Jätkäsaaren liikenteeseen haetaan parannusratkaisuja

268

Jätkäsaaren liikenteeseen parannusta

 

 

Jätkäsaaren liikenneongelmiin etsitään uusia ratkaisuja. Kaupunki laatii yleissuunnitelmaa Jätkäsaaren, Ruoholahden ja Kampin saumakohtaan, Länsilinkki-sillan ympäristöön.     

Liikenteellisten ratkaisujen lisäksi suunnitelmassa tutkitaan, miten Ruoholahti ja Jätkäsaari saataisiin kurottua tiiviimmin osaksi kantakaupunkia esimerkiksi täydennysrakentamisen keinoin.

Liikenteellisiä parannusratkaisuja etsitään erityisesti Jätkäsaarenlaiturin ja Hietalahdenrannan risteykseen sekä Mechelininkadun ja Porkkalankadun liittymään Länsisataman liikenteen helpottamiseksi. Ajoneuvoliikenteen ohella huolehditaan joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn sujuvuudesta ja turvallisuudesta kaupungin strategian, yleiskaavan ja liikkumisen kehittämislinjausten mukaisesti. Ratkaisuissa huomioidaan sekä sataman että alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeet.

Suunnittelun aikana päästään arvioimaan erilaisia ratkaisuja ja niiden vaikutuksia. Ratkaisuvaihtoehtoja vuorovaikutetaan osallisten kanssa ensi syksystä alkaen. Päätöksentekoon yleissuunnitelma on tarkoitus saada ensi keväänä. Yleissuunnitelman pohjalta voidaan sen jälkeen jatkaa tarkempaa toteutussuunnittelua.

Rakennushankkeita Jätkäsaaren liikenneyhteyksien parantamiseksi on jo käynnissä. Länsisatamankadulle ja Salmisaarenkadulle rakennetaan lisäkaistoja ja uusia jalankulun ja pyöräliikenteen yhteyksiä. Pieniä autoliikenteen kaistajärjestelyjä on tarkoitus toteuttaa myös Jätkäsaarenlaiturille.   

Ratkaisuja älyliikenteestä?

Helpotusta Jätkäsaaren liikenneongelmiin haetaan myös älyliikenteen keinoin. Syksyllä käynnistyvässä Jätkäsaari Smart Mobility Lab -hankkeessa kehitetään ja kokeillaan ratkaisuja vilkkaan läpiajoliikenteen ja asukkaiden liikkumisen yhteensovittamiseksi. Kaupungin lisäksi hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia ja yrityksiä.