Länsisatamankadun parantaminen

276

Länsisatamankadun parantaminen

Jätkäsaaren liikenneyhteyksiä parannetaan – Länsisatamankadulla poikkeusjärjestelyjä 3.4. alkaen

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala Julkaistu 29.03.2018 10:31
Ruoholahdessa alkaa kadunrakennustyö Jätkäsaaren liikenneyhteyksien parantamiseksi. Töiden vuoksi Länsisatamankadulla on poikkeusjärjestelyjä, jotka vaikuttavat liikenteeseen 3.4.–30.6.2018 Tammasaarenkadun ja Itämerenkadun pohjoispuolen välillä.

Työmaan vaikutukset liikenteeseen 3.4. – 30.6.2018

  • Moottoriajoneuvot: käytettävissä on yksi ajokaista molempiin suuntiin työn aikana.
  • Joukkoliikenne: Työ ei vaikuta ennakkotietojen perusteella bussien liikenteeseen tai pysäkkeihin. Raitiovaunu 8 on korvattu bussilla 8X välillä Jätkäsaari–Ooppera. Linja pysähtyy Itämerenkadulla olevilla väliaikaisilla bussipysäkeillä (H1339, H1440).
  • Pyöräilijät: Käytettävissä on vähintään yksi pyörätie. Sen sijainti vaihtelee työn edetessä.
  • Jalankulkijat: Käytettävissä on vähintään yksi jalkakäytävä. Sen sijainti vaihtelee työn edetessä.

Työ etenee myöhemmin pohjoiseen kohti Salmisaarenkatua

Ruoholahdessa tehtävät katutyöt tähtäävät Jätkäsaaren ulos- ja sisäänajoliikenteen sujuvoittamiseen. Hankkeen osana parannetaan myös jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita erottamalla kulkumuodot nykyistä selvemmin toisistaan.

Rakennustyöt etenevät kesän ja syksyn aikana Länsisatamankatua pitkin pohjoiseen ja lopulta Salmisaarenkadun pohjoispäähän asti. Rakentaminen tehdään vaiheittain, ja se valmistuu kokonaisuudessaan lokakuun loppuun mennessä. Kaupunki tiedottaa muuttuvista liikennejärjestelyistä urakan edetessä.

Nyt aloitettavassa ensimmäisessä vaiheessa siirretään Itämerenkadun ja Tammasaarenkadun välisiä raitiovaunukiskoja, jotta autoille mahdutaan rakentamaan lisäkaista. Ajokaistoja lisätään myöhemmin myös Salmisaarenkadun eteläpäähän.

Lisäkaistat nopeuttavat Länsisatamasta tulevien ajoneuvojen pääsyä Porkkalankadun ja Länsiväylän suuntaan. Nykyisin tieosuutta vaivaa ajoittain ruuhkautuminen.

Uusia kaista- ja suojatiejärjestelyjä on tarkoitus suunnitella tulevaisuudessa muillekin Länsisatamaan johtaville kaduille. Tulevina vuosina tavoitteena on, että sataman raskas liikenne kulkee Tyynenmerenkadun kautta, ja rekkaliikennettä saadaan vähennettyä asuinkaduilta.

= = = = =

Yhteyshenkilöt

Kadunrakennushanke:
Jukka Väisänen, projektinjohtaja
Kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen
Puh. 09 310 38666, jukka.vaisanen@hel.fi
 
Jätkäsaaren kehittäminen:
Outi Säntti, projektinjohtaja
Helsingin kaupunginkanslia, Jätkäsaaren aluerakentamisprojekti
Puh. 09 310 25976, outi.santti@hel.fi
= = = = =