesta ja Helsingin Sataman edustaja Jussi Malm lähiaikojen liikennejärjestelyihin liittyvistä hankkeista.

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Seuran taloudenhoitaja Ari Yrjölä lopetti työnsä vuoden vaihteessa, mutta hän teki kuitenkin vielä vuoden 2017 tilinpäätöksen. Esiteltiin tuloslaskelma tilivuodelta 1.1 – 31.12.2017. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Hallituksen kokouksessa 9.1.2018 sovittiin, että Elina Kultaranta hoitaa seuran taloutta. Hänelle myönnettiin seuran tilin käyttöoikeus.

Satama-hulinat 12.8.2018

Helsingin Satama kutsui paikallisia asukkaita suunnittelemaan Satamahulinoita. Tilaisuuksia pidettiin kaksi, 4.4.2018 ja 6.6.2018, mutta kumpaankin tilaisuuteen osallistui vain muutamia alueen asukkaita. Satamahulinoissa sää oli poutainen ja paikalla kävi lukuisia vieraita nauttimassa runsaasta ohjelmasta. Jätkäsaari-seuralla oli alueella oma koju, jossa jaettiin Urbaani ja merellinen Jätkäsaari-esitettä, myytiin seuran T-paitoja ja värvättiin uusia jäseniä. Ylle Muhosella oli kojussa kahvia ja leivonnaisia tarjoava kahvila.

Urbaani ja merellinen Jätkäsaari -esite

Jätkäsaari-seura päätti kokouksessaan 3.10.2017 osallistua edelleenkin JS/Suomi Oy:n kanssa yhteistyössä uuden Jätkäsaari-esitteen toimittamiseen. Jätkäsaarta monipuolisesti esittelevästä Urbaani ja merellinen Jätkäsaari-lehdestä tuli uudessakin versiossa16-sivuinen kuvineen, teksteineen ja mainoksineen. Lehti valmistui toukokuussa 2018. Jätkäsaari-seura lupasi taas jakaa suurimman osan uudesta esitteestä. Esitettä jaettiin mm. kirjastoihin, Ruoholahden kauppakeskukseen sekä Jätkäsaareen muuttaneille uusille asukkaille.

Syyskokous 30.10.2018 Jätkäsaaren kirjastossa

Kokouksen alussa Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta avasi kokouksen ja toivotti tilaisuuden alustajan Kimmo Helistön ja vieraat tervetulleiksi. Puheenjohtaja kertoi lyhyesti seuran vuoden toiminnasta. Kimmo Helistö kertoi perustamastaan ja marraskuussa avattavasta uudesta saunasta ja ravintolasta, jotka sijaitsevat Airut-korttelissa Välimerenkatu 10:n sisäpihalla.  Läsnäolijoilla oli tilaisuus esittää kysymyksiä luennoitsijalle.

Seuran varsinaisessa syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. vahvistettiin vuodelle 2019 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Kokouksessa hyväksyttiin seuran sääntöjen muutos, jonka perusteella pidennettiin syyskokouksen pitoaikaa marraskuun (aikaisemmin lokakuun) loppuun saakka. Lisäksi suoritettiin puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien valinnat. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Elina Kultaranta ja hallituksen jäseniksi Lari Ahokas, Ylle Muhonen, Balan Pillai, Mauri Siirala, Jarmo Riipinen ja Helena Vormala. Toiminnantarkastajaksi valittiin Pauli Hilli ja varatoiminnantarkastajaksi Veikko Lahti.

Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana11 kertaa ja piti lisäksi sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Muu toiminta

Yritysyhteistyö

Jätkäsaari-seura suunnitteli alkuvuoden aikana jäsenkortin hankkimista jäsenilleen. Kortti sisältyisi jäsenmaksuun ja sillä olisi mahdollista saada alennuksia paikallisista yrityksistä. Asian suunnittelua varten perustettiin työryhmä, johon jäseniksi valittiin Ylle Muhonen, Jussi Holopainen, Aiki Annamaa, Balan Pillai, Elina Kultaranta ja Tapani Kultaranta. Työryhmän tehtävänä oli suunnitella paikallisille yrittäjille jaettava esite jäsenkorttihankkeesta. Jätkäsaari-korttia suunnitteleva ryhmä ja paikalliset yrittäjät kokoontuivat 27.2.2018 Cafe Alejandrassa. Kortin selvittelyä päätettiin jatkaa, mutta loppujen lopuksi kortista ja sen käytöstä ei löytynyt yksimielisyyttä.

Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuma

Osuuskunta Suomen asuntomessut järjesti 27.3.2018 Jätkäsaaren kirjastossa asukastilaisuuden, jossa keskusteltiin ja suunniteltiin Elämisen polut -tapahtumaa Jätkäsaareen. Helena Vormala osallistui tilaisuuteen. Seuraava Elämisen polut -tapahtuman ideointi järjestettiin 15.5.2018 Clarion-hotellissa. Jarmo Riipinen ja Helena Vormala osallistuivat tapahtumaan. Ideoinnin pohjalta Suomen asuntomessut järjesti syksyllä 1-9.9.2018 Kaupunkielämää Jätkäsaaressa -tapahtuman Hyväntoivonpuistossa ja lähiympäristön taloissa. Jätkäsaari-seuralla oli koju tapahtumassa, jossa päivystettiin iltaisin. Jätkäsaari-esitteitä jaettiin messujen aikana n. 60 kpl ja hankittiin seuralle kymmenkunta uutta jäsentä.

Jätkäsaaren ja Ruoholahden turvallisuusilta

Turvallisuusilta järjestettiin 13.9.2018 Helsingin Pelastuslaitoksella. Parituntisen turvallisuusillan järjestivät Helsingin Pelastusliitto Hepe, Jätkäsaari-seura ja Ruoholahden Sanomat. Alustuksia pitivät Helsingin kaupunki, poliisi, Hepe ja Pelastuslaitos. Pauli Hilli ja Jarmo Riipinen osallistuivat tapahtumaan.

Helsingin osallistuva budjetointi -hanke OmaStadi

Stadiluotsi Jarkko Rantanen kertoi OmaStadi-hankkeesta 12.11.2018 Jätkäsaaren kirjastossa. Elina Kultaranta ja Helena Vormala osallistuivat tapahtumaan. Jätkäsaari-seura päätti osallistua omalla OmaStadi-ehdotuksellaan hankkeeseen. Ehdotuksessa seura esitti, että Jätkäsaaren kirjastolle hankitaan suuremmat ja paremmat tilat, jotka olisivat riittävän suuret erilaisiin asukas- ja muihin tilaisuuksiin.

Jätkäsaari-seuran postilaatikko

Seuralla on oma postilaatikko Jätkäsaaren kirjastossa, johon voi jättää uusien jäsenten jäsenilmoituksia sekä mahdollisia aloitteita ja kritiikkiä. Laatikon vieressä jäsenilmoituslomakkeita, kynä ja paperia.

Tapahtumista tiedottaminen

Jätkäsaari-seuran Facebook-sivuilla on vuoden aikana julkaistu Jätkäsaaren tapahtumia sekä Jätkäsaarta koskevaa muuta informaatiota. Sivuilla on vieraillut kävijöitä ja tykkääjiä. Myös Jätkäsaaren Internet-sivustolla on julkaistu runsaastiRuoholahden ja Jätkäsaaren alueen tapahtumia, mm. Konservatorion kuukausiohjelmat. Tapahtumat-osiota Helkan it-asiantuntija ei ole ehtinyt korjata, joten se poistettiin kokonaan sivustolta. Kaikki tapahtumat julkaistaan uutisina ja se on toiminut hyvin. Helka ry on kertonut olevansa luopumassa nettisivujen ylläpidon Joomla-ohjelmasta, tilalle tulee yksinkertaisempi ohjelmisto WordPress.

Perinteistä seuran järjestämää loppuvuoden tapahtumaa Valon juhlaa ei tänä vuonna järjestetty.

