Koira-asiaa Huutokonttorissa

371

Helsingin kaupungin tilaisuus 9.6.2015 Jätkäsaaren koirapalveluista

Paikalla Huutokonttorissa oli kaupunginkansliasta projektipäällikkö Outi Säntti ja rakennusvirastosta maisema-arkkitehti Kaisu Ilonen ja aluesuunnittelija Anu Kiiskinen. Tilaisuuden alussa rakennusviraston edustajat esittelivät koirapalvelulinjauksiaan sekä koirapuistojen sijoittamisperiaatteita Helsingissä ja Jätkäsaaressa.

Yleisöä, koiran omistajia ja kissojenkin omistajia oli paikalle saapunut ihan mukavasti. Keskustelu kävi vilkkaana ja selvästi todettiin, että aiempi koirapalvelulinjaus oli aikansa elänyt ja että tarvitaan ihan uudenlaista ajattelua myös kaupungin taholta. Tilaisuudessa rakennusviraston edustajat kertoivat rakennusviraston palveluista ja yleisten töiden lautakunnan alaisista töistä. Tilaisuudessa esiteltiin myös rakennusviraston uusia palvelumuotoja kuten koira-käymälöitä ja koira-aitausten kummitoimintaa. Keskustelu oli vilkasta ja yleisöltä tuli esityksiä, jotka vaativat laajempaa keskustelua ja poliittista päätöksentekoa. Siksi päätettiin pitää syyskuussa uusi laajempi keskustelutilaisuus.

Jätkäsaareen on tulossa liki 20.000 asukasta ja palvelujen tulisi olla sen mukaisia. Ongelmana koettiin myös se, että kirjaston tulon myötä Huutokonttorista poistuvat asukkaiden kokoontumistilat eikä kaupunki tällä hetkellä tarjoa asukasyhdistyksen ja sen jaostojen toimintaan mitään tilalle. Kuitenkin aktiivinen asukasyhdistys voi olla suurena apuna kaupungin kehittäessä toimintaansa. Tilaratkaisuihin kaupungin edustaja tarjosi asunto-osakeyhtiötalojen yksityisiä kehohuoneita, joiden ilmaiseen julkiseen käyttöön talojen hallitukset tuskin suostuvat. Esille nousivat myös koirien kouluttamiseen ja terveydenhoitoon liittyvät kunnalliset palvelut, sillä kaikilla ei ole varaa kalliisiin yksityisiin palveluihin. Kysymyksiä herätti myös se, mihin kaupunki käyttää ihan merkittäviä koiraverotulojaan ja miksi niitä ei ole korvamerkitty koirapalvelujen kehittämiseen.

Koirat ovat tärkeä osa tämän päivän kaupunkikulttuuria eivätkä mikään välttämätön paha. Koirat antavat ihmisille monenlaista hyvinvointia. Koirien myötä ihmiset liikkuvat ja ulkoilevat enemmän. Koirat auttavat luomaan sosiaalisia kontakteja, edistävät yhteisöllisyyttä vähentäen yksinäisyyttä.

Yhteisesti todettiin keskustelun herättäneen niin paljon hyviä ja rakentavia ajatuksia, että sitä päätettiin jatkaa syyskuussa. Kaupungin edustaja, maisema-arkkitehti Kaisu Ilonen lupautui järjestämään syyskuussa jätkäsaarelaisille uuden asukastilaisuuden, jossa Helsingin kaupungin toivottiin olevan vielä paremmin edustettuna. Asiasta tiedotetaan kaupungin ”Koirien kaupunki” -sivuilla. Myös Jätkäsaari-seura ry. tulee tiedottamaan tilaisuudesta sivuillaan.

Tule mukaan vaikuttamaan Jätkäsaari-seuran koirajaostoon. Olemme tärkeällä asialla. Mukaantulo ei edellytä Jätkäsaari-seuraan liittymistä.

Terveisin Jätkäsaari-seuran koirajaostosta, Kristina Lappi-Seppälä (k.lappiseppala@gmail.com)

Linkkejä:

Rakennusviraston ajankohtaisia tiedotuksia: http://hyvakasvaa.fi/   tai http://hyvakasvaa.fi/?ai1ec_event=koirapuistoille-kummeja&instance_id=4375