Kannanotto Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteysjärjestelystä

265

Jätkäsaari-seura on jättänyt Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksen liikennesuunnitelmasta allaolevan kannanoton:

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry. edellyttää kaupungilta kokonaisnäkemystä Länsisataman liikennejärjestelyjen toteuttamisessa. Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteykseen, samoin kuin Jätkäsaarenlaiturin kevyen liikenteen väyliin, esitetyt muutokset eivät tuo merkittävää parannusta tavaraliikenteestä aiheutuviin liikenneruuhkiin, sillä ruuhkien perimmäinen aiheuttaja ei ole näiden risteysten, vaan Mechelininkadun risteysten puutteellinen välityskyky. Jätkäsaari-seura edellyttääkin, että huonosti toimivan kokonaisuuden osittaisten viilausten sijasta Länsisataman tavaraliikenteen ratkaisua suunnitellaan uudelleen kokonaisuutena siten, että tavaraliikenne Länsiväylän ja sataman välillä saadaan mahdollisimman sujuvaksi.  

Jätkäsaari-seura ei kannata tavaraliikenteen rajoittamista rakenteellisesti kääntymistä estävällä kiertoliittymällä, joka haittaa alueella asuvien ja asioivien liikennöintiä niinäkin aikoina, kun tarvetta tavaraliikenteen ohjaamiseen ei ole. Mikäli on tarve rajoittaa tavaraliikenteen kääntymistä, tulee tämä tehdä ensisijaisesti tavaraliikenteeseen kohdistuvilla kieltomerkeillä. Kääntymisen estäminen rakenteellisin ratkaisuin lisää liikenteen sujuvuutta haittaavien u-käännösten määrää Tyynenmerenkadulla.

Jätkäsaari-seura vastustaa ratkaisuja, jotka merkitsevät kevyen liikenteen kulkuedellytysten heikentämistä. Ehdotuksessa Rionkadun ja Tyynenmerenkadun risteyksestä poistuisivat liikennevalo-ohjatut suojatiet kokonaan. Tämä olisi merkittävä heikennys jalankulun kannalta sekä naapurikortteleihin suuntautuvan, myös sataman suuntaan ohikulkevan kevyen liikenteen kannalta. Lisäksi suojateiden poistosta saavutettu ajan säästö jää kyseenalaiseksi, kun järjestely lisää Tyynenmerenkadun ajoliikennettä hidastavia kadun ylityksiä muissa risteyksissä. Kevyt liikenne käyttää kadun molempia puolia: esimerkiksi pyörätie koostuu kadun eri puolilla kulkevista yksisuuntaisista pyöräkaistoista. Kadunylitystarvetta risteyksessä lisää myös Rionkadun kulman kaupunkipyöräasema. Jätkäsaari-seura huomauttaa lisäksi, että esitetty järjestely olisi ristiriidassa yleiskaavan merellisen Helsingin rantaraitin toteutuksen kanssa heikentäessään keskeisen rantaraittiin kuuluvan risteyksen kauttakulkua ja vaikeuttaessaan pääsyä eteläisen makasiinin kiertävälle rantareitille.

Jätkäsaari-seura vastustaa myös muita esillä olleita ehdotuksia, jotka merkitsevät Jätkäsaarenlaiturin kevyen liikenteen väylien supistamista.

Tyynenmerenkatu on yksi Jätkäsaaren alueellisista kokoojakaduista ja ainoa ajoreitti Hietasaarenkallion alueen asuinkortteleihin, joissa sijaitsee muun muassa kaksi päiväkotia, alakoulu sekä useita yrityksiä, joista asiakasmäärältään suinkaan vähäisin ei ole Verkkokauppa.comin päämyymälä. Tyynenmerenkatua käyttävät pääasiallisena kulkuväylänään paitsi alueen asukkaat, myös mainituissa palveluissa ja yrityksissä asioivat ja niiden tavarantoimittajat, joiden kulkua sataman tavaraliikenteen keskittämiseen Tyynenmerenkadulle tähtäävät ratkaisut haittaavat kohtuuttomasti. Sujuva liikenne Jätkäsaaren kaikilla kokoojakaduilla on kaikkien etu.

Jätkäsaari-seuran mielestä sataman liikenneratkaisujen mittapuuna ei tulekaan olla tavaraliikenteen käytettävissä olevan katupinta-alan minimointi ja vaikutusten keskittäminen yhden alueen asukkaille, vaan liikenneruuhkiin kuluvan ajan minimointi keskimäärin eri reiteillä.

Lopuksi Jätkäsaari-seura toteaa, että esityksessä on kannatettavaa laivoihin odottavan tavaraliikenteen ohjaaminen jonottamaan satama-alueen sisäpuolelle.

Helsingissä 25.9.2018

Jätkäsaari-seura ry.