Lausunnot ja kannanotot

Vuoden aikana Jätkäsaari-seura on kirjoittanut lausunnot Hernesaaren asemakaavaluonnoksesta 16.2.2018, Melkinlaiturin asemakaavaluonnoksesta 9.3.2018 ja Saukonkanavan etelänpuoleisten kortteleiden asemakaavanmuutoksesta 31.8.2018. Jätkäsaari-seura on allekirjoittanut adressin ”HSL lippu-uudistuksessa säilytettävä Ratikkalippu” 13.6.2018. Lisäksi Jätkäsaari-seura on kirjoittanut kannanoton Rion- ja Tyynenmerenkadun risteysjärjestelyistä 25.9.2018 ja kannanoton ”Eteläisten kaupunginosien poikittaisliikennettä ei saa heikentää” 9.12.2018. Lausunnot ja kannanotot on nähtävissä Jätkäsaaren nettisivuilla kohdassa www.kaupunginosat.net/jatkasaari -> Jätkäsaari-seura -> Kannanotot.

Jätkäsaari-seura ry:n jäsenistö

Seurassa oli vuoden 2018 lopulla 203 henkilöjäsentä sekä 6 yhteisöjäsentä. Seuraan on liittynyt jäseniä, jotka eivät ole jatkossa maksaneet jäsenmaksua, näitä jäseniä on nyt karsittu seuran jäsenluettelosta. Jäsenmaksu oli edelleen henkilöjäseniltä 10 euroa ja yhteisöjäseniltä 100 euroa vuodessa. Liittymisvuodelta henkilöjäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Jäsenmaksulomakkeet lähetettiin sähköpostilla niille jäsenille, joiden email-osoite oli tiedossa. Muille, joita on n. 40 henkeä, maksulomake lähetettiin edelleen kirjeitse.

Jätkäsaari-seura ry:n hallitus

Elina Kultaranta                                                 Helena Vormala

puheenjohtaja                                                    sihteeri                                                             

Toimintakertomus vuodelta 2017

Jätkäsaari-seura ry                                                                                                               

Y-tunnus 1603102-0

Toimintakertomus vuodelta 2017

Jätkäsaari-seura on vuonna 2017 rakentanut aktiivisesti verkostoa omalla alueellaan toimiviin asukkaisiin, vaikuttajiin ja erityisesti yrittäjiin.

Seura on osallistunut kaupungin asukasosallistumismallin kehittämiseen kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen Helkan kautta. Seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta valittiin Helkan hallituksen syyskokouksessa varsinaiseksi jäseneksi, eteläisten kaupunginosien edustajana. Hän kuuluu myös Helka ry:n projektisuunnitteluryhmään.

Länsisataman uuden terminaalin avajaiset pidettiin 28.2.2017, Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja ja sihteeri olivat seuran edustajina avajaisissa.

Kevätkokous 27.03.2017 Ruoholahden kappelissa

Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta avasi kevätkokouksen. Hän kertoi avauspuheessaan lyhyesti seuran toiminnasta ja vuoden aikana tapahtuneesta verkostoitumisesta eri toimijoiden kanssa. Puheenjohtaja esitteli Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueelle perustetun uuden kuoron nimeltään Kanavan kaiku. Kuoro lauloi tilaisuudessa, kyseessä oli kuoron ensiesitys.

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Esiteltiin tuloslaskelma tilivuodelta 1.1 – 31.12.2016. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Satama-hulinat 13.8.2017

Helsingin Satama järjesti elokuussa Satama-hulinat Länsisataman kadun varren tyhjällä tontilla. Kaunis sää suosi hulinoita ja kävijöitä oli eri kojuilla jonoksi asti. Jätkäsaari-seuralla oli alueella oma koju, jossa jaettiin Tulevaisuuden Jätkäsaari-esitettä, myytiin seuran T-paitoja ja värvättiin uusia jäseniä. Seuralle oli hankittu myös uusi banderolli, joka oli ensimmäistä kertaa käytössä Satama-hulinoissa. Tilaisuudessa Jätkäsaari-seuraan liittyi yli 28 uutta jäsentä.

