Kysely: Mitä liikennepalveluja toivot kokeiltavaksi Länsisatamaan?

333

Mobility Lab-kysely

Jätkäsaari Mobility Lab hakee uusia liikennepalvelujen kokeiluja Länsisataman alueelle. Kerro lyhyessä verkkokyselyssä, mitä Jätkäsaaressa pitäisi kokeilla ensi syksynä. Kysely on avoinna 1.6. asti.

Jätkäsaari Mobility Lab edistää sujuvan, kestävän ja turvallisen liikenteen innovaatioita Helsingissä.

Syksyllä 2020 kokeiltavaksi haetaan uusia palveluja, jotka liittyvät paikallisten yritysten ja palveluiden käyttöön ja saavutettavuuteen. Palvelut voivat liittyä esimerkiksi ihmisten tai tavaroiden tilaamiseen, kuljettamiseen tai noutamiseen.

Asukkaille ja paikallisille yrityksille suunnatuilla kyselyillä selvitetään asukkaiden ideoita ja ehdotuksia siitä, millaisia uusia liikenteen ja liikkumisen palveluja, teknologioita ja ratkaisuja Länsisataman alueella kannattaisi kokeilla.

Siirry asukaskyselyyn tästä linkistä.
Siirry yrityskyselyyn tästä linkistä.

Kokeilujen haun toteuttaa Helsingin kaupungin innovaatioyhtiö Forum Virium Helsinki. Tämän kyselyn vastauksia käytetään kokeilujen suunnittelussa.

Lisätietoja:

janne.rinne@forumvirium.fi
puh. 040 8620050

Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki