Jätkäsaareen kaavailtu tornihotelli

257
Kuva Jtksaaren_tornihotellista

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on esittänyt, että Jätkäsaareen rakennettaisiin 33-kerroksinen tornihotelli Tyynenmerenkadun varrelle. Tornihotellin rakentaminen vaatii jo vahvistetun asemakaavan muuttamisen, koska asemakaavan mukaan tontille saisi rakentaa vain 16-kerroksisen rakennuksen. Muutoehdotus on hyväksytty Helsingin kaupunkisuunnittelu-lautakunnassa 27.11.2012 ja lähetetty kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Jätkäsaari-seuran hallitus ei ole lausunnossaan puoltanut tornihotellin rakentamista. Asemakaavan muutosta ja tornihotellin rakentamista ovat Jätkäsaari-seuran lisäksi vastustaneet mm. Helsingin kaupunginmuseo, Helsinkiseura sekä monet kaupunginosayhdistykset mm. Eteläiset kaupunginosat, Kampin kaupunginosayhdistys, Lauttasaariseura, Pro Eira ja Punavuoriseura sekä lukuisat yksityishenkilöt.

Lue Jätkäsaari-seuran kannanotto tornihotellin rakentamiseen.

 

16.1.2012

Asia: Jätkäsaareen kaavailtu tornihotelli

Jätkäsaariseuran hallitus kokoontui 10.1.2012 ja keskusteli muiden esityslistalla olleiden asioiden lisäksi Jätkäsaareen suunnitellusta 33-kerroksisen kongressihotellin rakentamisesta osoitteeseen Tyynenmerenkatu 2. Osa hallituksen jäsenistä oli osallistunut Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 9.1.2012 info- ja näyttelytila Laiturilla järjestämään keskustelutilaisuuteen, jossa keskusteltiin Jätkäsaareen kaavaillusta tornihotellista. Hanke (hankenro 0846_5) on lähtenyt liikkeelle, koska AB Invest AS (norjalainen Arthur Buchardt) on hakenut asemakaavan muutosta tarkoituksessa rakentaa alueelle 33-kerroksinen tornihotelli. Vahvistetussa asemakaavassa tontille on lupa rakentaa maksimissaan 16-kerroksinen rakennus.

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on valmisteltu Korkea rakentaminen Helsingissä –raportti, jossa ovat periaatteet korkean rakentamisen sijoittumisesta Helsinkiin. Raportissa kaupunki jaetaan vyöhykkeiksi A, B, Ba ja C. Vanha kantakaupunki kuuluu vyöhykkeeseen A eikä sinne kaavoiteta nykyisestä rakennuskorkeudesta merkittävästi poikkeavia rakennuksia. Vyöhykkeellä B yli 16-kerrosta korkeampi rakentaminen on mahdollista tietyin raportissa mainituin edellytyksin. Vyöhykkeellä Ba ympäristöä korkeampi rakentaminen – maksimissaan 16 kerrosta – on mahdollista. Vyöhykkeelle C on kaavailtu mahdolliseksi yli 16-kerroksisten rakennusten rakentaminen.

Raporttiin liittyvän kartan mukaan Jätkäsaari on merkitty kuuluvaksi vyöhykkeeseen B, joka mahdollistaisi yli 16-kerrosta korkeamman rakentamisen. Jätkäsaari liittyy kuitenkin hyvin läheisesti vanhaan kantakaupunkiin, jossa matalahkon räystäslinjan yläpuolelle nousevat vain erityisrakennukset kuten kirkontornit. Myös Jätkäsaari ja sen rakennukset näkyvät kauas merelle, joten Jätkäsaaren tulisi kuulua vyöhykkeeseen Ba (tai jopa A). Jätkäsaarihan on selvästi etelämpänä kuin esimerkiksi Katajanokka, joka kuuluu vyöhykkeeseen A.

Merellinen Helsinki on myös yksi ympäristöministeriön määrittelemistä Suomen kansallismaisemista. Kuten raportissa todetaan, ei Helsingin kantakaupunkiin eikä eteläisiin kaupunginosiin tulisi sijoittaa uusia korkeita rakennuksia, koska ne vaikuttaisivat epäedullisesti Helsingin merelliseen siluettiin.

Keskustelutilaisuudessa kävi selväksi, että osanottajien valtaosan mielestä näin korkea rakentaminen ei sovellu Jätkäsaareen. Edellä mainittujen syiden lisäksi osanottajat luettelivat lukuisia muita syitä kuten ahtaan tontin, jo ennestään ruuhkaisen Tyynenmerenkadun liikenteen, tornin aiheuttaman asuinkortteleiden varjostuksen, tuuliolosuhteet jne. Tornirakennuksesta tehtyä havainnekuvaa pidettiin yleisesti myös epäonnistuneena kolmikulmaisine torneineen ja neliömäisine yläkerroksineen. Keskustelutilaisuudessa ei kuultua yhtään puheenvuoroa, joka olisi tukenut tornihotellin rakentamista.

Jätkäsaariseuran hallitus pyytää ottamaan edellä mainitut seikat huomioon harkinnassa siitä, voiko vahvistettua asemakaavaa muuttaa AB Invest AS:n hakemuksen perusteella siten, että Tyynenmerenkatu 2:ssa sijaitsevan Jätkäsaaren korttelin 20803 tontille 1 sekä osalle ympäröivää katualuetta saisi rakentaa 33-kerroksisen tornihotellin. Jätkäsaariseuran hallitus esittää mielipiteen omissa nimissään, koska mielipiteille varattu aika oli liian lyhyt nimilistojen keräämiseen seuran jäseniltä ja Jätkäsaaren asukkailta.

                      Jätkäsaariseuran hallituksen puolesta

                      Juha-Pekka Hippi, puheenjohtaja