Tulevaisuuden Jätkäsaari -esite

Jätkäsaari-seura päätti kokouksessaan 3.10.2017 osallistua JS/Suomi Oy:n kanssa yhteistyössä uuden Jätkäsaari-esitteen toimittamiseen. Jätkäsaarta monipuolisesti esittelevästä lehdestä tulee uudessakin versiossa16-sivuinen kuvineen, teksteineen ja mainoksineen. Lehti valmistunee viimeistään kesällä 2018. Jätkäsaari-seura on taas luvannut jakaa suurimman osan uudesta esitteestä. Esitettä jaetaan mm. kirjastoihin, Ruoholahden kauppakeskukseen sekä Jätkäsaareen muuttaneille uusille asukkaille.

Jätkäsaari-seuran turvailta, ajankohtaisinfo ja syyskokous 31.10.2017

Turvailta ja ajankohtaisinfo pidettiin Viirus-teatterin uusissa tiloissa Välimerenkadulla. Kokouksen alussa Jätkäsaari-seuran puheenjohtaja Elina Kultaranta avasi kokouksen ja toivotti luennoitsijat ja vieraat tervetulleiksi ja kertoi seuran toiminnasta. Viirus-teatterin edustaja Mirkka Maikola kertoi teatterin 30-vuotisesta historiasta ja toiminnasta. Helsingin pelastuskoulun rehtori Matti Waitinen kertoi pelastuskoulun toiminnasta ja paloturvallisuudesta. Ruoholahden Sanomien päätoimittaja Rauno Hietanen esittäytyi ja toivoi hyvää yhteistyötä alueen asukkaiden kanssa. Lopuksi projektinjohtaja Outi Säntti Helsingin kaupungin kansliasta kertoi Jätkäsaaren ajankohtaisista kuulumisista. Läsnäolijoilla oli tilaisuus esittää kysymyksiä luennoitsijoille.

Jätkäsaari-seuran syyskokous oli kutsuttu koolle Viirus-teatteriin ensimmäisen kerran 31.10.2017. Kokous keskeytettiin, koska ilmeni, että kaikki jäsenet eivät olleet saaneet kutsua kokoukseen sääntöjen määräämällä tavalla.

Seuran varsinaisessa syyskokouksessa Huutokonttorissa 13.11.2017 käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. vahvistettiin vuodelle 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Lisäksi suoritettiin puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien valinnat. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Elina Kultaranta ja hallituksen jäseniksi Lari Ahokas, Pauli Hilli, Jussi Holopainen, Ylle Muhonen, Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Helena Vormala. Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Kärnä ja Veikko Miettinen. Seuran taloudenhoitaja Ari Yrjölä on ilmoittanut lopettavansa työnsä vuoden vaihteessa, mutta hän tekee kuitenkin vielä vuoden 2017 tilinpäätöksen.

Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa ja piti lisäksi sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Muu toiminta

Jätkäsaari-seuran Facebook-sivut on vuoden aikana toimineet hyvin ja sivuilla on ollut runsaasti Jätkäsaarta koskevaa informaatiota. Sivuilla on ollut myös runsaasti kävijöitä ja tykkääjiä. Jätkäsaaren Internet-sivuston uusi ulkoasu on ollut käytössä alkuvuodesta 2017 ja se toiminut muuten melko hyvin lukuun ottamatta Tapahtumat-osiota, jota Helkan it-asiantuntija ei ole ehtinyt korjata vuoden aikana. Sivustolla on esitelty kuukausittain jätkäsaarelainen tai ruoholahtelainen Kuukauden yrittäjä, joka on saanut kirjoittaa yrityksestään pienen esittelytekstin kuvineen.

Jätkäsaari-seura päätti yhdessä Helsingin Sataman kanssa teetättää Kanavan Kaiku kuorolle Jätkäsaaren logolla varustetut T-paidat.

Jätkäsaari-seura järjesti kuntavaalipaneelin 21.3.2017 ravintola Pacific 7:ssä. Tilaisuudessa oli eri puolueista yhdeksän edustajaa, näistä seitsemän oli Ruoholahden tai Jätkäsaaren alueelta. Seuran hallituksen jäsen Marko Kettunen veti tilaisuuden ja Helsingin Sataman hallituksen puheenjohtaja Pia Pakarinen käytti puheenvuoron vaalipaneelitilaisuudessa.

