Toimintakertomukset

Jätkäsaari-seuran toimintakertomus vuodelta 2023

Yleistä

Vuosi 2023 oli ensimmäinen toimintavuosi koronavirusepidemian alkamisen jälkeen, jolloin kokoontumisrajoitukset eivät enää estäneet normaalia yhdistystoimintaa ja tapahtumien järjestämistä. Vuoden päätapahtumana järjestettiin 2. syyskuuta 2023 jo toisena vuonna peräjälkeen Hyvän tuulen fest, jossa seura toimi ensimmäistä kertaa pääjärjestäjänä.

Hallinto

Jätkäsaari-seuran puheenjohtajana toimi vuonna 2023 Lari Ahokas ja hallitukseen kuuluivat Tarja Hailikari (varapuheenjohtaja), Marko Järvelin (taloudenhoitaja), Juha Saarinen (sihteeri), Raila Jalomeri, Marjut Kuopus, Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Mauri Siirala.

Hallituksen pitkäaikainen jäsen Mauri Siirala menehtyi nopeasti edenneen sairauden murtamana 20.2.2023. Seuran puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat hänen siunaustilaisuuteensa ja jättivät tilaisuudessa Jätkäsaari-seuran tervehdyksen. Hallitusta ei täydennetty hänen jälkeensä.

Seuran hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana kahdeksan kertaa, 4.1. (järjestäytymiskokous), 15.2., 28.3., 28.4., 6.6., 15.8., 27.9. ja 9.11.2023. Osa kokouksista pidettiin hybridikokouksina osin etäyhteyden välityksellä.

Yhdistyksen kokouksia järjestettiin vuoden aikana kaksi, sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset. Kokoontumisrajoitusten poistuttua kokousten yhteyteen voitiin järjestää jälleen myös perinteistä ohjelmaa.

Kevätkokous pidettiin 13.4.2023 Hotel AX:n kabinetissa, ja kokouksen yhteydessä kuultiin esittely taidehotellin konseptista, suunnittelusta ja toiminnasta. Kevätkokouksessa hyväksyttiin vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2022 toimijoille.

Syyskokous järjestettiin 20.11.2023 Tanssin talossa, ja kokouksen yhteydessä kuultiin paitsi esittely Tanssin talosta, myös Helsingin kaupungilta kaupunkiympäristötoimialan Jätkäsaaren aluerakentamisprojektin johtajan Tuomo Sipilän katsaus Jätkäsaaren rakentumisen ajankohtaisista asioista.

Syyskokouksessa valittiin vuodelle 2024 seuran puheenjohtajaksi Lari Ahokas ja hallituksen jäseniksi Veli-Pekka Dufva, Hilla Etelämäki, Tarja Hailikari, Raila Jalomeri, Marko Järvelin, Marjut Kuopus, Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Juha Saarinen sekä varajäseneksi Harri Lauronen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Elina Kultaranta ja varatoiminnantarkastajaksi Helena Vormala. Lisäksi hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024.

Tapahtumat ja muu toiminta

Vuoden päätapahtumana oli toista kertaa järjestetty kaupunginosajuhla Hyvän tuulen fest Hyväntoivonpuistossa 2. syyskuuta 2023. Tapahtuman avasi apulaispormestari Paavo Arhinmäki. Juhlassa toimintaansa esitteli parikymmentä paikallista yritystä ja yhteisöä. Yli tuhatpäistä yleisöä viihdyttivät esiintymislavalla mm. Jallukka All Stars ja Jätkäsaaren peruskoulun oppilaat. Jätkäsaari-seura otti tänä vuonna ensimmäistä kertaa päävastuun järjestelyistä. Tapahtuma oli jälleen suurmenestys. Yleisömäärä kasvoi viime vuodesta, vaikka sääolot olivat heikommat.

Seura julisti Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden kanssa kolmatta kertaa jaettavaksi ”Vuoden Jätkäsaari-teko” -kunniamaininnan henkilölle, yritykselle, järjestölle tai muulle yhteisölle, joka on teollaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Ehdotuksia tuli viisi kappaletta, hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Ehdotuksia arvioi raati, jossa oli edustettuna seuran ja Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden lisäksi Jätkäsaari-liikkeen ylläpito. Tunnustus myönnettiin yksimielisesti pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta toiminnasta Mannerheimin Lastensuojeluliiton Ruoholahden–Jätkäsaaren paikallisyhdistykselle ja julkistettiin Hyvän tuulen festin yhteydessä.

