Uutiset

Ruoholahden leikkipuistosta teemaleikkipuisto

Muistakaa vastata kyselyyn Ruoholahden leikkipuiston kehittämisestä! EDIT: Vastausaikaa on ensi keskiviikkoon 8.12. asti.Helsingin kaupunki suunnittelee uutta teemaleikkipuistoa, jossa jo pienet lapset voivat uppoutua tietokoneiden maailmaan – ilman konetta, leikkien ja puuhaten. Osana valmistelutyötä haluamme kuulla kävijöiden näkemyksiä Ruoholahden leikkipuiston ulkoalueesta. https://g0prxdci1nn.typeform.com/leikkipuisto

The city of Helsinki is planning a new theme playground, where even the youngest children can immerse themselves in the world of computers – without a screen, by playing and learning. As part of the preparatory work, we want to hear the views from the visitors of the Ruoholahti playground. https://g0prxdci1nn.typeform.com/playground

Lekplats RuoholahtiHelsingfors stad planerar en ny temalekpark, där även små barn kan leva sig in i datorernas värld – utan dator, genom att leka och pyssla. Som en del av beredningen vill vi gärna höra besökarnas åsikter om uteområdet i Gräsvikens lekpark. https://g0prxdci1nn.typeform.com/lekplats

Asuntoja veden päälle

Jätkäsaaren naapuriin Tammasaarenlaiturin edustalle suunnitellaan vedenpäällistä asuntorakentamista eri muodoissa, merellisiä palveluja sekä ranta- ja viheralueita. Alueen suunnitelmaan voi tutustua Kerro kantasi -palvelussa 30.11.–21.12.2021. Kaupunkilaisilta pyydetään kommentteja suunnitelluista asunnoista, liiketiloista sekä reiteistä ja liikenteestä. Näkemyksiä toivotaan myös rakentamisen tavoitteista, hiilineutraalisuudesta sekä ympäristöhäiriöistä. Kyselyssä voi lisäksi ehdottaa, mitä toimintoja alueelle toivoisi.

https://kerrokantasi.hel.fi/tammasaarenlaituri2021

Jätkäsaaren kirjaston remontti alkaa

Jätkäsaaren kirjaston remontti alkaa vihdoin!

Kirjasto on suljettu 29.11.2021 – 2.1.2022 tilassa tehtävien muutostöiden vuoksi. Kirjastotila muutetaan vastaamaan entistä paremmin lasten ja perheiden tarpeita. 😍

Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus

Äänestys 2021 – Osallistuva budjetointi 2020 – 2021 – OmaStadi

Onko kohta kuolettavan äänetöntä? Kuihtuuko Jätkäsaari tylsyyden tyyssijaksi? https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000008267473.html

Niin ei tarvitse käydä! Jätkäsaari-seuran OmaStadi-hankkeella tehdään Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus. Käsityö- ja harrastusmahdollisuuksia, lainaamoja, kokoontumispaikkoja… mitä vielä? Sinä päätät! Tutustu hankkeeseen ja äänestä OmaStadissa 31.10. asti: https://omastadi.hel.fi/proce…/osbu-2020/f/185/projects/1459

Äänestää voivat yli 12-vuotiaat helsinkiläiset pankkitunnuksilla (koululaiset Wilma-tunnuksilla).

OmaStadi-äänestys on ohi. Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueelta pääsi läpi yksi hanke, ”Lailliset graffitiseinät Jätkäsaareen ja Hernesaareen” 1 083 äänellä. Onnittelut! Toteutuslistalle pääsyyn tarvittiin tällä kertaa vähintään 933 ääntä.

Jätkäsaaren ja Ruoholahden hankkeista toiselle sijalle nousi upean kirin jälkeen Jätkäsaari-seuran oma hanke ”Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus” peräti 843 äänellä, kintereillään Ruoholahden ”Tuhansien hymyjen kenttä” 840 äänellä. Kiitokset kaikille Jätkäsaaren ja Ruoholahden hankkeiden äänestäjille! Kirjastohankkeella oli tällä kertaa jyrkempi ylämäki kuin viime kerralla, sillä hankebudjetti oli yli viisi kertaa suurempi, joten jokainen ääni hankkeelle oli varmasti harkittu. Hankkeemme ylitti silti viimekertaisen äänimääränsä, mikä kertoo, että hankkeellemme on alueella vahva ja pysyvä tuki. Kiitokset siis vielä kerran tuesta myös paikallisille toimijoille MLL:sta, PPJ:sta, Jätkäsaari-Ruoholahti-lehdestä, Jätkäsaaren koulun vanhempainyhdistyksestä ja muista piireistä.

