Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2020

590

20.11.2019

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asukkaiden, yhdistysten ja yrittäjien yhteisenä ja kokoavana voimana.

Kevätkokous

Maalis-huhtikuussa järjestettävän sääntömääräisen kevätkokouksen yhteydessä pidetään Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta tai muista aiheista asukkaille alustuksia sekä lopuksi on keskustelutilaisuus. Läsnäolijat voivat käyttää puheenvuoroja ja esittää kysymyksiä alustajille. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokous

Jätkäsaari-seuran syyskokous järjestetään 3.5.2019 hyväksyttyjen uusien sääntöjen mukaisesti marraskuun loppuun mennessä (aikaisemmin lokakuun loppuun mennessä). Syyskokouksen yhteydessä asiantuntijat kertovat Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueiden kehittämisestä ja rakentamisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Syyskokouksen tärkein asia on seuran puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta sekä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen.

Yhteistyö

Jätkäsaari-seura harjoittaa tiivistä yhteistyötä Helsingin kaupungin, Helsingin Sataman, Helsingin kaupunginosayhdistys Helkan sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä mm. Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjiin ja alueen yhdistyksiin. Jätkäsaari-seura osallistuu myös tulevina vuosina Helsingin kaupungin osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun ja kehittämiseen.

Muita tapahtumia

Jätkäsaari-seura on jo monen vuoden ajan osallistunut Helsingin Sataman järjestämiin Satamahulinoihin, jossa seuralla on ollut käytössään oma teltta seuran toiminnan esittelyyn, seuran teettämien T- paitojen myyntiin, uusien jäsenten hankintaan ja pieneen tarjoiluun.

Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pyrkii aktiivisesti seuraamaan eri foorumeilla, mm. Facebookissa, asemakaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen edistymistä ja sujumista Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella. Epäkohtia havaitessaan seura esittää kirjallisia kannanottoja ja lausuntoja asiasta vastuussa olevalle viranomaiselle. Jätkäsaari-seura myös ottaa kantaa kaikkiin sille tulleisiin lausuntopyyntöihin, mm. asemakaavojen muutosehdotuksiin. Kannanotot ja niihin mahdollisesti saadut vastaukset ovat nähtävissä Jätkäsaari-seuran Facebook-sivustolla ja Jätkäsaaren Internet-sivustolla kaupunginosat.net/jatkasaari -> Jätkäsaari-seura -> Kannanotot.

Jätkäsaari-seuran jäsenmaksu ja jäsenistö

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Jäsenmaksu on ollut kuluvana vuonna 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä vuodessa. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2020. Jäseneksi liittymisvuosi on sääntöjen mukaisesti jäsenmaksusta vapaa. 

 

Jätkäsaari-seuran hallitus

Elina Kultaranta                    Helena Vormala                      puheenjohtaja                      sihteeri                                                         

www.kaupunginosat.net/jatkasaari

jatka.seura@gmail.com

www.facebook.com/jatkasaariseura