Lapinlahden sairaala-alueen toimintakonsepti

5

Jätkäsaaren ja Ruoholahden kaupunginosayhdistys Jätkäsaari-seura ry. esittää kommentteinaan Lapinlahden sairaala-alueen toimintakonseptin suunnittelusta seuraavan.

Yleistä

Jätkäsaari-seura pitää kaupunginhallituksen suuntaviivoja Lapinlahden sairaala-alueen kehittämisestä yleisesti ottaen oikeansuuntaisina erityisesti sen osalta, mitä tulee alueen nykyisten kulttuuri-, historia- ja luontoarvojen säilyttämiseen. Omistuspohjan osalta seura yhtyy kuitenkin Lapinlahti-yhteisön kannanottoon, että tältä osin aluetta palvelisi parhaiten, että alue säilyisi kaupungin omistuksessa tai sen ottaisi vastuulleen jokin voittoa tavoittelematon taho. Mikäli päädytään kaupungin ja muun toimijan yhteisomistusjärjestelyyn, tulisi myös muodostettavan kiinteistöyhtiön olla voittoa tavoittelematon.

Saavutettavuus

Lapinlahden alueen saavutettavuus eri suunnista ja eri kulkuvälineillä on nykyisellään hyvä. Jätkäsaari-seura huomauttaa kuitenkin, että muut valmisteilla olevat suunnitelmat, kuten Länsiväylän osayleiskaava, Satamatunneli tai Itämerenaukion täydennysrakentaminen eivät saa heikentää Lapinlahden alueen saavutettavuutta erityisesti etelästä ja lounaasta, vaan Länsiväylän ja Porkkalankadun alittavat kevyen liikenteen yhteydet tulee säilyttää.

Palvelutarjonta, toiminnot ja tapahtumat

Jätkäsaari-seuran mielestä Lapinlahden sairaalan alueelle sopivat parhaiten nykyisenkaltaiset toimintamuodot, joissa yhdistyvät parhaiten Lapinlahden sairaalan mielenterveystyön perinnettä kunnioittava ja jatkava sekä historialliseen miljööseen sopiva, alueelle orgaanisesti kehittynyt pienen mittakaavan vapaaehtoistoiminta. Alueelle eivät sovi sen identiteetille vieraat toimintakonseptit, esimerkiksi laajamittainen hotellitoiminta, tai alueen ympäristöä kuluttavat suurtapahtumat. Jätkäsaari-seura huomioi tyytyväisyydellä, että Lapinlahden sairaalapuiston merkitys lähialueiden asukkaiden virkistykselle tunnistetaan.

Helsingissä
20.1.2023
Jätkäsaari-seura ry.