Toimintasuunnitelmat

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023

1. Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma on laadittu lähtökohtana normaali toimintavuosi. Kuluneena vuonna seuran toiminnassa on voitu palata kahden epidemiavuoden jälkeen lähes normaalitilaan, mutta seuran hallitus seuraa epidemiatilanteen kehitystä ja päättää tarvittaessa tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä.

2. Toiminta-ajatus

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asumisviihtyvyyden edistämiseksi yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Jätkäsaaren valmistuessa seuran tavoitteena on edistää Jätkäsaaren alueen toimijoiden yhteistyötä alueen yhteisöllisyyden rakentamisessa.

3. Tapahtumat

3.1. Kaupunginosatapahtumat

Jätkäsaari-seuran yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vuonna 2022 järjestämä kaupunginosajuhla Hyvän tuulen fest onnistui hyvin, ja tapahtuma järjestetään uudelleen vuonna 2023. Jätkäsaari-seura ottaa päävastuun tapahtuman järjestämisestä, osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä esittäytyy tapahtumassa omalla pisteellään. Tavoitteena on vakiinnuttaa Hyvän tuulen fest vuosittaiseksi kaupunginosatapahtumaksi. Seura voi osallistua tarvittaessa myös muihin kaupunginosatapahtumiin. Tapahtumien yhteydessä esitellään seuran toimintaa, edistetään jäsenhankintaa sekä kerätään varoja esim. myymällä seuran tuotteita.

3.2. Vuoden Jätkäsaari-teko

Jätkäsaari-seura palkitsee Vuoden Jätkäsaari-teko -kunniakirjalla henkilön, yrityksen, järjestön tai muun yhteisön, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Vuonna 2023 kunniakirja jaetaan kolmannen kerran.

3.3. Keskustelutilaisuudet

Jätkäsaari-seuran sääntömääräisten kokousten yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta taikka muusta ajankohtaisesta tai alueeseen liittyvästä aiheesta alueen asukkaille avoin alustus- ja keskustelutilaisuus.

3.4. Kävelykierrokset

Jätkäsaari-seura järjestää Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella kävelykierroksia alueeseen liittyvistä aiheista, esimerkiksi kaavoituksesta, arkkitehtuurista ja kaupunkiluonnosta.

4. Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pitää yhteyttä kaupungin viranomaisiin sekä antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja ja parannnusehdotuksia alueen kaavoituksesta, suunnittelusta ja tulevaisuuden kehityksestä. Seura myös seuraa eri foorumeilla alueen kaavoituksen, rakentamisen ja liikenneolojen kehitystä. Lausunnot ja kannanotot ovat nähtävissä seuran kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa.

5. Hallinto

Jätkäsaari-seura pitää vuoden aikana sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Kokoukset järjestetään seuran sääntöjen tai yhdistyslain väliaikaisten poikkeusten mahdollistamalla tavalla joko lähi- tai etäkokouksena. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa valitaan seuralle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja hallitus sekä toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti lähi- tai etäkokouksiin.

6. Viestintä

Seura viestii yleisesti kotisivujensa (www.kaupunginosat.fi/jatkasaari) ja sosiaalisen median (Facebook-sivu www.facebook.com/jatkasaariseura) kautta. Jäsenille viestitään tarpeen mukaan lähetettävällä sähköpostitiedotteella. Esitteen uusinta, vuonna 2022 ilmestynyttä painosta jaetaan tapahtumissa ja Jätkäsaaren asukkaille. Seuraava esite ilmestyy näillä näkymin vuonna 2024.

7. Yhteistyö

Jätkäsaari-seura tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja alueella toimivien kaupunkikonsernin osien (esim. Helsingin Satama), Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrityksiin sekä alueella toimiviin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin.

8. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Seuran sääntöjen mukaisesti liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua. Vuoden 2022 jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2023.

Helsingissä 10.11.2022

Jätkäsaari-seura ry.

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Jätkäsaari-seura ry.                                                                                                 Toimintasuunnitelma

4.12.2020

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1. Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma on laadittu lähtökohtana normaali toimintavuosi. Vuoden 2021 toiminnan suunnittelua vaikeuttaa kuitenkin yhä jatkuvan koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus. Tämänhetkisten tietojen valossa epidemiaa edeltäneeseen normaalitilaan ei välttämättä päästä vielä tulevan vuoden aikana. Seuran hallitus seuraa epidemiatilanteen kehitystä ja päättää tarvittaessa toiminnan rajoittamisesta ja uudelleen suuntaamisesta epidemiatilanteen mukaisesti.