Kolmas kerta toden sanoo. Siispä seuraavalla OmaStadi-kierroksella nähdään!

Jätkäsaari on hyvällä tuulella

Bunkkerin kokonaisuutta päästään vihdoin edistämään! Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa kaupunginvaltuuston päätöksestä huhtikuulta 2018 myydä Bunkkeri SRV Oy:lle.

Entiseen varastorakennukseen ja sen uusiin kerroksiin on tarkoitus rakentaa asuntoja sekä julkiseen käyttöön tarkoitettu uimahalli ja liikuntatiloja.

Aikatauluarvion mukaan Bunkkerin liikuntatilat ovat valmiina aikaisintaan vuonna 2025.

Uusia portteja Hyväntoivonpuistoon

Kap Hornin kadun päässä, Hyväntoivonpuiston reunalla porttiperustukset on kaivettu esiin portin asennusta varten. Lähivuosina portteja tullaan asentamaan yhteensä kuusi kappaletta molemmille puolille puistoa. Juutinraumankadun päädyn portti on jo asennettu, ja sen on koettu vähentäneen luvatonta autolla ajoa puistoon.

Valaistuskyselyn tulokset

Jätkäsaari-seura piti viime keskiviikkoiltana, syyspäivän tasauksen aikaan, katselmuksen kaupunkitekniikkayksikön päällikkö Olli Markkasen kanssa Jätkäsaaren ja Ruoholahden puisto- ja viheralueiden valaistuskyselyn tiimoilta.Vastauksia pikakyselyymme tuli 32 kappaletta – kelvollinen saldo ottaen huomioon, että linkki kyselyyn oli auki Facebookin kautta yhden viikonlopun yli eikä sitä muutoin erikseen nostettu.Ylivoimaisesti suurin osa eli 75 % vastauksista kohdistui Hyväntoivonpuistoon ja etenkin sen itäosan sorakäytäviin, jotka koetaan selvästi liian pimeiksi ja turvattomiksi. Toiseksi eniten vastauksia saivat Saukontori ja Saukonlaituri, 6 % kumpikin. Yksittäisiä mainintoja saivat Ruoholahden leikkipuisto, Bermudankatu ja -kuja, Atlantinkadun ja Länsisatamankadun risteys sekä alueen suojatiet yleisesti, 3 % kukin.

Katselmuksessa käytiin läpi kyselyssä esille nousseet puistokohteet. Kyselyn aineisto on toimitettu kokonaisuudessaankaupungille. Katselmuksesta jäi seuran edustajien päällimmäisiksi mielikuviksi seuraavaa: Hyväntoivonpuiston itäosa on haasteellinen valaistava, koska siinä sijaitsevat monen taloyhtiön pelastustiet. Valaistustilanne on nyt kuitenkin todettu ja keskustelua jatketaan.💡

Ruoholahden leikkipuiston keinupaikan valaistuksen parantaminen on ajankohtaista ja tapahtunee puiston tulevan peruskorjauksen yhteydessä.➕

Lisäksi viesti Hyväntoivonpuiston Malagankadun liikuntapaikan valaisinpylväiden turvallisuuden parantamisesta on saatettu eteenpäin kaupungin tietoon.

Vuoden Jätkäsaari-teko 2021 Puistojooga

Jätkäsaari-seura

Vuoden Jätkäsaari-teko 2021 Jätkäsaaren puistojooga

Kuluneena kesänä Jätkäsaari-seura ja Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti julistivat haluavansa palkita kunniakirjalla henkilön, yrityksen, järjestön tai muun yhteisön, joka on teollaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä.

