Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus

487
Huutokonttori

Huutokonttori

Tällä viikolla hyväksyttiin Helsingin kaupungin budjettiäänestykseen osallistuvat kaupunkilaisten tekemät OmaStadi-suunnitelmat. 25.10. alkavaan äänestykseen osallistuu Etelä-Helsingistä 45 ehdotusta. Jätkäsaaresta ja Ruoholahdesta on mukana mm. Jätkäsaari-seuran ehdotus Jätkäsaaren kirjaston kehittämisestä uuden ajan asukaskeskukseksi:

Suunnitelman tiivistelmä

Suunnitelman tavoitteena on kehittää pilottikokeilun avulla Jätkäsaaren kirjaston yhteyteen alueella monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja palveluita tarjoava uuden ajan asukaskeskus, esikuvina Oodi-kirjasto ja uudet asukastalot (esim. Maunula-talo).

Ensimmäisenä lyhyen aikavälin tavoitteena on palkata OmaStadi-rahoituksella kirjaston yhteyteen yhteisöllisyyden ja asukastoiminnan koordinaattori, joka pilotoi ja kartoittaa kirjaston palvelutarjonnan kehittämismahdollisuuksia.

Sijainti

Jätkäsaaren kirjasto ja infokeskus

Kohderyhmä

Suunnitelman kohderyhmänä ovat kaikki Jätkäsaaren sekä läheisten kaupunginosien alueella vapaa-ajan palveluiden ja tapahtumien järjestämisestä ja käyttämisestä kiinnostuneet tahot.

Asukaskeskuksen toiminta on avointa kaikille kaupunkilaisille. Sijaintipaikkansa osalta toiminta painottuu Jätkäsaaren ja lähikaupunginosien kaikenikäisiin asukkaisiin sekä toimintakonseptinsa osalta asukas- ja yhdistystoimijoihin sekä muihin tapahtumia järjestäviin tahoihin.

Tavoitteet

Suunnitelman tavoitteena on kehittää pilottikokeilun avulla Jätkäsaaren kirjaston yhteyteen alueella monipuolisesti harrastusmahdollisuuksia ja palveluita tarjoava uuden ajan asukaskeskus, esikuvina Oodi-kirjasto ja uudet asukastalot (esim. Maunula-talo).

Ensimmäisenä lyhyen aikavälin tavoitteena on palkata OmaStadi-rahoituksella kirjaston yhteyteen yhteisöllisyyden ja asukastoiminnan koordinaattori, joka pilotoi ja kartoittaa kirjaston palvelutarjonnan kehittämismahdollisuuksia.

Koordinaattorin tehtävinä ovat kaupunkilaisten tukeminen tapahtumien järjestämisessä sekä omien tapahtumien suunnittelu ja tuottaminen pilotointitarkoituksessa. Lisäksi koordinaattori kartoittaa alueen palvelutarjonnan kehittämismahdollisuuksia sekä osallistuu uuden asukaskeskuksen toimintakonseptin suunnitteluun.

Asukaskeskuksen kehittämistä jatketaan seuraavina vuosina jatkohankkeilla, joiden tavoitteena on löytää resurssit asukaskeskuksen toiminnalle myös esimerkiksi tilojen osalta.

Toimenpiteet

Ensimmäisessä vaiheessa palkataan vuoden 2020 ajaksi Jätkäsaaren kirjaston yhteyteen yhteisöllisyyden ja asukastoiminnan koordinaattori, jonka tehtävinä ovat kaupunkilaisten tukeminen tapahtumien järjestämisessä kaupunginosan yhteisöllisuuden edistämiseksi sekä omien tapahtumien suunnittelu ja tuottaminen pilotointitarkoituksessa.

Lisäksi koordinaattori kartoittaa alueen palvelutarjonnan kehittämismahdollisuuksia sekä osallistuu uuden asukaskeskuksen toimintakonseptin suunnitteluun.

OmaStadi-rahoitusta varataan koordinaattorin palkkaukseen sekä kuukausittainen summa tapahtumien järjestämiseen koko vuoden 2020 ajalle.

Asukaskeskuksen kehittämistä jatketaan seuraavina vuosina jatkohankkeilla, joiden tavoitteena on löytää resurssit asukaskeskuksen toiminnalle myös esimerkiksi tilojen osalta.

Toteutukseen osallistuvat yhteisöt ja ihmiset

Koordinaattori palkataan Jätkäsaaren kirjaston yhteyteen. Kirjasto toimii koordinaattorin työnantajana.

Koordinaattorin tueksi kootaan ohjausryhmä, johon tulee kirjaston ja mahdollisten muiden toimialojen edustajien lisäksi asukastoimijoiden edustajana kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry.

Alueen yhdistys- ja asukastoimijat osallistuvat yhdessä koordinaattorin kanssa palveluiden ja tapahtumien suunnitteluun ja tuottamiseen sekä uuden asukaskeskuksen toimintakonseptin ideointiin.