2. Toiminta-ajatus

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asumisviihtyvyyden edistämiseksi yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.

3. Tapahtumat

3.1. Kaupunginosatapahtumat

Jätkäsaari-seuran yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vuonna 2020 suunnittelema kaupunginosajuhla Hyvän tuulen fest on päätetty järjestää vuonna 2021. Seura osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä esittäytyy tapahtumassa omalla pisteellään.

Seuran tavoitteena on vakiinnuttaa Hyvän tuulen fest vuosittaiseksi kaupunginosatapahtumaksi osana joko seuran omaa tai yhteistyökumppanien toimintaa.

Seura osallistuu edellisvuosien tavoin myös Helsingin Sataman järjestämiin Satamahulinoihin.

Tapahtumien yhteydessä esitellään seuran toimintaa, hankitaan jäseniä sekä kerätään varoja esim. myymällä seuran tuotteita.

3.2. Keskustelutilaisuudet

Jätkäsaari-seuran sääntömääräisten kokousten yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta taikka muusta ajankohtaisesta tai alueeseen liittyvästä aiheesta alueen asukkaille avoin alustus- ja keskustelutilaisuus.

3.3. Kävelykierrokset

Jätkäsaari-seura järjestää Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella kävelykierroksia alueeseen liittyvistä aiheista, esimerkiksi kaavoituksesta, arkkitehtuurista ja kaupunkiluonnosta.

4. Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja viranomaisille alueen kaavoituksesta, suunnittelusta, tulevaisuuden kehityksestä sekä mahdollisista epäkohdista.

Seura myös seuraa eri foorumeilla alueen kaavoituksen, rakentamisen ja liikenneolojen kehitystä.

Lausunnot ja kannanotot ovat nähtävissä seuran kotisivulla (www.kaupunginosat.fi/jatkasaari) ja sosiaalisessa mediassa (www.facebook.com/jatkasaariseura).

5. Hallinto

Jätkäsaari-seura pitää vuoden aikana sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Kokoukset järjestetään seuran sääntöjen tai poikkeustilalainsäädännön sallimassa aikataulussa joko lähi- tai etäkokouksena.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokouksessa valitaan seuralle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja hallitus sekä toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti lähi- tai etäkokouksiin.

6. Yhteistyö

Jätkäsaari-seura tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin, Helsingin Sataman, Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä mm. Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjiin ja alueen yhdistyksiin.

7. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Seuran sääntöjen mukaisesti liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua.

Kuluvan vuoden jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2021.

Helsingissä 18.11.2020

Jätkäsaari-seura ry.

                                                                                           

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2020

20.11.2019

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaiden, yhdistysten ja yrittäjien yhteisenä ja kokoavana voimana.

Kevätkokous

Maalis-huhtikuussa järjestettävän sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä pidetään Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta tai muista aiheista asukkaille alustuksia sekä lopuksi on keskustelutilaisuus. Läsnäolijat voivat käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä alustajille. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokous

Jätkäsaari-seuran syyskokous järjestetään 3.5.2019 hyväksyttyjen uusien sääntöjen mukaisesti marraskuun loppuun mennessä (aikaisemmin lokakuun loppuun mennessä). Syyskokouksen yhteydessä asiantuntijat kertovat Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueiden kehittämisestä ja rakentamisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Syyskokouksen tärkein asia on seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Yhteistyö

Jätkäsaari-seura harjoittaa tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin, Helsingin Sataman, Helsingin kaupunginosayhdistys Helkan sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä mm. Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjiin ja alueen yhdistyksiin. Jätkäsaari-seura osallistuu myös tulevina vuosina Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen.

