Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin

215
Kkph kuva

 

Kansallisen kaupunkipuiston selvitystyö Helsingissä alkaa 12.6.2017

 

Helsingin kaupunki selvittää kansallisen kaupunkipuiston perustamista Helsinkiin. Kaupunginvaltuusto teki 22. helmikuuta 2017 yksimielisen päätöksen käynnistää perustamisselvityksen laadinta vuoden 2017 aikana. Perustamisselvitystyö on myös pilottihanke Helsingin uudessa osallisuus- ja vuorovaikutusmallissa.

Selvitystyön aloituspamaus pidetään Balderin salissa, Aleksanterinkatu 12, maanantaina 12. kesäkuuta klo 18–20.30. Tilaisuudessa on tarjolla tietoa siitä, mikä on kansallinen kaupunkipuisto ja miten puiston perustamista Helsinkiin tullaan selvittämään. Selvitystyö myös konkreettisesti käynnistetään tilaisuuden työpajaosuudessa yhdessä kaupunkilaisten kanssa pohtimalla kaupunkipuiston tavoitteita, analysoimalla sen mahdollisuuksia ja hahmottelemalla tarinaa, jota puisto Helsingistä kertoisi.

Tilaisuuden avaa apulaispormestari Anni Sinnemäki. Ohjelmassa on kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! -liikkeen puheenvuoro ja Aalto yliopiston professori Ranja Hautamäen esitelmä kokemuksista Tampereen kansallisen kaupunkipuiston perustamisvaiheista. Keskustelua pohjustaa myös kaupunkiympäristön toimialajohtaja Mikko Aho avaamalla tulevaa vuorovaikutteista työtapaa. Aikaa on varattu myös keskustelulle ja kommenteille.

Työpajaosuudessa kaupunkilaiset pääsevät yhdessä virkamiesten kanssa pohtimaan kaupunkipuiston tavoitteita, analysoimalla sen mahdollisuuksia ja hahmottelemalla tarinaa, jota puisto Helsingistä kertoisi.

Tilaisuuden yhteenvedon esittelee toimistopäällikkö Jussi Luomanen kaupunkiympäristö-toimialalta.

Tilaisuus on osa Helsinki-päivän ohjelmaa ja sen järjestää Kaupunkiympäristön toimiala yhteistyössä Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liikkeen kanssa.

Lisätietoja:
vuorovaikutussuunnittelija Juha-Pekka Turunen, Helsingin kaupunki 
 puh. 09 310 37403, etunimi.sukunimi@hel.fi

toimistopäällikkö Jussi Luomanen, Helsingin kaupunki 
 puh. 09 310 38626, etunimi.sukunimi@hel.fi

Kansallinen kaupunkipuisto pähkinänkuoressa:

Kansallinen kaupunkipuisto on urbaanien arvokkaiden ympäristöjen muodostama kokonaisuus, johon kuuluvat kaupungin kannalta keskeiset luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet. Kansalliseen kaupunkipuistoon voidaan liittää myös maiseman, virkistyksen ja sosiaalisen elämän kannalta tärkeitä alueita.

Kansallisen kaupunkipuiston tarkoituksena on kertoa kaupungin tarina: millaiset luonnonolot alueella on, millaiseksi elämä niiden seurauksena muotoutui menneinä aikoina ja millaista elämä on nykyään. Yhdessä kaikki Suomen kansalliset kaupunkipuistot kertovat Suomen tarinaa.

Kansallinen kaupunkipuisto määritellään maankäyttö- ja rakennuslaissa (9 luku). Selvitystyön jälkeen kaupunkipuiston mahdollisen perustamishakemuksen tekee Helsingin kaupunki ja perustamisesta päättää ympäristöministeriö. Kaupunkipuistojen neljä vaativaa kriteeriä koskevat sisältöä, laajuutta ja eheyttä, ekologisuutta ja jatkuvuutta sekä kaupunkikeskeisyyttä. Työhön kuuluu maankäytön suunnittelua ja vaikutusten arviointia. Työn ensimmäisen vaiheen on arvioitu valmistuvan vuoden 2018 aikana.

Tällä hetkellä Suomessa on kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa.