Jätkäsaari-seuran toimintakertomus vuodelta 2021

100

Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintaa vuoden 2021 aikana leimasi jo toista vuotta jatkuva maailmanlaajuinen koronavirusepidemia, jonka aiheuttamat kokoontumisrajoitukset estivät edelleen esimerkiksi tapahtumien järjestämisen. Seura sopeutti toimintaansa vallitseviin olosuhteisiin esimerkiksi keskittymällä kokoontumisrajoituksista riippumattomiin toimintamuotoihin.

Hallinto

Jätkäsaari-seuran puheenjohtajana toimi vuonna 2021 Lari Ahokas ja hallitukseen kuuluivat Juha Saarinen (varapuheenjohtaja), Jaani Tanskanen (taloudenhoitaja), Helena Vormala (sihteeri) sekä Balan Pillai, Jarmo Riipinen ja Mauri Siirala. Seuran toimintaan syyskokouksen jälkeen ilmoittautunut Marko Järvelin toimi alkuvuodesta seuran toimihenkilönä ja kevätkokouksesta alkaen virallisestikin hallituksen jäsenenä.

Seuran hallitus kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, 14.1. (järjestäytymiskokous), 26.1., 18.2., 10.3., 8.4., 20.5., 14.6., 4.8., 24.8., 18.10., 8.11. ja 7.12.2021. Koronavirusepidemian jatkuessa toista vuotta hallituksen kokoukset pidettiin etäyhteyden välityksellä.

Seura piti sääntömääräiset kevät- ja syyskokouksensa etäyhteyksien välityksellä yhdistyslain koronavirusepidemian johdosta tehtyjen väliaikaisten muutosten nojalla. Kokoontumisrajoitusten takia kokousten yhteydessä ei ollut muuta ohjelmaa ja kokouksissa käsiteltiin vain välttämättömät asiat.

Kevätkokouksessa 29.4.2021 hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös, myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 toimijoille sekä valittiin hallituksen jäseneksi Marko Järvelin.

Syyskokouksessa 22.11.2021 seuran puheenjohtajaksi vuodelle 2022 valittiin Lari Ahokas ja hallituksen jäseniksi Tarja Hailikari, Marko Järvelin, Balan Pillai, Jarmo Riipinen, Juha Saarinen, Mauri Siirala ja Jaani Tanskanen. Toiminnantarkastajiksi valittiin Helena Vormala ja Riitta Tainio. ja varatoiminnantarkastajaksi . Lisäksi hyväksyttiin tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Tapahtumat ja muu toiminta

Seuran edustajat osallistuivat vuodelta 2020 koronavirusepidemian takia siirretyn Jätkäsaaren kaupunginosajuhla Hyvän tuulen festin valmisteluun mm. koulun vanhempainyhdistyksen edustajien ja muiden kaupunginosa-aktiivien kanssa. Juhla oli määrä pitää elokuussa, mutta uuden koronavirusaallon takia viime hetkellä uudelleen kiristyneet kokoontumisrajoitukset tekivät tapahtuman järjestämisen mahdottomaksi ja juhla päätettiin siirtää edelleen kesään 2022. Seura päätti vuosikokouksessaan pyrkiä vakiinnuttamaan Hyvän tuulen festin Jätkäsaaren toistuvaksi kaupunginosajuhlaksi.

Seura valmisteli yhteistyökumppaniensa kanssa myös itsenäisyyspäivätapahtumaa Jätkäsaaren asukkaille, mutta tämäkin tapahtuma jouduttiin perumaan jälleen uuden koronavirusaallon takia viime hetkellä kiristyneiden kokoontumisrajoitusten takia.

Jätkäsaaren liikenneasioiden tiimoilta seura piti yhteyttä mm. Helsingin liikenneturvayhdistys Helyyn ja Forum Virium Helsinkiin. Seura oli mukana suunnittelemassa Forum Viriumin kanssa Jätkäsaaren alueella toteutettuja liikennekokeiluja ja tiedotti niistä verkkosivuillaan.

Seura ehdotti uudelleen Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin OmaStadi-hankkeeksi  vuonna 2019 hankekierroksen äänestyksessä menestynyttä, mutta täpärästi rahoitettavien joukosta pudonnutta hanketta ”Jätkäsaaren kirjastosta uuden ajan asukaskeskus”. Tällä kertaa hankkeen budjetti oli huomattavasti kohonnut vuokrakulujen takia ja kilpailu toteutuslistalle pääsystä kiristynyt, joten vaikka hanke sai enemmän ääniä kuin edelliskierroksella, se jäi silti edelleen täpärästi toteutuslistalta.

