Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2018

365

 13.11.2017

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaiden ja yrittäjien yhteisenä ja kokoavana voimana.

Kevätkokous

Maalis-huhtikuussa pidettävän kokouksen yhteydessä pidetään Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta asukkaille alustuksia ja keskustelutilaisuus. Läsnäolijat voivat käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä alustajille. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokous

Jätkäsaari-seuran syyskokous järjestetään lokakuussa. Kokouksen yhteydessä asiantuntijat kertovat Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja rakentamisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Syyskokouksen tärkein asia on seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Yhteistyö

Jätkäsaari-seura harjoittaa tiivistä yhteistyötä Helsingin Sataman, Helsingin kaupungin, Helsingin kaupunginosayhdistys Helkan sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyössä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjien kanssa seura esittelee kaupunginosan nettisivuillaan vuoden 2018 aikana joka kuukausi kuukauden yrittäjän. Tuemme täällä tavoin alueen yritystoimintaa ja se on yrittäjälle täysin maksutonta. Jätkäsaari-seura harkitsee seuran jäsenille jäsenkorttia, jolla voisi saada pieniä alennuksia paikallisista liikkeistä.

Muita tapahtumia

Tärkeä loppuvuoden tapahtuma on Valon juhla marraskuun lopulla. Silloin sytytetään valot ravintola Poijun terassilla olevaan hopeapajuun.  Samassa yhteydessä järjestetään seuran pikkujoulu jossain Ruoholahden tai Jätkäsaaren paikallisessa ravintolassa ruokailun ja yhdessäolon merkeissä.  Jätkäsaari-seura on perinteisesti järjestänyt ohjelmaa Helsinki-päivänä, esim. opastetun bussikiertoajelun Jätkäsaaressa tai laivaretken Jätkäsaaren ympäristössä merellä.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pyrkii aktiivisesti seuraamaan asemakaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen edistymistä ja sujumista Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella. Epäkohtia havaitessaan seura esittää kirjallisia kannanottoja ja lausuntoja vastuussa olevalle viranomaiselle. Seura myös ottaa kantaa kaikkiin sille tulleisiin lausuntopyyntöihin.

Jätkäsaari-seuran jäsenmaksu ja jäsenistö

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksu on ollut tänä vuonna 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä vuodessa. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2018. Jäseneksi liittymisvuosi on jäsenmaksusta vapaa. Jätkäsaari-seurassa on nyt n. 209 henkilö- ja 7 yritysjäsentä.

Jätkäsaari-seuran hallitus

www.kaupunginosat.net/jatkasaari

jatka.seura@gmail.com

www.facebook.com/jatkasaariseura

Elina Kultaranta, puheehjohtaja

Helena Vormala, sihteeri