Lausunto Melkinlaiturin asemakaavaluonnoksesta

287

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala / Asemakaavoitus on pyytänyt Jätkäsaari-seuralta lausuntoa Melkinlaiturin asemakaavaluonnoksesta.

 Jätkäsaari-seuran lausunto Melkinlaiturin asemakaavaluonnoksesta (Hankenro 4865_1, HEL 2015-011323)


Jätkäsaari-seura ry. kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa Melkinlaiturin asemakaavaluonnoksesta.

Melkinlaiturin asemakaavan alue sijaitsee Jätkäsaaren merenpuoleisella etelärannalla ja alueen tuulisuus asettaa erityisen haasteen sen suunnittelulle. Jätkäsaari-seuran mielestä käsillä olevassa suunnitelmassa alueen tuulisuus on kuitenkin onnistuneesti otettu huomioon. 

Jätkäsaari-seura haluaa kiittää suunnitelmassa erityisesti rantapuistoa sekä rantaa kohti madaltuvaa rakennusprofiilia. Vrsinkin jälkimmäistä ratkaisua seura pitää onnistuneena suunnitteluperiaatteena tuulisuuden lisäksi myös valoisuuden ja merinäköalan jakautumisen kannalta. Seura pitää kuitenkin ongelmallisena, että viereisen Ahdinaltaan asemakaava-alueen uusimmissa hotellisuunnitelmissa tästä periaatteesta oltaisiin luopumassa, mikä haittaisi sen toteutumista myös Melkinlaiturin alueella. Seura edellyttää, että kaupunkikuvan eheyden takia myös Ahdinaltaan rakennusprofiili säilytetään rantaa kohti madaltuvana nykyisen asemakaavaluonnoksen (3.6.2014) mukaisesti. 

Helsingissä 9.3.2018

Jätkäsaari-seura ry