Seura järjesti Huutokonttorin kanttiinissa 30.5.2017 Laulajaiset, joissa Kanavan Kaiku -kuoro esiintyi lähes täydelle salille.

Jätkäsaari-seura järjesti kesällä 2017 valokuvakilpailun, jossa kuvien tuli esittää Jätkäsaarta ja Ruoholahtea. Kilpailun tulos julkistettiin Facebookissa 13.8.2017. Kolme parasta valokuvaa palkittiin lahjakorteilla seuran kokouksessa 29.9.2017 ja voittajille tarjottiin kakkukahvit. 

Perinteinen loppuvuoden tapahtuma oli seuran 25.11.2017 järjestämä Valon-juhla. Jätkäsaari-seuran pikkujoulua vietettiin tänä vuonna Cafe Alejandrassa hyvän ruoan ja seurustelun merkeissä.

Vuoden aikana seuran edustajat osallistuivat Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n hallituksen kokouksiin, sen järjestämiin Internet-sivustojen koulutuksiin sekä Helkan ry:n järjestämiin muihin kokouksiin.

Lausunnot ja kannanotot

Vuoden aikana Jätkäsaari-seura on kirjoittanut seuraavan kirjelmän Jätkäsaaren liikenneasioista: Kevyen Liikenteen ongelmia Jätkäsaaressa. Lausunto on nähtävissä Jätkäsaaren nettisivuilla kohdassa www.kaupunginosat.net/jatkasaari -> Jätkäsaari-seura -> Kannanotot. Jätkäsaari-seura on antanut lisäksi puoltavat lausunnot seuraavista suunnitelmista: Länsisatamankadun ja Salmisaarenkadun kaistajärjestelyjen muuttamisesta liikenteen sujuvoittamiseksi, Tanssin talon asemakaavan muutosehdotuksesta, Helsingin kaupungin nopeusrajoitusten laskemisesta Helsingin keskustassa ja Art Hotel Helsinki Oy:n tontin varauksen jatkamisesta.

Jätkäsaari-seura ry:n jäsenistö

Seurassa oli vuoden 2017 lopulla 209 henkilöjäsentä sekä 7 yhteisöjäsentä. Jäsenmaksu oli edelleen henkilöjäseniltä 10 euroa ja yhteisöjäseniltä 100 euroa vuodessa. Liittymisvuodelta henkilöjäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua. Jäsenmaksulomakkeet lähetettiin tänä vuonna ensimmäisen kerran sähköpostilla niille jäsenille, joiden email-osoite oli tiedossa. Muille maksulomake lähetettiin edelleen kirjeitse.

Jätkäsaari-seura ry:n hallitus

Elina Kultaranta                                                          Helena Vormala

puheenjohtaja                                                             sihteeri 


                                                                                                                           

Toimintakertomus 2016

Jätkäsaari-seura ry                                                                                                                   

Y-tunnus 1603102-0

Toimintakertomus vuodelta 2016

Jätkäsaari-seura on vuonna 2016 rakentanut aktiivisesti verkostoa omalla alueellaan toimiviin asukkaisiin, vaikuttajiin ja yrittäjiin.

Seura on osallistunut kaupungin asukasosallistumismallin kehittämiseen sekä suoraan päättäjien että kaupunginosayhdistysten yhteistyöelimen Helkan kautta.  Seuran puheenjohtaja kuuluu Helkan hallitukseen äänivaltaisena varajäsenenä, eteläisten kaupunginosien edustajana.

Kevätkokous 13.04.2015 syöpäsairaala Docratesissa

Kokouksen alussa sairaalan ylilääkäri Timo Joensuu kertoi sairaalan monipuolisesta toiminnasta.  Länsisataman alueen projektinjohtaja Outi Säntti esitteli suunnittelun ja rakentamisen etenemistä Jätkäsaaressa, Telakkarannassa ja Hernesaaressa. Helsingin kaupunginosayhdistyksen Helka ry:n toiminnanjohtaja Pirjo Tulikukka kertoi Helkan toiminnasta ja yhteistyöstä kaupungin ja 76 kaupunginosayhdistyksen kanssa. Läsnäolijat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiään suunnitelmista. 

