Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023

143

1. Yleistä

Jätkäsaari-seuran toimintasuunnitelma on laadittu lähtökohtana normaali toimintavuosi. Kuluneena vuonna seuran toiminnassa on voitu palata kahden epidemiavuoden jälkeen lähes normaalitilaan, mutta seuran hallitus seuraa epidemiatilanteen kehitystä ja päättää tarvittaessa tilanteen edellyttämistä toimenpiteistä.

2. Toiminta-ajatus

Jätkäsaari-seura toimii Jätkäsaaren ja Ruoholahden asumisviihtyvyyden edistämiseksi yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja yritysten kanssa. Jätkäsaaren valmistuessa seuran tavoitteena on edistää Jätkäsaaren alueen toimijoiden yhteistyötä alueen yhteisöllisyyden rakentamisessa.

3. Tapahtumat

3.1. Kaupunginosatapahtumat

Jätkäsaari-seuran yhdessä muiden yhteistyötahojen kanssa vuonna 2022 järjestämä kaupunginosajuhla Hyvän tuulen fest onnistui hyvin, ja tapahtuma järjestetään uudelleen vuonna 2023. Jätkäsaari-seura ottaa päävastuun tapahtuman järjestämisestä, osallistuu tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen sekä esittäytyy tapahtumassa omalla pisteellään. Tavoitteena on vakiinnuttaa Hyvän tuulen fest vuosittaiseksi kaupunginosatapahtumaksi. Seura voi osallistua tarvittaessa myös muihin kaupunginosatapahtumiin. Tapahtumien yhteydessä esitellään seuran toimintaa, edistetään jäsenhankintaa sekä kerätään varoja esim. myymällä seuran tuotteita.

3.2. Vuoden Jätkäsaari-teko

Jätkäsaari-seura palkitsee Vuoden Jätkäsaari-teko -kunniakirjalla henkilön, yrityksen, järjestön tai muun yhteisön, joka on teollaan tai toiminnallaan edistänyt ansiokkaasti Jätkäsaaren viihtyvyyttä. Vuonna 2023 kunniakirja jaetaan kolmannen kerran.

3.3. Keskustelutilaisuudet

Jätkäsaari-seuran sääntömääräisten kokousten yhteydessä pidetään mahdollisuuksien mukaan Jätkäsaaren ja Ruoholahden kehittämisestä ja tulevaisuudesta taikka muusta ajankohtaisesta tai alueeseen liittyvästä aiheesta alueen asukkaille avoin alustus- ja keskustelutilaisuus.

3.4. Kävelykierrokset

Jätkäsaari-seura järjestää Jätkäsaaren ja Ruoholahden alueella kävelykierroksia alueeseen liittyvistä aiheista, esimerkiksi kaavoituksesta, arkkitehtuurista ja kaupunkiluonnosta.

4. Kannanotot ja lausunnot

Jätkäsaari-seura pitää yhteyttä kaupungin viranomaisiin sekä antaa lausuntoja ja tekee kannanottoja ja parannnusehdotuksia alueen kaavoituksesta, suunnittelusta ja tulevaisuuden kehityksestä. Seura myös seuraa eri foorumeilla alueen kaavoituksen, rakentamisen ja liikenneolojen kehitystä. Lausunnot ja kannanotot ovat nähtävissä seuran kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa.

5. Hallinto

Jätkäsaari-seura pitää vuoden aikana sääntömääräisen kevät- ja syyskokouksen. Kokoukset järjestetään seuran sääntöjen tai yhdistyslain väliaikaisten poikkeusten mahdollistamalla tavalla joko lähi- tai etäkokouksena. Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä seuran tili- ja vastuuvelvollisille. Syyskokouksessa valitaan seuralle seuraavaksi vuodeksi puheenjohtaja ja hallitus sekä toiminnantarkastajat sekä vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Seuran hallitus kokoontuu säännöllisesti lähi- tai etäkokouksiin.

6. Viestintä

Seura viestii yleisesti kotisivujensa (www.kaupunginosat.fi/jatkasaari) ja sosiaalisen median (Facebook-sivu www.facebook.com/jatkasaariseura) kautta. Jäsenille viestitään tarpeen mukaan lähetettävällä sähköpostitiedotteella. Esitteen uusinta, vuonna 2022 ilmestynyttä painosta jaetaan tapahtumissa ja Jätkäsaaren asukkaille. Seuraava esite ilmestyy näillä näkymin vuonna 2024.

7. Yhteistyö

Jätkäsaari-seura tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin ja alueella toimivien kaupunkikonsernin osien (esim. Helsingin Satama), Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n sekä muiden sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Jätkäsaari-seura ylläpitää yhteyttä Jätkäsaaren ja Ruoholahden yrityksiin sekä alueella toimiviin yhdistyksiin ja muihin yhteisöihin.

8. Jäsenmaksu

Jäsenmaksun suuruus määrätään syyskokouksessa. Seuran sääntöjen mukaisesti liittymisvuodelta ei peritä jäsenmaksua. Vuoden 2022 jäsenmaksu on ollut 10 euroa henkilöjäseniltä ja 100 euroa yhteisöjäseniltä. Samaa jäsenmaksua ehdotetaan myös vuodelle 2023.

Helsingissä 10.11.2022

Jätkäsaari-seura ry.