Seura julisti Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden kanssa ensimmäistä kertaa jaettavaksi ”Vuoden Jätkäsaari-teko” -kunniamaininnan henkilölle, yritykselle, järjestölle tai muulle yhteisölle, joka on teollaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Ehdotuksia saatiin viisi, jotka olivat kaikki ansiokkaita. Ehdotuksia arvioi useista näkökulmista raati, jossa oli edustettuna Jätkäsaari-seuran ja Jätkäsaari–Ruoholahti-lehden lisäksi Jätkäsaari-liikkeen ylläpito. Tunnustus myönnettiin yksimielisesti Jätkäsaaren puistojoogan vetäjälle Kirsi Kankaanpäälle.

Jätkäsaari-seuran hallitus osallistui ”Kerää roska päivässä” -haasteeseen elokuussa.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura teki vuoden aikana kannanottoja ja lausuntoja Helsingin kaupungille mm. Ahdinaltaan alueen, Jätkäsaaren asuntoreformikorttelin sekä Kellosaarenrannan asemakaavaehdotuksista sekä Lapinlahden sairaalan rantamuurin peruskorjaussuunnitelmasta, Jätkäsaarenlaiturin katusuunnitelmasta sekä Tammasaarenlaiturin täydennysrakentamissuunnitelmasta.

Seuran hallitus piti Jätkäsaaren alueella alkusyksystä kolme katselmusta, yhden Länsisatamankadun liikenneturvallisuuden parantamisesta koulujen alkuun liittyen liikennesuunnittelija Pekka Mukkalan kanssa, toisen Hietasaarenkallion alueen katukylttien ajanmukaisuudesta sekä kolmannen syyspäiväntasauksen aikaan Jätkäsaaren puisto- ja katualueiden valaistuksesta kaupunkitekniikan yksikön päällikkö Olli Markkasen kanssa. Katselmusten havainnot välitettiin kaupungin tietoon. Liikenneturvallisuuskatselmuksen ansiosta Länsisatamankadun risteyksiin saatiin lisää jalankulkijoista varoittavia huomiovaloja.

Seuran kommentteja julkaistiin mm. Jätkäsaaren liikennetilanteeseen liittyen Helsingin Sanomissa 21.7.2021.

Viestintä

Jätkäsaari-seuran esitteen vuonna 2020 julkaistusta 2500 kappaleen painoksesta jaettiin vuoden aikana noin puolet. Loppuvuodesta aloitettiin JS Suomi Oy:n kanssa seuraavan painoksen suunnittelu, jonka on tarkoitus ilmestyä vuonna 2022 Hyvän tuulen festiin mennessä. Esitteen postitus Jätkäsaaren uusille asukkaille kaupungin tervetulokirjeen mukana lakkasi syksyllä kaupunginkanslian luopuessa tervetulokirjeiden postituksesta. Esitettä oli edelleen jaossa mm. Jätkäsaaren kirjastossa ja sitä jaettiin myös postiluukkujakeluna uusiin asuintaloihin.

Seura julkaisi vuoden aikana sähköpostitse kaksi jäsentiedotetta, keväällä ja syksyllä.

Sidosryhmät

Jätkäsaari-seura oli kuluneena vuonna Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n jäsen. Seuran edustajana Helka ry:n hallituksen varajäsenenä toimi vuoden 2021 loppuun entinen puheenjohtaja Elina Kultaranta. Yhteistyössä muiden kaupunginosayhdistysten kanssa seura osallistui mm. lausuntoon Hietalahdenrannan ideasuunnitelmasta Eteläiset kaupunginosat ry:n ja Punavuori-seuran kanssa sekä aloitti loppuvuodesta yhteistyön Lauttasaari-seuran kanssa valmisteilla olevaan Länsiväylän osayleiskaavaan vaikuttamiseksi.

Koronaviruksesta aiheutuvien kokoontumisrajoitusten takia Jätkäsaari-seura ei järjestänyt kunnallisvaalien yhteydessä omaa kunnallisvaalipaneelia, mutta jakoi sivuillaan tietoa Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueen kunnallisvaaliehdokkaista.

Seura tiedotti yhteistyössä mm. Viirus-teatterin yhteisöllisestä Jätkäsaaren sydän -produktiosta ja Eläkeliiton kävelyfutistapahtumista Jätkäsaaren asukkaille.

Helsingissä 28.3.2022

Jätkäsaari-seura ry.