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Esiteltiin tuloslaskelma tilivuodelta 1.1 – 31.12.2015. Päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

Tulevaisuuden Jätkäsaari -esite

JS/Suomi Oy on yhteistyössä Jätkäsaari-seuran kanssa toimittanut Jätkäsaarta monipuolisesti esittelevän 16-sivuisen esitelehden Tulevaisuuden Jätkäsaari. Lehti valmistui elokuussa 2016. Siitä otettiin 2 500 kappaleen painos, joista suurimman osan Jätkäsaari-seura sai jaettavakseen. Esitettä on jaettu mm. kirjastoihin, Ruoholahden kauppakeskukseen sekä Jätkäsaareen muuttaneille uusille asukkaille.

Satama-hulinat 18.8.2016

Helsingin Satama järjesti elokuussa Satama-hulinat Huutokonttorin edustan tyhjällä tontilla. Jätkäsaari-seuralla oli alueella oma koju, jossa jaettiin Tulevaisuuden Jätkäsaari-esitettä, myytiin seuran T-paitoja ja värvättiin uusia jäseniä. Sataman järjestämä Pimp My Jätkäsaari -kilpailu ratkaistiin ja Jätkäsaari-seura valitsi voittajaksi Timo Santalan ja We Love Helsingin yhteisöllisen katutaidekierroksen.

Syyskokous 26.10.2016 Clarion Hotellissa

Kokous pidettiin Clarion Hotellin kongressipuolella vanhassa satamamakasiinissa. Kokouksen alussa Clarion Hotellin edustaja Janne Engberg esitteli lyhyesti uutta tornihotellia ja sen tiloja. Arkkitehti Kirsi Rantama Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta kertoi Jätkäsaaren urbaanista ja tiiviistä arkkitehtuurista. Lopuksi Länsisataman alueen projektinjohtaja Outi Säntti kaupungin talous- ja suunnitteluvirastosta vastaili osanottajien kysymyksiin varsinkin Jätkäsaaren liikenteen ongelmista.

Seuran syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. vahvistettiin vuodelle 2017 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Lisäksi suoritettiin puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien valinnat. Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Elina Kultaranta ja hallituksen jäseniksi Lari Ahokas, Pauli Hilli, Marko Kettunen, Ylle Muhonen, Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Helena Vormala. Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Kärnä ja Veikko Miettinen. Seuran taloudenhoitajana jatkaa Ari Yrjölä. Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 7 kertaa ja piti sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset.

Muu toiminta

Jätkäsaari-seuran Facebook-sivut on saatu vuoden aikana hyvin toimivaan kuntoon. Sivuilla on ollut runsaasti kävijöitä ja tykkääjiä. Jätkäsaaren Internet-sivuston uutta ulkoasua on vuoden aikana suunniteltu ja testattu yhdessä Helka ry:n It-asiantuntijan kanssa ja sen arvioidaan valmistuvan heti vuoden vaihteen jälkeen.

Jätkäsaari-seura päätti teetättää seuralle Jätkäsaaren logolla varustetut T-paidat. Paitoja teetettiin yhteensä 50 kappaletta, mustia aikuisille ja punaisia lapsille.

Vuoden aikana seuran edustajat osallistuivat Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n hallituksen kokouksiin, sen järjestämiin Internet-sivustojen koulutuksiin sekä Helkan ry:n järjestämiin muihin kokouksiin. Myös ympäristöministeriön järjestämään Porkkanoita kulttuuriympäristötyöhön ja Helsingin kaupungin järjestämään Yhdessä parempaa kaupunkia -tilaisuuksiin on osallistuttu.

