Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021

343

Jätkäsaari-seura ry.                                                                                                 Toimintasuunnitelma

4.12.2020

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2021

1. Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma on laadittu lähtökohtana normaali toimintavuosi. Vuoden 2021 toiminnan suunnittelua vaikeuttaa kuitenkin yhä jatkuvan koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus. Tämänhetkisten tietojen valossa epidemiaa edeltäneeseen normaalitilaan ei välttämättä päästä vielä tulevan vuoden aikana. Seuran hallitus seuraa epidemiatilanteen kehitystä ja päättää tarvittaessa toiminnan rajoittamisesta ja uudelleen suuntaamisesta epidemiatilanteen mukaisesti.

2. Toiminta-ajatus

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asumisviihtyvyyden edistämiseksi yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa.

3. Tapahtumat

3.1. Kaupunginosatapahtumat

Jätkäsaari-seuran yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vuonna 2020 suunnittelema kaupunginosajuhla Hyvän tuulen fest on päätetty järjestää vuonna 2021. Seura osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä esittäytyy tapahtumassa omalla pisteellään.

Seuran tavoitteena on vakiinnuttaa Hyvän tuulen fest vuosittaiseksi kaupunginosatapahtumaksi osana joko seuran omaa tai yhteistyökumppanien toimintaa.

Seura osallistuu edellisvuosien tavoin myös Helsingin Sataman järjestämiin Satamahulinoihin.

Tapahtumien yhteydessä esitellään seuran toimintaa, hankitaan jäseniä sekä kerätään varoja esim. myymällä seuran tuotteita.

3.2. Keskustelutilaisuudet

Jätkäsaari-seuran sääntömääräisten kokousten yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta taikka muusta ajankohtaisesta tai alueeseen liittyvästä aiheesta alueen asukkaille avoin alustus- ja keskustelutilaisuus.

3.3. Kävelykierrokset

Jätkäsaari-seura järjestää Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella kävelykierroksia alueeseen liittyvistä aiheista, esimerkiksi kaavoituksesta, arkkitehtuurista ja kaupunkiluonnosta.

4. Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja viranomaisille alueen kaavoituksesta, suunnittelusta, tulevaisuuden kehityksestä sekä mahdollisista epäkohdista.

Seura myös seuraa eri foorumeilla alueen kaavoituksen, rakentamisen ja liikenneolojen kehitystä.

Lausunnot ja kannanotot ovat nähtävissä seuran kotisivulla (www.kaupunginosat.fi/jatkasaari) ja sosiaalisessa mediassa (www.facebook.com/jatkasaariseura).

5. Hallinto

Jätkäsaari-seura pitää vuoden aikana sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Kokoukset järjestetään seuran sääntöjen tai poikkeustilalainsäädännön sallimassa aikataulussa joko lähi- tai etäkokouksena.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille.

Syyskokouksessa valitaan seuralle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja hallitus sekä toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio.

Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti lähi- tai etäkokouksiin.

6. Yhteistyö

Jätkäsaari-seura tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin, Helsingin Sataman, Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä mm. Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrittäjiin ja alueen yhdistyksiin.

7. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Seuran sääntöjen mukaisesti liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua.

Kuluvan vuoden jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2021.

Helsingissä 18.11.2020

Jätkäsaari-seura ry.