Muita tapahtumia

Jätkäsaari-seura on jo monen vuoden ajan osallistunut Helsingin Sataman järjestämiin Satamahulinoihin, jossa seuralla on ollut käytössään oma teltta seuran toiminnan esittelyyn, seuran teettämien T- paitojen myyntiin, uusien jäsenten hankintaan ja pieneen tarjoiluun.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pyrkii aktiivisesti seuraamaan eri foorumeilla, mm. Facebookissa, asemakaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen edistymistä ja sujumista Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella. Epäkohtia havaitessaan seura esittää kirjallisia kannanottoja ja lausuntoja asiasta vastuussa olevalle viranomaiselle. Jätkäsaari-seura myös ottaa kantaa kaikkiin sille tulleisiin lausuntopyyntöihin, mm. asemakaavojen muutosehdotuksiin. Kannanotot ja niihin mahdollisesti saadut vastaukset ovat nähtävissä Jätkäsaari-seuran Facebook-sivustolla ja Jätkäsaaren Internet-sivustolla kaupunginosat.net/jatkasaari -> Jätkäsaari-seura -> Kannanotot.

Jätkäsaari-seuran jäsenmaksu ja jäsenistö

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksu on ollut kuluvana vuonna 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä vuodessa. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2020. Jäseneksi liittymisvuosi on sääntöjen mukaisesti jäsenmaksusta vapaa. 

 

Jätkäsaari-seuran hallitus

Elina Kultaranta                    Helena Vormala                      puheenjohtaja                      sihteeri                                                         

www.kaupunginosat.net/jatkasaari

jatka.seura@gmail.com

www.facebook.com/jatkasaariseura

Toimintasuunnitelma vuodelle 2019

JÄTKÄSAARI-SEURA RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

30.10.2018

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaiden ja yrittäjien yhteisenä ja kokoavana voimana.

Kevätkokous

Maalis-huhtikuussa järjestettävän sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä pidetään Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta tai muista aiheista asukkaille alustuksia sekä lopuksi keskustelutilaisuus. Läsnäolijat voivat käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä alustajille. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokous

Jätkäsaari-seuran syyskokous järjestetään sääntöjen mukaisesti lokakuussa. Seuran sääntöjä pitäisi muuttaa siten, että syyskokous voitaisiin pitää joko loka- tai marraskuussa. Kokouksen yhteydessä asiantuntijat kertovat Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja rakentamisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Syyskokouksen tärkein asia on seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Yhteistyö

Jätkäsaari-seura harjoittaa tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin, Helsingin Sataman, Helsingin kaupunginosayhdistys Helkan sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjiin ja muihin toimijoihin.

Muita tapahtumia

Seuran loppuvuoden tapahtuma on Valon juhla marraskuun lopulla, joka on samalla Jätkäsaari-seuran pikkujoulu jossain Ruoholahden tai Jätkäsaaren paikallisessa ravintolassa ruokailun ja yhdessäolon merkeissä. Jätkäsaari-seura on jo monen vuoden ajan osallistunut Helsingin Sataman järjestämiin Satamahulinoihin, jossa seuralla on ollut käytössään oma teltta seuran toiminnan esittelyyn, uusien jäsenten hankintaan ja kahvitarjoiluun.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pyrkii aktiivisesti seuraamaan eri foorumeilla, mm. Facebookissa, asemakaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen edistymistä ja sujumista Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella. Epäkohtia havaitessaan seura esittää kirjallisia kannanottoja ja lausuntoja asiasta vastuussa olevalle viranomaiselle. Seura myös ottaa kantaa kaikkiin sille tulleisiin lausuntopyyntöihin. Kannanotot ja niihin mahdollisesti saadut vastaukset ovat nähtävissä Jätkäsaaren Internet-sivustolla kaupunginosat.net/jatkasaari.

Jätkäsaari-seuran jäsenmaksu ja jäsenistö

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksu on ollut kuluvana vuonna 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä vuodessa. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2019. Jäseneksi liittymisvuosi on sääntöjen mukaisesti jäsenmaksusta vapaa.

Jätkäsaari-seuran hallitus

Elina Kultaranta                   Helena Vormala                                                   

puheenjohtaja                      sihteeri                                                            

www.kaupunginosat.net/jatkasaari

jatka.seura@gmail.com

www.facebook.com/jatkasaariseura

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2018

 13.11.2017

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaiden ja yrittäjien yhteisenä ja kokoavana voimana.