Jätkäsaari-seura on aktiivisesti ollut etsimässä ratkaisua Jätkäsaaren asukkaiden toivomaan asukastila-asiaan. Kaupunki on ilmoittanut, että se ei tule järjestämään Jätkäsaareen asukastilaa, vaan erilaisiin kokouksiin ja harrastuksiin tulisi käyttää jo olemassa olevia tiloja kuten kouluja, asunto-osakeyhtiöitten ja seurakuntien kerhotiloja sekä kahviloita ja ravintoloita. Asiasta on käyty neuvotteluja kaupungin kanslian kanssa, käyty tutustumassa ratkaisuihin muissa kaupunginosissa ja ideoitu hanketta alueen asukkaiden kanssa.

Perinteinen loppuvuoden tapahtuma oli seuran 26.11.2016 järjestämä Valon-juhla. Juhlan yhteydessä sytytettiin valot ravintola Poijun terassilla olevaan hopeapajuun. Ruoholahden kappelin kappalainen Seppo S. Kosonen piti terassilla juhlapuheen. Tämän jälkeen siirryttiin viettämään Jätkäsaaren pikkujoulua lähes täyteen ravintola Poijuun illallisen ja seurustelun merkeissä.

Lausunnot ja kannanotot

Vuoden aikana Jätkäsaari-seura on kirjoittanut seuraavat kirjelmät Jätkäsaaren asemakaavan muutosehdotuksista: Jätkäsaari-seuran lausunto Jätkäsaaren Bunkkeria ja naapurikortteleita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta 18.4.2016 (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, asemakaavaosasto, 2016:12173) ja Kellosaarenrannan sekä Panamarannan ja Saukonpaaden venesataman asemakaavamuutokset / 14.6.2016.  Lausunnot on nähtävissä Jätkäsaaren nettisivuilla kohdassa www.kaupunginosat.net/jatkasaari -> Jätkäsaari-seura -> Kannanotot.

Jätkäsaari-seura ry:n jäsenistö

Seurassa oli vuoden 2016 lopulla 175 henkilöjäsentä sekä 7 yhteisöjäsentä. Jäsenmaksu oli edelleen henkilöjäseniltä 10 euroa ja yhteisöjäseniltä 100 euroa vuodessa. Liittymisvuodelta ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Jätkäsaari-seuran ry:n hallitus

Elina Kultaranta                                                          Helena Vormala

puheenjohtaja                                                             sihteeri                                                                          

Jätkäsaari-seuran toimintakertomus vuodelta 2015

Julkaistu alunperin 16.4.2016                                  Y-tunnus 1603102-0

Toimintakertomus vuodelta 2015

Kevätkokous 8.04.2015 Huutokonttorissa 

Kokouksen alussa vieraanamme olivat Länsisataman alueen projektinjohtaja Outi Säntti ja HSL:n joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty. He esittelivät Jätkäsaaren rakentamisen tilannetta, kaava- ja rakennussuunnitelmia sekä Jätkäsaaren liikenteen ongelmia ja parannussuunnitelmia. Läsnäolijat esittivät kysymyksiä ja näkemyksiään suunnitelmista.

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. päätettiin tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. Kevätkokous hyväksyi seuran uudet säännöt, jotka rekisteröitiin yhdistysrekisterissä 07.10.2014.

Ylipormestarin asukasilta Kaapelitehtaalla 

Ylipormestarin asukasiltaa vietettiin 23.4.2015 Kaapelitehtaan Pannuhallissa. Tilaisuudessa keskusteltiin Kampin, Lapinlahden ja Jätkäsaaren alueiden asioista ja tulevaisuudesta. Pannuhalliin oli kokoontunut noin 200 asukasta ja kysymyksiin oli vastaamassa 23 kaupungin virkamiestä. Paikalla oli lisäksi eri alojen asiantuntijoita. Jätkäsaari-seura ja Kampin asukasyhdistys osallistuivat tilaisuuden järjestämiseen yhdessä kaupungin kanslian kanssa.

Jätkäsaari-päivän 12.06.15 laivaretki 

Helsinki-päivänä Jätkäsaari-seura järjesti kaksi tuntia kestäneen laivaretken Jätkäsaaren ja Hernesaaren edustalle. Retken asiantuntevana oppaana toimi projektipäällikkö Matti Kaijansinkko kaupunkisuunnitteluvirastosta.. Retkelle osallistui n. 40 henkilöä. Laivaretki oli onnistunut ja mielenkiintoinen. Retki oli osallistujille maksuton. Ruoholahden Lähikauppakeskus avusti seuraa 600 eurolla laivaretken järjestämisessä. 