Vuoden Jätkäsaari-teoksi saatiin viisi ehdotusta, kaikki ansiokkaita. Raati, jossa oli edustettuna seuran ja lehden lisäksi Jätkäsaari-liikkeen ylläpito, pohti useita kriteerejä ja päätyi yksimielisesti myöntämään nyt ensi kertaa jaettavan tunnustuksen Jätkäsaaren puistojoogan vetäjälle Kirsi Kankaanpäälle.

Sitaatti ehdotuksesta:

”Aivan mahtava tilaisuus päästä omaan lähipuistoon rentoutumaan… Kirsi tekee tämän kaiken aivan ilmaiseksi, ja hän on todella valovoimainen ja kannustava joogaohjaaja. Tunti sopii kaikille, koska hän näyttää miten liikkeitä voi tehdä eri tavalla niin, että se on kaikille mahdollista ja turvallista”.

Onnittelemme Kirsi Kankaanpäätä ja toivotamme menestystä Jätkäsaaren puistojoogalle!

Jätkäsaari-seuran edustajat luovuttivat kunniakirjan Kirsi Kankaanpäälle tiistain joogatunnin yhteydessä. (Kuva Rauno Hietanen / Jätkäsaari–Ruoholahti-lehti)

Julkista taidetta Jätkäsaareen

Arkkitehti Akseli Leinonen voitti avoimen Taidetta Jätkälle -kilpailun ehdotuksellaan ”Litorinameren kalastajat”. Kilpailun tavoitteena oli saada Jätkäsaareen paikkasidonnainen, julkinen taideteos, joka heijastelee alueen identiteettiä. Teos tulee sijoittumaan Atlantinaukiolle ja Madeiranaukiolle, jotka toteutetaan arviolta vuosina 2022–2025.

Leinosen kilpailuehdotus yhdistää Atlantinaukion ja Madeiranaukion piirtämällä merenpinnan 15 metrin korkeuteen päiden yläpuolelle. Vedenpinnan nousu puhuttaa ilmastonmuutoksen aikakaudella. Teoksen avulla tähystämme kuitenkin tulevaisuuden lisäksi myös menneisyyteen – muinaiselle Litorinamerelle. Meri on vuosituhansia yhdistänyt maita ja kansoja ja satama jatkaa tätä yhteen liittämisen perinnettä. Leinosen teos piirtää ympäristössä tapahtuvat muutokset ja jatkuvuudet ajatuksia herättävällä tavalla näkyviin.

Kilpailu oli kaksivaiheinen. Palkintolautakunta valitsi toiseen vaiheeseen viisi ehdotusta. Finaaliin pääsivät Leinosen lisäksi työryhmä Henrik Amberla (teollinen muotoilija) ja Sara Pathirane (kuva- ja mediataiteilija), kuvanveistäjä Riikka Puronen, kuvataiteilija Kaisa Ruohoranta ja kuvanveistäjä ja tekstiilitaiteilija Johanna Suonpää. Kilpailussa jaettiin kolme palkintoa, joista ensimmäinen (10 000 €) myönnettiin Leinoselle, toinen (6000 €) työryhmälle Amberla ja Pathirane ja kolmas (3000 €) Puroselle.

Aloitteen taidekilpailusta teki Osuuskunta Forum Box. Kilpailun muut järjestäjät olivat Helsingin Satama Oy, Helsingin kaupunki ja Helsingin taidemuseo HAM. Palkintolautakunta edusti kilpailun järjestäjiä, ja siihen kuului kaksi Suomen Taiteilijaseuran valitsemaa jäsentä. Palkintolautakunnan jäsenet olivat Satu Aatra (suunnittelupäällikkö, Helsingin Satama Oy), Arto Jurttila (Forum Boxin hallituksen puheenjohtaja), Jukka Lehtinen (kuvanveistäjä), Sari Palosaari (kuvataiteilija), Pauliina Turakka Purhonen (kuvataiteilija), Tuomo Sipilä (Helsingin kaupunki, projektinjohtaja) ja Taru Tappola (HAM, julkisen taiteen päällikkö).

Lisää kilpailusta Forum Boxin nettisivuilta