Kevätkokous

Maalis-huhtikuussa pidettävän kokouksen yhteydessä pidetään Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta asukkaille alustuksia ja keskustelutilaisuus. Läsnäolijat voivat käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä alustajille. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokous

Jätkäsaari-seuran syyskokous järjestetään lokakuussa. Kokouksen yhteydessä asiantuntijat kertovat Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja rakentamisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Syyskokouksen tärkein asia on seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Yhteistyö

Jätkäsaari-seura harjoittaa tiivistä yhteistyötä Helsingin Sataman, Helsingin kaupungin, Helsingin kaupunginosayhdistys Helkan sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyössä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjien kanssa seura esittelee kaupunginosan nettisivuillaan vuoden 2018 aikana joka kuukausi kuukauden yrittäjän. Tuemme täällä tavoin alueen yritystoimintaa ja se on yrittäjälle täysin maksutonta. Jätkäsaari-seura harkitsee seuran jäsenille jäsenkorttia, jolla voisi saada pieniä alennuksia paikallisista liikkeistä.

Muita tapahtumia

Tärkeä loppuvuoden tapahtuma on Valon juhla marraskuun lopulla. Silloin sytytetään valot ravintola Poijun terassilla olevaan hopeapajuun.  Samassa yhteydessä järjestetään seuran pikkujoulu jossain Ruoholahden tai Jätkäsaaren paikallisessa ravintolassa ruokailun ja yhdessäolon merkeissä.  Jätkäsaari-seura on perinteisesti järjestänyt ohjelmaa Helsinki-päivänä, esim. opastetun bussikiertoajelun Jätkäsaaressa tai laivaretken Jätkäsaaren ympäristössä merellä.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pyrkii aktiivisesti seuraamaan asemakaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen edistymistä ja sujumista Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella. Epäkohtia havaitessaan seura esittää kirjallisia kannanottoja ja lausuntoja vastuussa olevalle viranomaiselle. Seura myös ottaa kantaa kaikkiin sille tulleisiin lausuntopyyntöihin.

Jätkäsaari-seuran jäsenmaksu ja jäsenistö

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksu on ollut tänä vuonna 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä vuodessa. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2018. Jäseneksi liittymisvuosi on jäsenmaksusta vapaa. Jätkäsaari-seurassa on nyt n. 209 henkilö- ja 7 yritysjäsentä.

Jätkäsaari-seuran hallitus

www.kaupunginosat.net/jatkasaari

jatka.seura@gmail.com

www.facebook.com/jatkasaariseura

Elina Kultaranta, puheehjohtaja

Helena Vormala, sihteeri                   


                                                               

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Julkaistu alunperin 11/11/2016

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaiden ja yrittäjien yhteisenä ja kokoavana voimana

Kevätkokous

Maalis-huhtikuussa pidettävän kokouksen yhteydessä pidetään Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta asukkaille alustuksia ja keskustelutilaisuus. Läsnäolijat voivat käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä alustajille. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokous

Jätkäsaari-seuran syyskokous järjestetään lokakuussa. Kokouksen yhteydessä asiantuntijat kertovat Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja rakentamisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Syyskokouksen tärkein asia on seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Yhteistyö

Jätkäsaari-seura harjoittaa yhteistyötä Helsingin Sataman, Helsingin kaupungin, Helsingin kaupunginosayhdistys Helkan sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyössä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjien kanssa seura esittelee kaupunginosan nettisivuillaan vuoden 2017 aikana joka kuukausi kuukauden yrittäjän.

Muita tapahtumia

Tärkeä loppuvuoden tapahtuma on Valon juhla marraskuun lopulla. Samassa yhteydessä järjestetään seuran pikkujoulu paikallisessa ravintolassa. Toukokuussa järjestetään Pimp My Jätkäsaari-kilpailun voittajan Timo Santalan kanssa yhteistyössä yhteisöllinen ja hauska katutaidetapahtuma.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pyrkii aktiivisesti seuraamaan asemakaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen edistymistä ja sujumista Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella. Epäkohtia havaitessaan seura esittää kirjallisia kannanottoja ja lausuntoja vastuussa olevalle viranomaiselle.

Jätkäsaari-seuran jäsenmaksu ja jäsenistö

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksu on ollut tänä vuonna 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä vuodessa. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2017. Jäseneksi liittymisvuosi on jäsenmaksusta vapaa. Jätkäsaari-seurassa on nyt n. 150 henkilö- ja 2 yritysjäsentä.

Jätkäsaari-seuran hallitus

www.kaupunginosat.net/jatkasaari

jatka.seura@gmail.com

www.facebook.com/jatkasaariseura