Ehdotus Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2024

30

1. Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma on laadittu lähtökohtana normaali toimintavuosi. Seura jatkaa menestyksellisen Hyvän tuulen festin järjestämistä myös tulevana vuonna. Vuonna 2024 järjestetään Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestys, johon seura osallistuu kahdella hanke-ehdotuksellaan.

2. Toiminta-ajatus

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asumisviihtyvyyden edistämiseksi yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Jätkäsaaren valmistuessa seuran tavoitteena on edistää Jätkäsaaren alueen toimijoiden yhteistyötä alueen yhteisöllisyyden rakentamisessa.

3. Tapahtumat

3.1. Kaupunginosatapahtumat

Jätkäsaari-seuran vuonna 2023 jo toista kertaa järjestämä kaupunginosajuhla Hyvän tuulen fest onnistui jo hyvällä rutiinilla. Tapahtuma järjestetään kolmannen kerran vuonna 2024. Jätkäsaari-seura toimii tapahtuman pääjärjestäjänä, osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä esittäytyy tapahtumassa omalla pisteellään. Tavoitteena on vakiinnuttaa Hyvän tuulen fest Jätkäsaaren vuotuiseksi kaupunginosatapahtumaksi, missä on onnistuttu hyvin. Tarvittaessa seura voi osallistua myös muihin kaupunginosatapahtumiin sikäli kun osallistuminen ei vie resursseja Hyvän tuulen festiltä. Tapahtumien yhteydessä esitellään seuran toimintaa, edistetään jäsenhankintaa sekä kerätään varoja esim. myymällä seuran tuotteita.

3.2. Vuoden Jätkäsaari-teko

Jätkäsaari-seura palkitsee Hyvän tuulen festin yhteydessä Vuoden Jätkäsaari-teko -kunniakirjalla henkilön, yrityksen, järjestön tai muun yhteisön, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Vuonna 2024 kunniakirja jaetaan neljännen kerran.

3.3. Keskustelutilaisuudet

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta taikka muusta ajankohtaisesta tai alueeseen liittyvästä aiheesta alueen asukkaille avoin alustus- ja keskustelutilaisuus Jätkäsaari-seuran sääntömääräisten kokousten yhteydessä tai muuna ajankohtana.

3.4. Kävelykierrokset

Jätkäsaari-seura järjestää Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella kävelykierroksia alueeseen liittyvistä aiheista, esimerkiksi kaavoituksesta, arkkitehtuurista ja kaupunkiluonnosta.

4. Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pitää yhteyttä kaupungin viranomaisiin sekä antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja ja parannnusehdotuksia alueen kaavoituksesta, suunnittelusta ja tulevaisuuden kehityksestä. Seura myös seuraa eri foorumeilla alueen kaavoituksen, rakentamisen ja liikenneolojen kehitystä. Lausunnot ja kannanotot ovat nähtävissä seuran kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa.

4.1. Osallistuva budjetointi

Vuonna 2024 järjestetään Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-äänestyskierros, johon seura osallistuu kahdella hanke-esityksellään. Seura aktivoi alueen asukkaita äänestämään alueen esityksiä ja kannustaa hanke-esitysten tekijöitä yhteistyöhön.

5. Hallinto

Jätkäsaari-seura pitää vuoden aikana sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Kokoukset pyriään järjestämään lähikokouksina. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa valitaan seuralle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja hallitus sekä toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti lähi- tai etäkokouksiin.

6. Viestintä

Seura viestii yleisesti kotisivujensa (www.kaupunginosat.fi/jatkasaari) ja sosiaalisen median (Facebook-sivu www.facebook.com/jatkasaariseura) kautta. Jäsenille viestitään tarpeen mukaan lähetettävällä sähköpostitiedotteella. Seuraava esite ilmestyy näillä näkymin vuonna 2024.

7. Yhteistyö

Jätkäsaari-seura tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja alueella toimivien kaupunkikonsernin osien (esim. Helsingin Satama), Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrityksiin sekä alueella toimiviin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin.

8. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Seuran sääntöjen mukaisesti liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua. Vuoden 2023 jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2024.

Helsingissä 9.11.2023

Jätkäsaari-seura ry.