Syyskokous 20.10.2015 Huutokonttorissa 

Kokouksen alussa vieraanamme oli Länsisataman alueen projektinjohtaja Outi Säntti kaupungin talous- ja suunnitteluvirastosta. Aluksi Outi Säntti esitteli Jätkäsaaren rakentamisen nykytilannetta sekä tulevia kaava- ja rakennussuunnitelmia. Läsnäolijat esittivät Säntille kysymyksiä ja mielipiteitään suunnitelmista.

Seuran syyskokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat, mm. vahvistettiin vuodelle 2016 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus. Lisäksi suoritettiin puheenjohtajan, hallituksen jäsenten sekä toiminnantarkastajien valinnat. Seuran uudeksi

puheenjohtajaksi valittiin Elina Kultaranta ja hallituksen jäseniksi Lari Ahokas, Pauli Hilli, Pirjo Hilli, Veikko Lahti, Lasse Lammio, Balan Pillai, Jarmo Riipinen, Riitta Tainio ja Helena Vormala.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Kärnä ja Veikko Miettinen. Seuran taloudenhoitajana jatkaa Ari Yrjölä. Seuran hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 8 kertaa.

Muu toiminta

Jätkäsaari-seura on vuoden 2015 aikana osallistunut JS/SUOMI-yrityksen kanssa Jätkäsaaren MultiMediaEsitetteen valmisteluun. JS/SUOMI on tarjonnut Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrityksille ilmoitustilaa hankkeen rahoittamiseksi. Esite on tarkoitettu esittelykäyttöön ja siitä otetaan 2500 kappaleen painos. Runsaasti kuvitettu esite on 16-sivuinen ja sen on tarkoitus valmistua kevään 2016 aikana.

Perinteinen loppuvuoden tapahtuma oli 15.11 -15 järjestetty Valon-juhla. Juhlan yhteydessä sytytettiin valot ravintola Poijun terassilla olevaan hopeapajuun. Tämän jälkeen siirryttiin viettämään Jätkäsaaren pikkujoulua lähes täyteen ravintola Poijuun illallisen ja musiikin merkeissä.

Vuoden aikana seuran edustajat osallistuivat Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n järjestämiin tilaisuuksiin mm. Kotikadun Joomla! –työpajaan ja syyskokoukseen. Seuran kotisivuja täydennettiin ja kehitettiin sekä päätettiin uusia nettisivut Helkan uuden mallin mukaiseksi.

Jätkäsaari-seura järjesti yhdessä Ruoholahden Sanomien kanssa Kauneimmat talvivalot- kilpailun ajalla 15.12.2015 – 15.1.2016.

Lausunnot 

Vuoden aikana Jätkäsaari-seura on kirjoittanut lausunnon Jätkäsaaren liikenneasioista joukkoliikennesuunnittelija Lauri Rädylle sekä aloitteen Ruoholahden kanavan siltojen nimeämisestä Helsingin kaupungin nimistötoimikunnalle. Toimikunta on vastannut aloitteeseen ja pitänyt sitä hyvänä ja toteuttamisen arvoisena. Lausunnot on nähtävissä Jätkäsaaren nettisivuilla kohdassa www.kaupunginosat.net/jatkasaari -> Tietoja seurasta -> Kannanotot.

Jätkäsaari-seura ry:n jäsenistö 

Seurassa oli vuoden 2015 lopulla 98 henkilöjäsentä sekä 2 yhteisöjäsentä.

Jäsenmaksu oli edelleen henkilöjäseniltä 10 euroa ja yhteisöjäseniltä 100 euroa vuodessa. Liittymisvuodelta ei tarvitse maksaa jäsenmaksua.

Jätkäsaari-seura ry:n hallitus 

jatka.seura@gmail.com                                                                

www.kaupunginosat.net/jatkasaari