Seuran aktiivit osallistuivat Mannerheimin Lastensuojeluliiton paikallisosaston kouluvuoden alun suojatiepäivystykseen.

Lausunnot, kannanotot ja muu vaikuttamistoiminta

Jätkäsaari-seura teki vuoden aikana kannanottoja ja lausuntoja Helsingin kaupungille mm. Itämerentorin ja Lepakonaukion asemakaavaehdotuksista, Lapinlahden sairaala-alueen toimintakonseptin suunnittelusta ja toimintakonseptiluonnoksesta sekä Satamatunnelin linjausvaihtoehdoista ja Länsisataman laajennushankkeen ympäristövaikutusten arvioinnista.

Seura järjesti Jätkäsaaren peruskoululla 2.3.2023 alueen ehdokkaille eduskuntavaalipaneelin. Samassa yhteydessä järjestettiin asukastilaisuus, jossa Jätkäsaaren aluerakentamisprojektin johtaja Tuomo Sipilä esitteli alueen ajankohtaisia rakennushankkeita sekä keskusteltiin seuran liikkeellepanemasta valtuustoaloitteesta Jätkäsaaren talviuintimahdollisuuksien edistämiseksi.

Vuonna 2023 alkaneella Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankekierroksella seura järjesti 27.9. Jätkäsaaren kirjastossa hankeklinikan, jossa OmaStadi-prosessia esitteli eteläisen suurpiirin vs. stadiluotsi Elina Pentikäinen. Seura teki prosessiin kaksi hanke-ehdotusta, joista molemmat etenivät äänestysvaiheeseen keväällä 2024. Ehdotukset olivat kahdella aiemmalla kierroksella suosiota saanut ehdotus ”Uuden ajan asukaskeskus Jätkäsaareen” ja uutena ehdotuksena ”Toimintaa Ruoholahden ja Jätkäsaaren nuorille”.

Viestintä

Edellisvuonna ilmestyneestä Jätkäsaari-seuran esitteestä ei julkaistu vuoden aikana uutta painosta. Esitettä oli jakelussa mm. Hyvän tuulen festissä, Jätkäsaaren kirjastossa sekä Ruoholahden kauppakeskuksessa, ja sitä jaettiin myös postiluukkujakeluna uusiin asuintaloihin.

Seura julkaisi vuoden aikana sähköpostitse kaksi jäsentiedotetta, yhden keväällä ja toisen syksyllä.

Sidosryhmät

Jätkäsaari-seura oli kuluneena vuonna Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n jäsen. Seura osallistui Etelä-Helsingin kaupunginosayhdistysten edustajien yhteisiin tapaamisiin. Konkreettista yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa oli vähemmän, sillä esimerkiksi tapahtumayhteistyön osalta seura panosti omaan tapahtumaansa Hyvän tuulen festiin.

Puheenjohtaja osallistui seuran edustajana Länsisataman laajentamissuunnitelmista järjestettyihin sidosryhmätilaisuuksiin. Seuran sihteeri osallistui Hyvän toivon kappelin järjestämään Erätauko-keskustelutilaisuuteen alueen liikennetilanteesta.

Puheenjohtaja kävi keskusteluita alueen nuorison vapaa-ajanviettomahdollisuuksien parantamisesta mm. Jätkäsaaren ja Ruoholahden nuorisotoimijoiden alueverkoston ja Jätkäsaaren peruskoulun yläasteen oppilaskunnan kanssa. Keskustelujen pohjalta laadittiin ehdotus OmaStadi-äänestykseen.

Jäsenistö

Jätkäsaari-seuralla oli vuoden 2023 lopussa 311 henkilöjäsentä ja 5 yhteisöjäsentä. Jäsenmäärä kasvoi edellisvuodesta 17:lla. Uusia jäseniä liittyi seuraan etenkin Hyvän tuulen festin yhteydessä.

Helsingissä 29.2.2024

Jätkäsaari-seura ry.

Tilinpäätös vuodelta 2023

Jätkäsaari-seura ry:n tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2023 löydät täältä.